Softa-Man

Spis treści

Softa-Man - skład

100 ml roztw. na skórę zawiera 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu.

Softa-Man - Działanie

Preparat działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na prątki, oraz przeciwwirusowo i grzybobójczo. Nie działa na zarodniki. Przeciwbakteryjne działanie alkoholi związane jest z koagulacją białka. Wpływ krwi, białka, surowicy i innych substancji organicznych na działanie alkoholu nie jest istotny. Etanol i propanol nie wykazują praktycznie żadnych właściwości bakteriobójczych bez dodatku wody. Optymalne działanie w roztworach wodnych wykazują w stężeniach od 60% do 90%.

Reklama

Softa-Man - wskazania

Dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.

Softa-Man - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować doustnie. Nie stosować na zranioną lub wysuszoną skórę.

Softa-Man - ostrzeżenia

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę rąk. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody. W przypadku stosowania preparatu niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w produkcie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Softa-Man - ciąża

Brak danych.

Softa-Man - efekty uboczne

Częstość nieznana: skórne reakcje nadwrażliwości, np. alergia kontaktowa; podrażnienie skóry, np. swędzenie, zaczerwienienie, szczególnie w przypadku częstego stosowania; objawy suchości skóry, zwłaszcza zimą.

Softa-Man - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dezynfekcja skóry rąk: wcierać w dłonie przez 30 sekund 3 ml nierozcieńczonego preparatu, aż do wyschnięcia skóry. Chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk: wcierać w dłonie i przedramiona przez 2 min 2 razy po 5 ml nierozcieńczonego preparatu; skóra musi być zwilżona preparatem przez 2 min. Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW-B): wcierać w dłonie porcjami przez 5 min 5 ml nierozcieńczonego preparatu; skóra musi być zwilżona preparatem przez 5 min.

Softa-Man - uwagi

Preparat jest łatwopalny. Trzymać preparat z dala od ognia; nie palić papierosów w pobliżu.

Pharmindex
<-- popup -->