Sodu chlorek 0,9% Baxter

Spis treści

Sodu chlorek 0,9% Baxter - skład

1000 ml roztworu zawiera 9 g chlorku sodu, 154 mmol sodu i 154 mmol chloru.

Sodu chlorek 0,9% Baxter - Działanie

Fizjologiczny roztwór chlorku sodu, pod względem ciśnienia osmotycznego i zawartości sodu zbliżony do osocza krwi i płynu pozakomórkowego. Jony chlorkowy i sodowy utrzymują prawidłowe stężenie osmotyczne osocza i płynu pozakomórkowego. Roztwór podany pozajelitowo powoduje krótkotrwałe nawodnienie oraz zwiększenie objętości krwi krążącej i nieznaczne nasilenie diurezy. W przypadku odwodnienia uzupełnia niedobór płynów ustrojowych. . Osmolarność wynosi 308 mOsmol/l.

Reklama

Sodu chlorek 0,9% Baxter - wskazania

Uzupełnianie płynów utraconych na skutek: odwodnienia izotonicznego (np. po zabiegach operacyjnych, wymiotach, biegunce, oparzeniach, we wstrząsie pourazowym) lub odwodnienia hipotonicznego (np. w niewydolności nerek w okresie wielomoczu, w niewydolności kory nadnerczy oraz po wymiotach i biegunce). Jako rozpuszczalnik leków podawanych pozajelitowo, pod warunkiem ich zgodności fizycznej i chemicznej. Objętości 1000 ml i powyżej mogą być stosowane jako roztwory płuczące w postępowaniu chirurgicznym lub jako roztwór sprawdzający aparaturę do dializy.

Sodu chlorek 0,9% Baxter - Przeciwwskazania

Hipernatremia, przewodnienie, hiperchloremia, kwasica. Noworodkom nie podawać jako płynu uzupełniającego niedobory wody (stosować wyłącznie do korekcji zaburzeń jonowych).

Sodu chlorek 0,9% Baxter - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować w chorobach serca, niewydolności krążenia, niewydolności nerek, obrzękach, nadciśnieniu tętniczym. Roztwór podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych. Podczas podawania preparatu należy monitorować parametry gospodarki wodno - elektrolitowej.

Sodu chlorek 0,9% Baxter - ciąża

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Sodu chlorek 0,9% Baxter - efekty uboczne

Przewodnienie. Hipernatremia, która może spowodować odwodnienie, a nawet śpiączkę. Hiperchloremia. Może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

Sodu chlorek 0,9% Baxter - interakcje

Można podawać tylko z lekami nie wykazującymi z preparatem niezgodności fizycznych ani chemicznych. Wykazuje niezgodność np. z hydrokortyzonem, tetracyklinami, cefalotyną, amfoterycyną. W przypadku domieszek leków należy zwracać uwagę na wartość pH oraz zawartość jonów sodu i chloru. Ryzyko hipernatremii może się nasilić przy równoczesnym podawaniu leków z grupy NLPZ, leków blokujących receptory α-adrenergiczne, karbenoksolonu.

Sodu chlorek 0,9% Baxter - dawkowanie

Dożylnie we wlewie, indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju odwodnienia oraz aktualnych stężeń elektrolitów we krwi. Zwykle podaje się we wlewie kroplowym z szybkością 180 kropli/min - 550 ml/h. W stanach ciężkiego niedoboru sodu można podać 2-3 l 0,9% roztworu NaCl w ciągu 2-3 h, a następnie podawać z mniejszą szybkością.

Sodu chlorek 0,9% Baxter - uwagi

Roztwór nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->