Spasmalgon

Spis treści

Spasmalgon - Skład

1 ml roztworu zawiera: 500 mg metamizolu sodu, 0,02 mg bromku fenpiweryny, 2 mg chlorowodorku pitofenonu.

Spasmalgon - Działanie

Preparat złożony o działajaniu rozkurczowym i przeciwbólowym. Metamizol działa silnie przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, wykazuje również niewielkie działanie przeciwzapalne i rozkurczające. Fenpiweryna w umiarkowanym stopniu blokuje zwoje nerwowe i wpływa na zakończenia nerwów przywspółczulnych, co powoduje zmniejszenie napięcia i motoryki mięśni gładkich żołądka, jelit, dróg żółciowych i moczowych. Chlorowodorek pitofenonu wykazuje działanie podobne do papawerynowego z silnym działaniem rozkurczającym na mięśnie gładkie naczyń i pozanaczyniowe. Preparat po podaniu domięśniowym wchłania się szybko z miejsca podania. Biodostępność metamizolu, zarówno po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym wynosi ok. 85%. Metamizol jest intensywnie metabolizowany. Jego głównymi metabolitami są: 4-metyloammofenazon, 4-formyloaminofenazon, 5-aminofenazon i 4-acetyloaminofenazon. Główne metabolity wykryto w płynie mózgowo-rdzeniowym i w mleku matki. Wiążą się one z białkami osocza w ok. 60%. Wydalane są głównie przez nerki.

Reklama

Spasmalgon - Wskazania

Bóle wywołane stanami skurczowymi mięśni gładkich układu pokarmowego i moczowo-płciowego: silne kurcze żołądka, kolka jelitowa, bolesne skurcze dróg moczowych i pęcherza, kolka nerkowa, kolka żółciowa w przebiegu kamicy dróg żółciowych, bolesne miesiączki.

Spasmalgon - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu lub pochodne pirazolonu (w tym pacjenci z agranulocytozą w wywiadzie po poprzednim podaniu takich substancji), na leki przeciwbólowe w szczególności salicylany, paracetamol lub inne nienarkotyczne leki przeciwbólowe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Ostra przerywana porfiria. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Niedrożność przewodu pokarmowego i rozdęcie okrężnicy. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po terapii z użyciem cytostatyków) lub choroby układu krwiotwórczego (niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia). Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci do 15 lat. Gruczolak gruczołu krokowego II i III stopnia. Atonia pęcherzyka żółciowego i (lub) pęcherza moczowego. Niskie ciśnienie krwi i niestabilność hemodynamiczna.

Spasmalgon - Ostrzeżenia

Preparat należy wstrzykiwać ostrożnie ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z alergią pokarmową, nadwrażliwością na inne leki (zwłaszcza na leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, NLPZ) lub takimi chorobami atopowymi, jak gorączka sienna, astma oskrzelowa. U pacjentów z chorobami krwi, występującymi obecnie lub w wywiadzie, lek należy podawać jedynie w razie zdecydowanej konieczności, po ustaleniu stosunku korzyści do ryzyka - przez cały okres stosowania leku należy u nich kontrolować skład krwi. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby (dawki należy ustalać indywidualnie). Możliwe jest bowiem działanie niepożądane metamizolu na nerki lub wydłużenie okresu półtrwania jego metabolitów u osób z zaburzoną czynnością wątroby. Podawanie preparatu należy przerwać, jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości lub zaburzenia czynności nerek lub układu krwiotwórczego. Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego, tj.: achalazja, zwężanie odźwiernika dwunastnicy może prowadzić do zastoju treści żołądkowo-jelitowej i zatrucia, w wyniku nasilonego działania rozkurczającego preparatu. Ponowne podanie leku jest wówczas niewskazane. Podawanie preparatu pacjentom z refluksem żołądkowo-przełykowym, atonią jelitową, porażenną niedrożnością jelita, jaskrą, <I>myasthenia gravis</I>, chorobami serca (arytmia, choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca) wymaga szczególnej ostrożności oraz oceny stosunku korzyści do ryzyka ze względu na możliwość pogorszenia stanu pacjenta. Zaleca się stosowanie preparatu u pacjentów powyżej 15 lat. Po pozajelitowym podaniu tego leku dzieciom do lat 15 często występowała zapaść i inne działania niepożądane.

Spasmalgon - Ciąża

Wykazano teratogenne działanie metamizolu w badaniach na zwierzętach (zwiększenie występowania guza Wilmsa u potomstwa). Nie przeprowadzono odpowiednich badań u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Ze względu na to, iż metabolity metamizolu są wydzielane do mleka matki, nie należy podawać leku w okresie karmienia piersią.

Spasmalgon - Efekty uboczne

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są reakcje nadwrażliwości: od lekkich objawów skórnych, jak świąd, rumień, wysypka, pokrzywka, cięższych, tj.: zespół Lyella lub Stevensona-Johnsona, aż do ciężkich reakcji anafilaktoidalnych i wstrząsu (najczęściej po pozajelitowym podaniu leku, zwłaszcza po podaniu dożylnym). Mogą wystąpić: retencja związków azotu we krwi, zaburzenia widzenia, suchość w ustach, zatrzymanie moczu, oliguria, hematuria, śródmiąższowe zapalenie nerek, agranulocytoza (są przypuszczenia, iż ryzyko wystąpienia agranulocytozy jest zdeterminowane genetycznie; ryzyko wystąpienia agranulocytozy po podaniu metamizolu różni się w zależności od szerokości geograficznej). Długotrwałe podawanie leku w dużych dawkach pacjentom z zapaleniem błony śluzowej żołądka lub z chorobą wrzodową może spowodować nasilenie choroby.

Spasmalgon - Interakcje

Metamizol może nasilać toksyczne działanie na układ krwiotwórczy chloramfenikolu oraz leków o działaniu mielotoksycznym. Tempidon i trójpierścieniowe leki antydepresyjne nasilają działanie metamizolu. Preparat można podawać jednocześnie z butylobromkiem hioscyny, furosemidem, glibenklamidem. U pacjentów leczonych chlorochiną konieczne jest odpowiednie zmniejszenie jej dawki w okresie stosowania preparatu ze względu na istotne zwiększenie maksymalnego stężenia chlorochiny w osoczu. U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny lub cyklosporynę, należy odpowiednio zmienić dawkę, gdyż metamizol zmniejsza ich aktywność i stężenie w osoczu. Należy unikać jednoczesnego przyjmowania preparatu z innymi lekami przeciwbólowymi oraz NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wstąpienia nadwrażliwości lub innych działań niepożądanych.

Spasmalgon - Dawkowanie

Domięśniowo. Lek należy podawać tylko pod ścisłą kontrolą lekarza ze względu na ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u pacjentów z nadwrażliwością na metamizol lub pochodne pirazolonu. Dorosłym i młodzieży powyżej 15 lat (o masie ciała powyżej 53 kg) lek podaje się domięśniowo w ilości 2 do 5 ml roztworu do wstrzykiwań. Dawkę w razie konieczności można powtórzyć po 6-8 godzinach. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 10 ml roztworu do wstrzykiwań (ekwiwalent 5 g metamizolu sodu). Długość leczenia wynosi 2-3 dni. Po uzyskaniu efektu terapeutycznego leczenie można kontynuować stosując doustne leki przeciwbólowe i rozkurczowe. W przypadku braku efektu terapeutycznego należy zaprzestać podawania leku. W przypadku pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek dawkę leku należy zmniejszyć o połowę. Nie ma konieczności modyfikowania dawki w krótkotrwałej terapii u osób z niewydolnością wątroby.<br /><br />

Spasmalgon - Uwagi

Ze względu na cholinolityczne działanie leku, jego długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzeń akomodacji - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu podczas przyjmowania preparatu.

Pharmindex
<-- popup -->