Solutio Ringeri Fresenius

Spis treści

Solutio Ringeri Fresenius - Skład

100 ml roztworu zawiera 860 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 24,3 mg chlorku wapnia, 15,56 mmol chlorków. Osmolarność wynosi 309 mOsm/l, ph 5,0-7,5.

Solutio Ringeri Fresenius - Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitowy o składzie jonowym zbliżonym do składu płynu zewnątrzkomórkowego. Wypełnia łożysko naczyniowe i przywraca równowagę wodno-elektrolitową.

Reklama

Solutio Ringeri Fresenius - Wskazania

Odwodnienie izotoniczne bez względu na przyczynę (spowodowane m.in. wymiotami, biegunką, przetokami). Wyrównywanie objętości płynów w hipowolemii spowodowanej oparzeniami oraz ubytkami wody lub elektrolitów po zabiegach chirurgicznych. Wstępne wypełnienie łożyska naczyniowego we wstrząsie krwotocznym. Jako rozcieńczalnik lub rozpuszczalnik dla leków i koncentratów elektrolitów niewykazujących niezgodności.

Solutio Ringeri Fresenius - Przeciwskazania

Przewodnienie. Zastoinowa niewydolność serca. Hipernatremia. Hiperchloremia. Stany wymagające ograniczeń w przyjmowaniu sodu (np. ciężka niewydolność nerek, obrzęk płuc). Hiperkaliemia. Hiperkalcemia. Jednoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy i leków moczopędnych oszczędzających potas. Nie podawać domięśniowo. Preparatu nie należy podawać z krwią przez ten sam zestaw do przetaczania (ryzyko wykrzepiania).

Solutio Ringeri Fresenius - Ciąża

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować w przypadku zdecydowanej konieczności.

Solutio Ringeri Fresenius - Efekty uboczne

Nadmierna podaż preparatu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku lub z chorobami układu krążenia może powodować niewydolność krążenia i obrzęk płuc.

Solutio Ringeri Fresenius - Interakcje

Nie należy stosować jednocześnie z glikozydami naparstnicy (ryzyko wystąpienia ciężkiej lub mogącej zagrażać życiu arytmii serca, szczególnie u pacjentów z hipokaliemią), lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (amilorid, kanrenian potasu, spironolakton, triametren), ryzyko hiperkaliemii szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Nie zaleca się łączenia z inhibitorami konwertazy angiotensyny i takrolimusem (ryzyko mogącej zagrażać życiu hiperkaliemii, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek). Szczególnie ostrożnie stosować z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów (ryzyko hiperkacemii). Nie podawać łącznie z roztworami zawierającymi węglany, szczawiany lub fosforany.

Solutio Ringeri Fresenius - Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym (do żyły głównej lub żył obwodowych): zależnie od stanu chorego, wieku, masy ciała i wyników badań laboratoryjnych: zwykle 250-2800 ml. Maksymalna dawka dobowa: 40 ml/kg mc. Maksymalna szybkość wlewu: 120 kropli/min (6 ml/min).

Solutio Ringeri Fresenius - Uwagi

Podczas podawania płynu należy kontrolować parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej, szczególnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ciężką niewydolnością nerek, obrzękami z retencją sodu oraz u pacjentów leczonych kortykosteroidami. U pacjentów z ryzykiem hiperkaliemii (m.in. w ciężkiej niewydolności nerek) należy kontrolować stężenie potasu we krwi.

Pharmindex
<-- popup -->