Rhesonativ

Reklama

Działanie

Immunoglobulina anty-D zawiera swoiste przeciwciała (IgG) przeciwko antygenowi D (Rh) ludzkich erytrocytów. Działanie polega na zahamowaniu odpowiedzi immunologicznej kobiet Rh (D) ujemnych na antygen D obecny w krwinkach płodu. Po podaniu domięśniowym wykrywalne miano przeciwciał obserwuje się po ok. 20 min. Miano maksymalne - po 2-3 dniach. T0,5 w krążeniu biorcy z prawidłowym poziomem IgG wynosi 3-4 tyg. IgG i jej kompleksy ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego.

Wskazania

Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych w następujących sytuacjach: ciąża/poród dziecka Rh dodatniego; poronienie lub poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty; krwawienie przezłożyskowe wynikające z krwawienia przedporodowego, punkcja owodni, biopsja kosmówki lub inne zabiegi w trakcie ciąży, np. obrót zewnętrzny lub uraz jamy brzusznej. Leczenie pacjentów Rh (D) ujemnych po przetoczeniu niezgodnej krwi Rh (D) dodatniej lub innych produktów zawierających krwinki czerwone.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie wolno stosować dożylnie. Preparat nie jest wskazany do podawania u osób Rh (D) dodatnich.

Środki ostrożności

Preparat jest przeznaczony do podawania matce, nie podawać noworodkowi. Preparat zawiera małą ilość IgA - istnieje ryzyko reakcji nadwrażliwości.

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować w ciąży i podczas karmienia piersią

Działania niepożądane

Obserwowano ból i tkliwość w miejscu podania. Niezbyt często: gorączka, złe samopoczucie, ból głowy, reakcje skórne, dreszcze. Rzadko: nudności, wymioty, zmniejszenie ciśnienia, tachykardia, reakcje alergiczne i anafilaktyczne (duszność, wstrząs)- również u pacjentów, u których nie obserwowano nadwrażliwości po uprzednim podaniu.

Interakcje

W przypadku podania immunoglobuliny anty-D w przeciągu 2-4 tyg. po szczepieniu szczepionką zawierającą żywe wirusy, skuteczność tego szczepienia może być zaburzona - podanie szczepionek zawierających żywe wirusy powinno być odroczone do 3 mies. po ostatnim podaniu immunoglobuliny anty-D.

Dawkowanie

W związku z ciążą, porodem i zabiegami ginekologicznymi. Profilaktyka przed porodem: 1250 j.m. (250 µg) w 28-30 tyg. ciąży. Profilaktyka po porodzie: 250 j.m. (250 µg) jak najszybciej po porodzie, nie później niż 72 h po porodzie. W przypadku podejrzenia dużego krwawienia płodowo-matczynego powinno się ocenić jego wielkość i jeśli jest to wskazane podać dodatkowe dawki preparatu. Inne sytuacje: samoistne lub indukowane poronienie, ciąża pozamaciczna, zaśniad groniasty lub inne ryzyko krwawienia płodowo-matczynego (np. obrót zewnętrzny lub uraz jamy brzusznej): przed 12 tyg. ciąży: 625 j.m. (125 µg), po 12 tyg. ciąży: 1250 j.m. (250 µg), po punkcji owodni lub biopsji kosmówki: 1250 j.m. (250 µg). Po przetoczeniu krwi niezgodnej pod względem Rh: 1250 j.m. (250 µg) na każde przetoczone 15 ml krwinek czerwonych.
Preparat podaje się domięśniowo, jeśli jest to przeciwwskazane preparat można podać podskórnie (należy wówczas zastosować delikatne uciśnięcie tamponem w miejscu wstrzyknięcia). Jeśli wymagane jest podanie dawki większej niż 5 ml, zaleca się podanie jej w dawkach podzielonych w różne miejsca.

Reklama

Uwagi

Pacjentów należy obserwować co najmniej 20 min po podaniu i przez co najmniej 1 h po pomyłkowym podaniu dożylnym. Po podaniu preparatu przejściowe zwiększenie we krwi biernie przeniesionych przeciwciał może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych. Badanie grup krwi czy badania wykrywające przeciwciała włącznie z testem Coombsa i testem antyglobulinowym mogą być znacząco zaburzone po podaniu immunoglobuliny anty-D. Po każdym podaniu należy zapisać nazwę i numer serii podanego produktu.

Pharmindex