RelyX™ Unicem Aplicap™/Maxicap

Reklama

Działanie

Podwójnie utwardzalny, samoprzylegający cement kompozytowy, konfekcjonowany w kapsułkach. Wytrawianie tkanek i zastosowanie systemu łączącego nie jest przy nim konieczne. Materiał uwalnia jony fluoru. Jest dostępny w różnych odcieniach. Zawiera dwufunkcyjne metakrylany. Nieorganiczny wypełniacz zajmuje 72% wagi, a wielkość cząsteczki wynosi 9,5 mikrometra (D 90%). Ilość materiału uzyskiwana z jednej kapsułki wynosi min. 0,1 ml (Aplicap) lub 0,35 ml (Maxicap).

Wskazania

Cementowanie stałych, pełnoceramicznych, kompozytowych i metalowych wkładów, nakładów, koron, mostów, wkładów koronowo-korzeniowych i ćwieków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Dawkowanie

Wybrać odpowiedni odcień materiału. Usunąć uzupełnienie tymczasowe i oczyścić powierzchnię filaru z pozostałości cementu tymczasowego pastą pumeksową wolną od oleju lub alkoholem. Próbnie osadzić uzupełnienie tymczasowe i sprawdzić dopasowanie oraz zwarcie. Przed osadzeniem pracy powierzchnię filaru lub ubytku opłukać strumieniem wody, osuszyć powietrzem wolnym od oleju i wody, wytamponować wacikami lub osuszyć ćwiekami papierowymi. Uzupełnienie dokładnie oczyścić i przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Kapsułkę uaktywnić w aktywatorze przez 2 sek. Materiał w kapsułce zmieszać w mieszalniku o wysokiej częstotliwości lub rotacyjnym. Za pomocą aplikatora Aplicap lub Maxicap pokryć ściany i dno ubytku, a w razie potrzeby również odpowiednie powierzchnie wkładów/ nakładów. W przypadku koron, wypełnić koronę cementem. Przy wkładach koronowo-korzeniowych pokryć cementem tylko cementowaną powierzchnię wkładu i włożyć wkład do suchego kanału. Przy pracach porcelanowych i kompozytowych zaleca się utwardzanie światłem materiału przez powierzchnię uzupełnienia. Czasy pracy: mieszanie 15 sek. w mieszalniku o wys. częstotliwości, 10 sek. w mieszalniku rotacyjnym. Czas pracy od początku mieszania 2 min. (dla Aplicap), 2 min. 30 sek. (dla Maxicap). Utwardzanie światłem: 20 sek. dla powierzchni żującej, 20 sek. dla każdej innej powierzchni dodatkowo. Wiązanie chemiczne: wewnątrzustny czas oczyszczania od pocz. mieszania 2 min. (dla Aplicap), 2 min. 30 sek. (dla Maxicap.). Czas wiązania od pocz. mieszania: 5 min. (dla Aplicap) i 6 min. (dla Maxicap). Nadmiary cementu usuwać odpowiednim narzędziem, po krótkim naświetlaniu światłem (ok. 2 sek.) lub w czasie polimeryzacji chemicznej (ok. 2 min. od pocz. mieszania, gdy materiał znajduje się w fazie żelu). Wypolerować materiał na brzegu i sprawdzić zwarcie.

Reklama

Uwagi

W przypadku potrzeby zastosowania pokrycia pośredniego, materiał na bazie wodorotlenku wapnia (np. Alkaliner) nałożyć przed pobraniem wycisku. Do osadzania prac tymczasowych, przed ostatecznym cementowaniem prac protetycznych, stosować cementy tymczasowe bez zawartości eugenolu. Zastosowanie H2O2 jest przeciwwskazane. Reakcja wiązania materiału może ulec przyspieszeniu pod wpływem światła dziennego lub sztucznego. Kapsułki aktywować bezpośrednio przed wymieszaniem. Aplikować materiał bezpośrednio po wymieszaniu. Aplikacja materiału w świetle lampy operacyjnej skraca czas pracy.

Pharmindex