Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

RelyX™ Unicem Aplicap™/Maxicap

Spis treści

Reklama

RelyX™ Unicem Aplicap™/Maxicap - skład

RelyX Unicem Aplicap
Zestaw próbny: 20 kapsułek w kolorach: 10 x A2; 6 x przezroczyste; 4 x A3
Zestaw wprowadzający: 50 kapsułek w kolorach: 24 x A2; 16 x przezroczyste; 10 x A3; Aplicap - aplikator, zgniatacz
Zestaw: 50 kapsułek w kolorach: 24 x A2, 16 x przezroczyste; 10 x A3
Uzupełnienie: 50 kapsułek w kolorze: przezroczystym
Uzupełnienie: 50 kapsułek w kolorze A3 lub
Uzupełnienie: 50 kapsułek w kolorze A2
Uzupełnienie: 20 kapsułek w kolorze A1
Uzupełnienie: 20 kapsułek w kolorze białym nieprzeziernym

RelyX Unicem Maxicap
Zestaw wprowadzający: 20 kapsułek w kolorach: 10 x A2; 6 x przezroczyste; 4 x A3; Maxicap - aplikator, zgniatacz
Zestaw: 20 kapsułek w kolorach: 10 x A2, 6 x przezroczyste; 4 x A3
Uzupełnienie: 20 kapsułek w kolorze przezroczystym
Uzupełnienie: 20 kapsułek w kolorze A3
Uzupełnienie: 20 kapsułek w kolorze A2

Reklama

RelyX™ Unicem Aplicap™/Maxicap - działanie

Podwójnie utwardzalny, samoprzylegający cement kompozytowy, konfekcjonowany w kapsułkach. Wytrawianie tkanek i zastosowanie systemu łączącego nie jest przy nim konieczne. Materiał uwalnia jony fluoru. Jest dostępny w różnych odcieniach. Zawiera dwufunkcyjne metakrylany. Nieorganiczny wypełniacz zajmuje 72% wagi, a wielkość cząsteczki wynosi 9,5 mikrometra (D 90%). Ilość materiału uzyskiwana z jednej kapsułki wynosi min. 0,1 ml (Aplicap) lub 0,35 ml (Maxicap).

RelyX™ Unicem Aplicap™/Maxicap - wskazania

Cementowanie stałych, pełnoceramicznych, kompozytowych i metalowych wkładów, nakładów, koron, mostów, wkładów koronowo-korzeniowych i ćwieków.

Reklama

RelyX™ Unicem Aplicap™/Maxicap - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Reklama

RelyX™ Unicem Aplicap™/Maxicap - efekty uboczne

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

RelyX™ Unicem Aplicap™/Maxicap - dawkowanie

Wybrać odpowiedni odcień materiału. Usunąć uzupełnienie tymczasowe i oczyścić powierzchnię filaru z pozostałości cementu tymczasowego pastą pumeksową wolną od oleju lub alkoholem. Próbnie osadzić uzupełnienie tymczasowe i sprawdzić dopasowanie oraz zwarcie. Przed osadzeniem pracy powierzchnię filaru lub ubytku opłukać strumieniem wody, osuszyć powietrzem wolnym od oleju i wody, wytamponować wacikami lub osuszyć ćwiekami papierowymi. Uzupełnienie dokładnie oczyścić i przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Kapsułkę uaktywnić w aktywatorze przez 2 sek. Materiał w kapsułce zmieszać w mieszalniku o wysokiej częstotliwości lub rotacyjnym. Za pomocą aplikatora Aplicap lub Maxicap pokryć ściany i dno ubytku, a w razie potrzeby również odpowiednie powierzchnie wkładów/ nakładów. W przypadku koron, wypełnić koronę cementem. Przy wkładach koronowo-korzeniowych pokryć cementem tylko cementowaną powierzchnię wkładu i włożyć wkład do suchego kanału. Przy pracach porcelanowych i kompozytowych zaleca się utwardzanie światłem materiału przez powierzchnię uzupełnienia. Czasy pracy: mieszanie 15 sek. w mieszalniku o wys. częstotliwości, 10 sek. w mieszalniku rotacyjnym. Czas pracy od początku mieszania 2 min. (dla Aplicap), 2 min. 30 sek. (dla Maxicap). Utwardzanie światłem: 20 sek. dla powierzchni żującej, 20 sek. dla każdej innej powierzchni dodatkowo. Wiązanie chemiczne: wewnątrzustny czas oczyszczania od pocz. mieszania 2 min. (dla Aplicap), 2 min. 30 sek. (dla Maxicap.). Czas wiązania od pocz. mieszania: 5 min. (dla Aplicap) i 6 min. (dla Maxicap). Nadmiary cementu usuwać odpowiednim narzędziem, po krótkim naświetlaniu światłem (ok. 2 sek.) lub w czasie polimeryzacji chemicznej (ok. 2 min. od pocz. mieszania, gdy materiał znajduje się w fazie żelu). Wypolerować materiał na brzegu i sprawdzić zwarcie.

Reklama

RelyX™ Unicem Aplicap™/Maxicap - uwagi

W przypadku potrzeby zastosowania pokrycia pośredniego, materiał na bazie wodorotlenku wapnia (np. Alkaliner) nałożyć przed pobraniem wycisku. Do osadzania prac tymczasowych, przed ostatecznym cementowaniem prac protetycznych, stosować cementy tymczasowe bez zawartości eugenolu. Zastosowanie H2O2 jest przeciwwskazane. Reakcja wiązania materiału może ulec przyspieszeniu pod wpływem światła dziennego lub sztucznego. Kapsułki aktywować bezpośrednio przed wymieszaniem. Aplikować materiał bezpośrednio po wymieszaniu. Aplikacja materiału w świetle lampy operacyjnej skraca czas pracy.


Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!