Remestyp

Spis treści

Remestyp - skład

1 ml roztworu zawiera 0,1 mg terlipresyny.

Remestyp - Działanie

Syntetyczna pochodna wazopresyny, naturalnego hormonu tylnego płata przysadki mózgowej. Terlipresyna zwęża naczynia krwionośne i wywiera związany z tym efekt przeciwkrwotoczny. Powoduje skurcz tętniczek, żył i żyłek głównie w obszarze trzewnym, zwiększenie napięcia mięśni gładkich ściany przełyku oraz zwiększenie napięcia i nasilenie perystaltyki w jelitach. Niezależnie od wpływu na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, działa również na mięśnie gładkie macicy, pobudzając ich aktywność, nawet w macicy nieciężarnej. Działanie przeciwwstrząsowe terlipresyny zostało potwierdzone we wszystkich rodzajach wstrząsów (pokrwotocznym, toksycznym, anafilaktycznym). Nie ma klinicznych dowodów na działanie antydiuretyczne terlipresyny. Efekt terapeutyczny terlipresyny jest wynikiem działania jej metabolitów, np. lizyno-wazopresyny. Lizyno-wazopresyna pojawia się we krwi po około 30 min. od podania terlipresyny, a maksymalne stężenie osiąga po 1-2 h. Jest metabolizowana w wątrobie, nerkach i innych tkankach. T0,5 wynosi około 40 min.

Reklama

Remestyp - wskazania

Krwawienia z przewodu pokarmowego w przebiegu żylaków przełyku, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, krwotocznego i nadżerkowego zapalenia błony śluzowej żołądka. Krwawienia z dróg moczowo-płciowych w przebiegu atonii poporodowej macicy, zaburzeń czynnościowych macicy, porodu, poronienia. Krwawienia związane z operacjami chirurgicznymi, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub miednicy mniejszej. Podanie miejscowe, np. podczas operacji ginekologicznych szyjki macicy.

Remestyp - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża.

Remestyp - ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów w wieku podeszłym, z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością nerek lub astmą oskrzelową.

Remestyp - ciąża

Terlipresyna jest przeciwwskazana w ciąży (z wyjątkiem wskazań życiowych). Dotychczas nie ma dostatecznych danych na temat wydzielania preparatu do mleka kobiet karmiących piersią.

Remestyp - efekty uboczne

Najczęściej występują: bladość, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, bóle brzucha, przyspieszenie perystaltyki jelit, nudności, biegunka oraz bóle głowy. Rzadko występuje bradykardia. Poważne działania niepożądane takie jak: zawał serca, niewydolność krążenia, duszność czy miejscowa martwica w miejscu wstrzyknięcia występują wyjątkowo.

Remestyp - interakcje

Oksytocyna i metylergometryna nasilają działanie terlipresyny zwężające naczynia krwionośne oraz wyzwalające skurcze macicy. Terlipresyna zwiększa działanie hipotensyjne nieselektywnych β-adrenolityków w dorzeczu żyły wrotnej. Podawanie leków zwalniających czynność serca jednocześnie z terlipresyną może prowadzić do ciężkiej bradykardii.

Remestyp - dawkowanie

Krwawienie z żylaków przełyku. Dorośli: początkowo wstrzyknięcie dożylne 2 mg co 4 h. Leczenie należy prowadzić do czasu opanowania krwawienia przez 24 h, ale nie dłużej niż przez 48 h. U pacjentów o mc. mniejszej niż 50 kg lub w razie wystąpienia objawów niepożądanych, po podaniu dawki początkowej kolejne dawki można zmniejszyć do 1 mg dożylnie co 4 h. Inne rodzaje krwawień z przewodu pokarmowego. 1 mg co 4 do 6 h. Lek można również stosować jako pierwszą pomoc w przypadku klinicznego podejrzenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Preparat podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji. Krwawienia z dróg moczowo-płciowych. Zazwyczaj dawka wynosi od 0,2 mg do 1,0 mg co 4 do 6 h, w zależności od aktywności osoczowych i tkankowych endopeptydaz. Preparat podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji. Stosowanie miejscowe podczas zabiegów ginekologicznych. Dawkę 0,4 mg należy rozcieńczyć roztworem NaCl 0,9% do objętości 10 ml i tak przygotowanym roztworem ostrzyknąć szyjkę macicy i okolicę szyjki macicy. Przeciwkrwotoczne działanie występuje po ok. 5 do 10 min. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można zwiększyć lub można powtórzyć ostrzykiwanie.

Remestyp - uwagi

Podczas leczenia preparatem, szczególnie w przypadku stosowania większych dawek (0,8 mg i więcej), u chorych z nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca oraz w wieku podeszłym należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, czynność serca i gospodarkę wodno-elektrolitową.

Pharmindex
<-- popup -->