Spongostan Dental

Reklama

Działanie

Sterylny, wchłanialny hemostatyk powierzchniowy. Wykonany z obojętnej chemicznie, oczyszczonej gąbki żelatynowej o jednorodnej porowatości. Po nałożeniu na krwawiące miejsce wchłania ilość krwi 45-krotnie przekraczającą jego masę. Dzięki jednorodnej porowatości wychwytuje płytki krwi, co umożliwia zainicjowanie kaskady krzepnięcia, podczas której rozpuszczalny fibrynogen pierwotnego skrzepu przekształca się w siatkę nierozpuszczalnej fibryny (włóknika). Gąbka zostaje całkowicie wchłonięta po 3-5 tygodniach od zaaplikowania. Opatrunek jest wyjaławiany promieniowaniem gamma i gotowy do bezpośredniego użycia po otwarciu sterylnego opakowania.

Wskazania

Tamowanie niewielkich krwawień, gdy inne metody osiągania hemostazy są nieskuteczne lub niewskazane.

Przeciwwskazania

Gąbka (jak każde ciało obce) może stać się ogniskiem zakażenia i dlatego nie należy pozostawiać jej w zainfekowanych i brudnych ranach.

Działania niepożądane

Brak doniesień. Bezpośrednio po zaaplikowaniu środek może zwiększyć swoją objętość i wywrzeć niewielki ucisk na sąsiadujące tkanki.

Dawkowanie

Przestrzegać zasad aseptyki. Po wyjęciu materiału z opakowania należy uchwycić wolne końce saszetki i odciągnąć je od siebie, rozdzielając linię zgrzewu papieru i folii. Po otwarciu saszetki materiał umieścić w miejscu krwawienia i lekko docisnąć palcem. Dla zwiększenia plastyczności gąbki można ją zwilżyć w soli fizjologicznej, jednak w takim wypadku przed zaaplikowaniem na krwawiącą powierzchnię należy odcisnąć nadmiar płynu. Gąbki można używać jako nośnika antybiotyku.

Reklama

Uwagi

Jak w przypadku każdego ciała obcego, tam gdzie to możliwe zaleca się usunięcie gąbki przed zamknięciem rany. Ponieważ gąbka wchłania się w ciągu 3-5 tygodni, można ją pozostawić w miejscu krwawienia, o ile istnieją ku temu wskazania. Opatrunek służy do jednorazowego użycia i nie powinien być powtórnie wyjaławiany.

Pharmindex