Softa-Man

Reklama

Działanie

Preparat działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na prątki, oraz przeciwwirusowo i grzybobójczo. Nie działa na zarodniki. Przeciwbakteryjne działanie alkoholi związane jest z koagulacją białka. Wpływ krwi, białka, surowicy i innych substancji organicznych na działanie alkoholu nie jest istotny. Etanol i propanol nie wykazują praktycznie żadnych właściwości bakteriobójczych bez dodatku wody. Optymalne działanie w roztworach wodnych wykazują w stężeniach od 60% do 90%.

Wskazania

Dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować doustnie. Nie stosować na zranioną lub wysuszoną skórę.

Środki ostrożności

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę rąk. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody. W przypadku stosowania preparatu niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w produkcie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Ciąża i laktacja

Brak danych.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: skórne reakcje nadwrażliwości, np. alergia kontaktowa; podrażnienie skóry, np. swędzenie, zaczerwienienie, szczególnie w przypadku częstego stosowania; objawy suchości skóry, zwłaszcza zimą.

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dezynfekcja skóry rąk: wcierać w dłonie przez 30 sekund 3 ml nierozcieńczonego preparatu, aż do wyschnięcia skóry. Chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk: wcierać w dłonie i przedramiona przez 2 min 2 razy po 5 ml nierozcieńczonego preparatu; skóra musi być zwilżona preparatem przez 2 min. Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW-B): wcierać w dłonie porcjami przez 5 min 5 ml nierozcieńczonego preparatu; skóra musi być zwilżona preparatem przez 5 min.

Reklama

Uwagi

Preparat jest łatwopalny. Trzymać preparat z dala od ognia; nie palić papierosów w pobliżu.

Pharmindex