Spasmalgon

Reklama

Działanie

Preparat złożony o działajaniu rozkurczowym i przeciwbólowym. Metamizol działa silnie przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, wykazuje również niewielkie działanie przeciwzapalne i rozkurczające. Fenpiweryna w umiarkowanym stopniu blokuje zwoje nerwowe i wpływa na zakończenia nerwów przywspółczulnych, co powoduje zmniejszenie napięcia i motoryki mięśni gładkich żołądka, jelit, dróg żółciowych i moczowych. Chlorowodorek pitofenonu wykazuje działanie podobne do papawerynowego z silnym działaniem rozkurczającym na mięśnie gładkie naczyń i pozanaczyniowe. Preparat po podaniu domięśniowym wchłania się szybko z miejsca podania. Biodostępność metamizolu, zarówno po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym wynosi ok. 85%. Metamizol jest intensywnie metabolizowany. Jego głównymi metabolitami są: 4-metyloammofenazon, 4-formyloaminofenazon, 5-aminofenazon i 4-acetyloaminofenazon. Główne metabolity wykryto w płynie mózgowo-rdzeniowym i w mleku matki. Wiążą się one z białkami osocza w ok. 60%. Wydalane są głównie przez nerki.

Wskazania

Bóle wywołane stanami skurczowymi mięśni gładkich układu pokarmowego i moczowo-płciowego: silne kurcze żołądka, kolka jelitowa, bolesne skurcze dróg moczowych i pęcherza, kolka nerkowa, kolka żółciowa w przebiegu kamicy dróg żółciowych, bolesne miesiączki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu lub pochodne pirazolonu (w tym pacjenci z agranulocytozą w wywiadzie po poprzednim podaniu takich substancji), na leki przeciwbólowe w szczególności salicylany, paracetamol lub inne nienarkotyczne leki przeciwbólowe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Ostra przerywana porfiria. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Niedrożność przewodu pokarmowego i rozdęcie okrężnicy. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po terapii z użyciem cytostatyków) lub choroby układu krwiotwórczego (niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia). Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci do 15 lat. Gruczolak gruczołu krokowego II i III stopnia. Atonia pęcherzyka żółciowego i (lub) pęcherza moczowego. Niskie ciśnienie krwi i niestabilność hemodynamiczna.

Środki ostrożności

Preparat należy wstrzykiwać ostrożnie ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z alergią pokarmową, nadwrażliwością na inne leki (zwłaszcza na leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, NLPZ) lub takimi chorobami atopowymi, jak gorączka sienna, astma oskrzelowa. U pacjentów z chorobami krwi, występującymi obecnie lub w wywiadzie, lek należy podawać jedynie w razie zdecydowanej konieczności, po ustaleniu stosunku korzyści do ryzyka - przez cały okres stosowania leku należy u nich kontrolować skład krwi. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby (dawki należy ustalać indywidualnie). Możliwe jest bowiem działanie niepożądane metamizolu na nerki lub wydłużenie okresu półtrwania jego metabolitów u osób z zaburzoną czynnością wątroby. Podawanie preparatu należy przerwać, jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości lub zaburzenia czynności nerek lub układu krwiotwórczego. Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego, tj.: achalazja, zwężanie odźwiernika dwunastnicy może prowadzić do zastoju treści żołądkowo-jelitowej i zatrucia, w wyniku nasilonego działania rozkurczającego preparatu. Ponowne podanie leku jest wówczas niewskazane. Podawanie preparatu pacjentom z refluksem żołądkowo-przełykowym, atonią jelitową, porażenną niedrożnością jelita, jaskrą, myasthenia gravis, chorobami serca (arytmia, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca) wymaga szczególnej ostrożności oraz oceny stosunku korzyści do ryzyka ze względu na możliwość pogorszenia stanu pacjenta. Zaleca się stosowanie preparatu u pacjentów powyżej 15 lat. Po pozajelitowym podaniu tego leku dzieciom do lat 15 często występowała zapaść i inne działania niepożądane.

Ciąża i laktacja

Wykazano teratogenne działanie metamizolu w badaniach na zwierzętach (zwiększenie występowania guza Wilmsa u potomstwa). Nie przeprowadzono odpowiednich badań u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Ze względu na to, iż metabolity metamizolu są wydzielane do mleka matki, nie należy podawać leku w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są reakcje nadwrażliwości: od lekkich objawów skórnych, jak świąd, rumień, wysypka, pokrzywka, cięższych, tj.: zespół Lyella lub Stevensona-Johnsona, aż do ciężkich reakcji anafilaktoidalnych i wstrząsu (najczęściej po pozajelitowym podaniu leku, zwłaszcza po podaniu dożylnym). Mogą wystąpić: retencja związków azotu we krwi, zaburzenia widzenia, suchość w ustach, zatrzymanie moczu, oliguria, hematuria, śródmiąższowe zapalenie nerek, agranulocytoza (są przypuszczenia, iż ryzyko wystąpienia agranulocytozy jest zdeterminowane genetycznie; ryzyko wystąpienia agranulocytozy po podaniu metamizolu różni się w zależności od szerokości geograficznej). Długotrwałe podawanie leku w dużych dawkach pacjentom z zapaleniem błony śluzowej żołądka lub z chorobą wrzodową może spowodować nasilenie choroby.

Interakcje

Metamizol może nasilać toksyczne działanie na układ krwiotwórczy chloramfenikolu oraz leków o działaniu mielotoksycznym. Tempidon i trójpierścieniowe leki antydepresyjne nasilają działanie metamizolu. Preparat można podawać jednocześnie z butylobromkiem hioscyny, furosemidem, glibenklamidem. U pacjentów leczonych chlorochiną konieczne jest odpowiednie zmniejszenie jej dawki w okresie stosowania preparatu ze względu na istotne zwiększenie maksymalnego stężenia chlorochiny w osoczu. U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny lub cyklosporynę, należy odpowiednio zmienić dawkę, gdyż metamizol zmniejsza ich aktywność i stężenie w osoczu. Należy unikać jednoczesnego przyjmowania preparatu z innymi lekami przeciwbólowymi oraz NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wstąpienia nadwrażliwości lub innych działań niepożądanych.

Dawkowanie

Domięśniowo. Lek należy podawać tylko pod ścisłą kontrolą lekarza ze względu na ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u pacjentów z nadwrażliwością na metamizol lub pochodne pirazolonu. Dorosłym i młodzieży powyżej 15 lat (o masie ciała powyżej 53 kg) lek podaje się domięśniowo w ilości 2 do 5 ml roztworu do wstrzykiwań. Dawkę w razie konieczności można powtórzyć po 6-8 godzinach. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 10 ml roztworu do wstrzykiwań (ekwiwalent 5 g metamizolu sodu). Długość leczenia wynosi 2-3 dni. Po uzyskaniu efektu terapeutycznego leczenie można kontynuować stosując doustne leki przeciwbólowe i rozkurczowe. W przypadku braku efektu terapeutycznego należy zaprzestać podawania leku. W przypadku pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek dawkę leku należy zmniejszyć o połowę. Nie ma konieczności modyfikowania dawki w krótkotrwałej terapii u osób z niewydolnością wątroby.

Reklama

Uwagi

Ze względu na cholinolityczne działanie leku, jego długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzeń akomodacji - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu podczas przyjmowania preparatu.

Pharmindex