Nowy sklep

już ON-LINE

Syncumar

Działanie

Syntetyczna pochodna hydroksykumaryny, działa przeciwzakrzepowo, jest antagonistą witaminy K, hamuje końcowy etap biosyntezy czynników krzepnięcia - protrombiny (czynnika II) oraz czynników VII, IX i X. T0,5 wynosi 8 h, lek nie kumuluje się, szybko wydala się z moczem głównie w postaci nie zmienionej. Pełny powrót do prawidłowych wartości czasu krzepnięcia krwi następuje dopiero po 2-3 dniach od podania ostaniej dawki leku.

Wskazania

Zapobiegawczo i leczniczo u chorych z dużym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych tętnic i żył - w zatorowości płucnej, po zawale płuca, w zapaleniu zakrzepowym żył, w migotaniu przedsionków z towarzyszącymi powikłaniami zatorowymi, w wadach zastawki dwudzielnej, w poliglobulii, po zabiegach chirurgicznych, po operacjach naczyniowych, ginekologicznych i położniczych, po wszczepieniu protez naczyniowych i sztucznych zastawek serca, we wrodzonym niedoborze AT-III.

Przeciwwskazania

Zabiegi chirurgiczne i urazy o.u.n., padaczka, skazy krwotoczne, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, małopłytkowość, ciąża (działanie teratogenne), znacznego stopnia nadciśnienie tętnicze, krwiomocz, bakteryjne zapalenie wsierdzia, cukrzyca, uszkodzenie miąższu wątroby i nerek, retinopatia, jamnista gruźlica płuc, okres karmienia piersią. Przeciwwskazania względne: ostre zapalenie trzustki, po zabiegach chirurgicznych w obrębie płuc, gruczołu krokowego, macicy, znacznego stopnia niewydolność krążenia (wątroba zastoinowa).

Działania niepożądane

Krwawienia z nosa, z dziąseł, krwiomocz. Głównym niebezpieczeństwem leczenia jest zagrożenie krwawieniem. Częstość powikłań krwotocznych w trakcie długotrwałego leczenia przeciwzakrzepowego oceniana jest na co najmniej 5%. Rzadko występują: gorzki smak w ustach, nudności, wymioty, biegunka, alergiczne reakcje skórne, łysienie, priapizm. Lek przechodzi przez łożysko - zaobserwowano zaburzenia rozwojowe u noworodków, których matki zażywały lek w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Interakcje

Leki nasilające działanie acenokumarolu: kwas naliksydowy, neomycyna, streptomycyna, penicyliny, chloramfenikol, tetracykliny, salicylany, NLPZ, sulfonamidy, klofibrat, chinidyna, steroidy anaboliczne, disulfiram, leki przeczyszczające, hormony tarczycy, rezerpina (i leki ją zawierające). Leki zmniejszające działanie acenokumarolu: pochodne kwasu barbituranowego, Glimid, pochodne benzodiazepiny, leki o działaniu przeciwhistaminowym, kortykosteroidy, doustne środki antykoncepcyjne i inne leki zawierające estrogeny, leki przeciwtarczycowe, leki osłaniające błonę śluzową żołądka, PAS, rifampicyna, izoniazyd, tiazydowe leki moczopędne.

Dawkowanie

Dawkę doustnych leków przeciwzakrzepowych ustala się indywidualnie na podstawie badania czasu protrombinowego: jest on wyrażony w procencie normy, jako wskaźnik protrombinowy. Ogólna zasada podawania leku u dorosłych: - jeżeli przed rozpoczęciem podawania wartość wskaźnika protrombinowego jest w granicach normy (powyżej 70%), dawkowanie leku przedstawia się następująco: 1 dzień: zwykle 6-8 mg, 2 dzień: 4 mg, od trzeciego dnia leczenia preparat podaje się w oparciu o wynik wskaźnika protrombinowego tak aby ustalić optymalną dawkę leku przy której wartość wskaźnika protrombinowego będzie utrzymywać się w granicach 40-50% normy. Pacjentom z nadwagą podaje się większe dawki leku, pacjentom unieruchomionym podaje się mniejsze dawki, po uruchomieniu dawki zwiększa się. Nie można nagle przerywać leczenia ponieważ może to doprowadzić do gwałtownego powstania zakrzepów. Wskaźnik protrombinowy określa się przed rozpoczęciem leczenia, a potem raz dziennie do ustalenia optymalnej dawki. Wskazane jest okresowe badanie wskaźnika protrombinowego z ewentualną korekcją dawki leku (raz w miesiącu). Zalecana stabilizacja wartości wskaźnika protrombinowego: poziom profilaktyczny i leczniczy - 40-50%. Ostatnio używa się międzynarodowego znormalizowanego współczynnika INR (International Normalization Ratio). Zalecana stabilizacja współczynnika INR: poziom profilaktyczny i leczniczy - 2,0-3,0.

Uwagi

Pharmindex