Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Rozex

Rozex to lek stosowany podczas leczenia zmian zapalnych w przebiegu trądziku różowatego czy miejscowych zakażeń skóry.
Spis treści

Reklama

Rozex - stosowanie

Miejscowe leczenie zmian zapalnych o charakterze grudek i krostek, w przebiegu trądzika różowatego.

Miejscowe leczenie zakażeń skóry.

Reklama

Rozex - skład

1 g żelu zawiera 7,5 mg metronidazolu (Metronidazolum).

Reklama

Rozex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną metronidazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Reklama

Rozex - działania niepożądane

Poniżej przedstawiono działania niepożądane według układów i narządów i następującej częstości występowania: Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100, < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000, < 1/100)

Rzadko (≥1/10000, < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000), włączając pojedyncze zgłoszenia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: sucha skóra, rumień, swędzenie, uczucie dyskomfortu skóry (pieczenie, ból skóry/kłucie), podrażnienie skóry, pogorszenie objawów trądziku.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kontaktowe zapalenie skóry.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: niedoczulica, mrowienie i drętwienie kończyn, metaliczny smak w ustach,

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: mdłości

Reklama

Rozex - dawkowanie

Dawkowanie

Produkt Rozex w postaci żelu jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Cienką warstwę produktu należy nakładać na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Przed użyciem należy umyć leczone miejsca emulsją do specjalnej pielęgnacji nadwrażliwej i delikatnej skóry twarzy. Po zastosowaniu produktu Rozex żel pacjenci mogą stosować tylko takie kosmetyki, które nie powodują powstawania zaskórników i nie mają działania ściągającego.

Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 3 do 4 miesięcy. Okres stosowania nie powinien być przedłużany. Natomiast, jeżeli uzyskano wyraźną poprawę kliniczną, lekarz prowadzący może zalecić kontynuację terapii przez kolejne 3 lub 4 miesiące, zależnie od nasilenia zmian. W przypadku braku poprawy klinicznej leczenie należy przerwać. W badaniach klinicznych stosowano metronidazol miejscowo w leczeniu trądzika różowatego przez okres dwóch lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Dzieci i młodzież

Brak danych odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu u dzieci.

Reklama

Rozex - środki ostrożności

Rozex żel jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy uważać, aby produkt nie dostał się do oczu lub na błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu produktu z oczami, należy je przemyć dużą ilością wody.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy zalecić rzadsze stosowanie produktu lub czasowe przerwanie terapii.

W czasie leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i sztuczne źródła promieniowania UV (np. w solariach).

Metronidazol jest pochodną nitroimidazolową i należy stosować go ostrożnie u pacjentów z „dyskrazją” krwi.

Nie należy stosować produktu dłużej niż jest to konieczne. Doniesienia naukowe sugerują, że metronidazol wykazuje działanie karcinogenne u niektórych gatunków zwierząt.

Dotychczas nie stwierdzono działania karcinogennego metronidazolu u ludzi. Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego produkt może powodować podrażnienie skóry.

Reklama

Rozex a ciąża

Ciąża

W okresie ciąży produkt Rozex może być stosowany w okresie ciąży tylko, jeśli jest to konieczne.

Nie ma badań na temat stosowania produktu Rozex żel u kobiet w ciąży.

Wykazano działanie karcinogenne metronidazolu stosowanego doustnie u niektórych gryzoni. Metronidazol po podaniu doustnym szybko przenika przez barierę łożyskową i do krążenia płodowego. Nie obserwowano działania fetotoksycznego metronidazolu po zastosowaniu doustnym u myszy i szczurów, jednak wyniki badań na zwierzętach nie mogą być odnoszone bezpośrednio do ludzi.

Laktacja

Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

W okresie laktacji należy rozważyć zaprzestanie leczenia produktem lub przerwanie karmienia piersią. Metronidazol po podaniu doustnym przenika do mleka matki w ilościach zbliżonych do ilości wykrywanych w osoczu krwi. U kobiet karmiących piersią stężenie metronidazolu w osoczu po stosowaniu miejscowym produktu Rozex żel jest znamiennie mniejsze niż po podaniu metronidazolu doustnie.

 


Podobne leki
Metronidazol Jelfa
Picato

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!