Sandimmun Neoral

Spis treści

Sandimmun Neoral - Wskazania

<u></u><b>Przeszczepianie</b>.<b> </b><u>Przeszczepianie narządów miąższowych</u>. Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po przeszczepieniu narządów miąższowych. Leczenie komórkowego odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne. <u>Przeszczepianie szpiku</u>. Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po allogenicznej transplantacji szpiku i transplantacji komórek macierzystych. Zapobieganie lub leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD). <b>Wskazania pozatransplantacyjne</b>. <u>Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka</u>. Leczenie zagrażającego utratą wzroku, zapalenia błony naczyniowej pośredniego lub tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaźnego, gdy leczenie konwencjonalne było nieskuteczne lub powodowało nieakceptowalne działania niepożądane. Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka w chorobie Behcet'a z nawracającymi reakcjami zapalnymi, obejmującymi siatkówkę u pacjentów bez objawów neurologicznych. <u>Zespół nerczycowy</u>. Steroidozależny i steroidooporny zespół nerczycowy, wywołany przez pierwotne choroby kłębuszków nerkowych, takie jak nefropatie z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych. Lek może być stosowany do wywołania remisji i jej utrzymania. Może też być użyty do podtrzymania remisji wywołanej steroidami, co pozwala na odstawienie steroidów. <u>Reumatoidalne zapalenie stawów</u>. Leczenie ciężkiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów. <u>Łuszczyca</u>. Leczenie ciężkiej łuszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne leczenie jest nieskuteczne lub niewskazane. <u>Atopowe zapalenie skóry</u>. Ciężkie atopowe zapaleniee skóry u pacjentów, u których konieczne jest leczenie ogólne.

Sandimmun Neoral - Uwagi

Pharmindex