Sermion

Spis treści

Sermion - Skład

1 tabl. drażowana zawiera 10 mg; 1 tabl. powl. zawiera 30 mg nicergoliny.

Sermion - Działanie

Nicergolina poprawia warunki metaboliczno-hemodynamiczne w mózgu. Wykazuje także właściwości antyagregacyjne i korzystnie zmienia właściwości hemoreologiczne. Szybko wchłania się po podaniu doustnym. Jest wydalana w postaci metabolitów, głównie przez nerki, w minimalnych ilościach z kałem.

Reklama

Sermion - Wskazania

Łagodne oraz umiarkowane otępienie.

Sermion - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na nicergolinę, inne pochodne ergotaminy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Świeży zawał mięśnia sercowego. Krwotok. Ciężka bradykardia. Niedociśnienie tętnicze lub niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie. Jednoczesne stosowanie leków α- lub β-mimetycznych.

Sermion - Ostrzeżenia

Stosować ostrożnie u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, dną moczanową w wywiadzie i u pacjentów leczonych lekami wpływającymi na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego. Nicergolina podawana w dawkach terapeutycznych nie wpływa na zmiany ciśnienia krwi, jednak u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może powodować stopniowe zmniejszenie ciśnienia. Reakcje włóknienia (np. płuc, serca, zastawek serca i zaotrzewnowe) były związane ze stosowaniem alkaloidów sporyszu, wykazujących działanie agonistyczne w stosunku do receptora serotoninowego 5HT 2ß. Stosowanie nicergoliny może wiązać się z ryzykiem wystąpienia objawów jak po zatruciu alkaloidami sporyszu.

Sermion - Ciąża

Nie wykazano, aby nicergolina miała działanie teratogenne, jednak w ciąży lek można stosować wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Nie wiadomo, czy nicergolina przenika do mleka ludzkiego - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Sermion - Efekty uboczne

Często: dyskomfort w obrębie jamy brzusznej. Niezbyt często: pobudzenie, stan splątania, bezsenność, senność, zawroty głowy, ból głowy, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry twarzy, zaparcie, biegunka, nudności, świąd, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Częstość nieznana: odczucie gorąca, wysypka. Obserwowano reakcje włóknienia (np. płuc, serca, zastawek serca i zaotrzewnowe) po długotrwałym stosowaniu nicergoliny.

Sermion - Interakcje

Ostrożnie stosować z: lekami przeciwnadciśnieniowymi (nicergolina może nasilać ich działanie), lekami przeciwagregacyjnymi i przeciwzakrzepowymi (czas krwawienia może być wydłużony); lekami wpływających na metabolizm kwasu moczowego (nicergolina może zmieniać metabolizm i eliminację kwasu moczowego). Ponieważ nicergolina jest metabolizowana poprzez CYP2D6, nie można wykluczyć interakcji z lekami ulegającymi temu samemu procesowi, takimi jak: leki przeciwarytmiczne, leki blokujące receptory ß-adrenergiczne czy trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Nicergolina może zwiększać działanie nasercowe (hamuje czynność serca) leków blokujących receptory ß-adrenergiczne. Jednoczesne spożywanie alkoholu może nasilać działania niepożądane nicergoliny dotyczące układu nerwowego.

Sermion - Dawkowanie

Doustnie: zazwyczaj 10-60 mg na dobę, w 2 dawkach podzielonych (podczas śniadania i obiadu). U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny ≥2) należy zmniejszyć dawkę leku. Nie ma konieczności zamiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Zalecane jest długotrwałe podawanie preparatu, jednak po 6 mies. należy rozważyć konieczność dalszej terapii. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Sermion - Uwagi

Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia, zwłaszcza na początku leczenia lub przy jednoczesnym spożyciu alkoholu.

Pharmindex
<-- popup -->