Softasept N niezabarwiony

Spis treści

Softasept N niezabarwiony - Skład

100 g roztw. na skórę zawiera 78,83 g etanolu 96% i 10 g alkoholu izopropylowego.

Softasept N niezabarwiony - Działanie

Preparat działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (w tym na prątki) oraz przeciwwirusowo i grzybobójczo. Nie działa na zarodniki. Przeciwbakteryjne działanie alkoholi związane jest z koagulacją białka. Wpływ krwi, białka, surowicy i innych substancji organicznych na działanie alkoholu nie jest istotny. Etanol i alkohol izopropylowy nie wykazują praktycznie żadnych właściwości bakteriobójczych bez dodatku wody. Optymalne działanie w roztworach wodnych wykazują w stężeniach od 75% do 90%.

Reklama

Softasept N niezabarwiony - Wskazania

Odkażanie skóry przed operacją, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem.

Softasept N niezabarwiony - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na etanol, alkohol izopropylowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu. Nie stosować doustnie. Nie stosować na uszkodzoną skórę ani na błony śluzowe.

Softasept N niezabarwiony - Ostrzeżenia

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody. U noworodków i niemowląt preparat należy stosować wyłącznie pod obserwacją lekarza, ze względu na niebezpieczeństwo resorpcji etanolu lub izopropylowego i wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Podczas przedoperacyjnego odkażania skóry należy uważać, aby preparat nie nagromadził się pod ciałem pacjenta, gdyż mogłoby to doprowadzić do podrażnienia skóry. W przypadku stosowania preparatu niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w preparacie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę (zwłaszcza uszkodzoną) i wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Softasept N niezabarwiony - Ciąża

Brak danych.

Softasept N niezabarwiony - Efekty uboczne

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości ze strony skóry, np. alergia kontaktowa. Odnotowano miejscowe podrażnienie skóry, np. swędzenie, zaczerwienienie, szczególnie w przypadku częstego stosowania. Mogą wystąpić objawy suchości skóry, zwłaszcza zimą.

Softasept N niezabarwiony - Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Nierozcieńczony preparat nanieść na skórę i rozprowadzić jałowym wacikiem. Odkażaną powierzchnię skóry należy dokładnie zwilżyć preparatem, następnie pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar preparatu zebrać wacikiem. Czas działania: minimum 15 sek. W zabiegach typu nakłucie stawu lub jamy ciała zawierającej płyn - czas działania minimum 1 min.

Softasept N niezabarwiony - Uwagi

Preparat jest łatwopalny. Przed włączeniem urządzeń elektrycznych należy odczekać, aż preparat wyschnie na skórze. Trzymać z dala od źródeł ognia; nie palić papierosów w pobliżu.

Pharmindex
<-- popup -->