Sodu chlorek 0,9% Baxter

Reklama

Działanie

Fizjologiczny roztwór chlorku sodu, pod względem ciśnienia osmotycznego i zawartości sodu zbliżony do osocza krwi i płynu pozakomórkowego. Jony chlorkowy i sodowy utrzymują prawidłowe stężenie osmotyczne osocza i płynu pozakomórkowego. Roztwór podany pozajelitowo powoduje krótkotrwałe nawodnienie oraz zwiększenie objętości krwi krążącej i nieznaczne nasilenie diurezy. W przypadku odwodnienia uzupełnia niedobór płynów ustrojowych. . Osmolarność wynosi 308 mOsmol/l.

Wskazania

Uzupełnianie płynów utraconych na skutek: odwodnienia izotonicznego (np. po zabiegach operacyjnych, wymiotach, biegunce, oparzeniach, we wstrząsie pourazowym) lub odwodnienia hipotonicznego (np. w niewydolności nerek w okresie wielomoczu, w niewydolności kory nadnerczy oraz po wymiotach i biegunce). Jako rozpuszczalnik leków podawanych pozajelitowo, pod warunkiem ich zgodności fizycznej i chemicznej. Objętości 1000 ml i powyżej mogą być stosowane jako roztwory płuczące w postępowaniu chirurgicznym lub jako roztwór sprawdzający aparaturę do dializy.

Przeciwwskazania

Hipernatremia, przewodnienie, hiperchloremia, kwasica. Noworodkom nie podawać jako płynu uzupełniającego niedobory wody (stosować wyłącznie do korekcji zaburzeń jonowych).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować w chorobach serca, niewydolności krążenia, niewydolności nerek, obrzękach, nadciśnieniu tętniczym. Roztwór podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych. Podczas podawania preparatu należy monitorować parametry gospodarki wodno - elektrolitowej.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Przewodnienie. Hipernatremia, która może spowodować odwodnienie, a nawet śpiączkę. Hiperchloremia. Może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

Interakcje

Można podawać tylko z lekami nie wykazującymi z preparatem niezgodności fizycznych ani chemicznych. Wykazuje niezgodność np. z hydrokortyzonem, tetracyklinami, cefalotyną, amfoterycyną. W przypadku domieszek leków należy zwracać uwagę na wartość pH oraz zawartość jonów sodu i chloru. Ryzyko hipernatremii może się nasilić przy równoczesnym podawaniu leków z grupy NLPZ, leków blokujących receptory α-adrenergiczne, karbenoksolonu.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie, indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju odwodnienia oraz aktualnych stężeń elektrolitów we krwi. Zwykle podaje się we wlewie kroplowym z szybkością 180 kropli/min - 550 ml/h. W stanach ciężkiego niedoboru sodu można podać 2-3 l 0,9% roztworu NaCl w ciągu 2-3 h, a następnie podawać z mniejszą szybkością.

Reklama

Uwagi

Roztwór nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex