Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗

Steri-Neb Salamol

Spis treści

Reklama

Steri-Neb Salamol - skład

2,5 ml roztworu do nebulizacji (pojemnik jednodawkowy) zawiera 2,5 mg lub 5 mg salbutamolu (w postaci siarczanu).

Reklama

Steri-Neb Salamol - działanie

Selektywny β2-agonista powodujący krótkotrwałe (4-6 h), szybko występujące (w ciągu 5 min) rozszerzenie oskrzeli w przypadku odwracalnej obturacji dróg oddechowych. W dawkach leczniczych pobudza receptory β2-adrenergiczne w mięśniach gładkich oskrzeli. Ze względu na jego szybki początek działania jest zalecany w leczeniu napadów astmy. Po podaniu wziewnym 10-20% dawki leku dociera do dolnych dróg oddechowych. Pozostała część zostaje w jamie ustnej i gardle, jest połykana, wchłania się z przewodu pokarmowego i podlega metabolizmowi pierwszego przejścia do siarczanu fenolowego. Lek, który dotarł do dróg oddechowych jest wchłaniany w miąższu płucnym i przedostaje się do krążenia (nie jest metabolizowany w płucach), z krążeniem ogólnym dostaje się do wątroby, jest metabolizowany do siarczanu fenolowego. Zarówno salbutamol w postaci niezmienionej, jak i metabolit są wydalane głównie w moczu.

Reklama

Steri-Neb Salamol - wskazania

Leczenie stanów astmatycznych. Leczenie ostrych stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie, niepoddających się zwykle stosowanym metodom leczenia.

Reklama

Steri-Neb Salamol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salbutamol, inne aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zawał mięśnia sercowego. Salbutamolu w postaci roztworu do nebulizacji nie stosować w zapobieganiu poronieniu ani porodowi przedwczesnemu.

Reklama

Steri-Neb Salamol - ostrzeżenia

Leki rozszerzające oskrzela nie powinny być stosowane jako jedyne lub podstawowe w leczeniu pacjentów z ciężką lub niestabilną astmą. Pacjenci z ciężką astmą powinni podlegać regularnej kontroli lekarskiej, włącznie z oceną czynności płuc, ze względu na ryzyko ciężkiego napadu astmy, a nawet śmierci. U takich pacjentów należy rozważyć zastosowanie maksymalnej zalecanej dawki kortykosteroidu stosowanego wziewnie i (lub) podanie kortykosteroidu doustnego. Jednocześnie z salbutamolem można stosować inne krótko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, zwłaszcza krótko działających wziewnych β2-agonistów, w celu złagodzenia objawów wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. Zwiększanie dawki lub częstości stosowania dopuszczalne jest jedynie pod nadzorem lekarza; należy ocenić stan pacjenta i rozważyć konieczność zwiększenia dawki stosowanych leków przeciwzapalnych (np. zwiększenie dawki kortykosteroidów wziewnych lub zastosowanie doustnego kortykosteroidu). Ciężkie zaostrzenia astmy należy leczyć zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami. Preparat należy stosować z ostrożnością u pacjentów, którzy przyjmowali duże dawki innych leków sympatykomimetycznych. Podobnie jak w przypadku innych leków wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli (objawiający się świstami bezpośrednio po zastosowaniu leku); w takiej sytuacji należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i zastosować alternatywną metodę leczenia. Roztwory o nieobojętnym pH mogą w rzadkich przypadkach wywoływać u niektórych pacjentów paradoksalny skurcz oskrzeli. Nie należy jednocześnie stosować salbutamolu i leków nieselektywnie blokujących receptory β-adrenergiczne (np. propranololu). Salbutamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z: nadczynnością tarczycy; guzem chromochłonnym nadnerczy; chorobami naczyń przebiegającymi ze zwężeniem światła naczyń; nadciśnieniem tętniczym; współistniejącą ciężką chorobą serca, np. chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca (ryzyko zaostrzenia choroby serca). Ze względu na ryzyko wystąpienia napadu ostrej jaskry z zamkniętym kątem, skojarzone zastosowanie salbutamolu i leków przeciwcholinergicznych w postaci nebulizacji u pacjentów z podejrzeniem lub z rozpoznaniem jaskry wymaga szczególnej ostrożności (należy poinformować pacjentów, aby lek nie dostał się do oczu). Salbutamol może powodować przemijające zmiany metaboliczne (np. zwiększenie stężenia glukozy we krwi); pacjenci z cukrzycą mogą mieć trudności z wyrównaniem glikemii, może wystąpić kwasica ketonowa; jednoczesne stosowanie kortykosteroidów może nasilać to działanie. Stosowanie β2-agonistów, zwłaszcza pozajelitowo lub w inhalacji z nebulizatora może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię; należy zachować szczególną ostrożność w przypadku ostrego ciężkiego napadu astmy, ponieważ niedotlenienie tkanek i narządów oraz jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i lekami moczopędnymi mogą nasilać hipokaliemię; w takich sytuacjach należy kontrolować stężenie potasu we krwi.

Reklama

Steri-Neb Salamol - ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Salbutamol może przenikać do mleka ludzkiego; nie wiadomo, czy wywiera szkodliwy wpływ na noworodka.

Reklama

Steri-Neb Salamol - efekty uboczne

Często: drżenie, ból głowy, tachykardia. Niezbyt często: kołatanie serca, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Rzadko: nadmierna aktywność (u dzieci), rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, skurcze mięśni. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze krwi, zapaść), zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe mięśnia sercowego), paradoksalny skurcz oskrzeli. Częstość nieznana: hipokaliemia, niedokrwienie mięśnia sercowego, przyspieszona czynność serca (zazwyczaj bez zmian w EKG).

Steri-Neb Salamol - interakcje

Nie stosować z lekami nieselektywnie blokującymi receptory β-adrenergiczne (m.in. propranolol), ze względu na hamowanie działania salbutamolu. Nie stosować z inhibitorami MAO i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, ze względu na nasilenie działań niepożądanych (przyspieszenie czynności serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca). Stosować ostrożnie z ksantynami, steroidami lub lekami moczopędnych, ze względu na nasilenie hipokaliemii.

Steri-Neb Salamol - dawkowanie

Wziewnie, w postaci nebulizacji. Dorośli (także pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci >2 lat: 2,5 mg 3-4 razy na dobę. W lecznictwie zamkniętym, pod ścisłą kontrolą można zastosować 5 mg 3-4 razy na dobę. Ze względu na możliwość wystąpienia przemijającego niedotlenienia, należy rozważyć zastosowanie tlenoterapii.
Preparat powinien być stosowany w postaci nierozcieńczonej. Przy prowadzeniu inhalacji przez czas dłuższy niż 10 minut, do rozcieńczenia leku można użyć 0,9% roztworu NaCl. Roztwór do nebulizacji można stosować przez maskę twarzową lub przewód w kształcie litery "T".

Steri-Neb Salamol - uwagi

Ze względu na możliwość wystąpienia drżenia, kurczy mięśni szkieletowych (szczególnie dłoni) oraz zawrotów głowy, należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Berotec
Foradil
Oxis
Serevent

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!