Synvisc

Reklama

Działanie

Preparat jest bezbarwnym, przejrzystym, bardzo lepkim i elastycznym roztworem 0,8% frakcji hialuronianu sodowego w fizjologicznie zbuforowanym roztworze (pH ok. 7). Preparat składa się z 2 frakcji hialuronianu sodowego. W 90% składa się z wysoce molekularnych pochodnych hialuronianu sodowego w formie płynu, ze średnią masą cząsteczkową ok. 7 milionów. Pozostałe 10 % stanowi frakcja w której cząsteczki hialuronianu zostały połączone mostkami siarkowymi. Hialuronian sodowy jest ważnym elementem w strukturze chrząstki stawowej, a płyn maziowy zawdzięcza jej swoją lepką konystencję. W chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego zmniejsza się lepkość i elastyczność płynu maziowego. Klinicznie frakcje hialuronianu sodowego zawarte w preparacie wykazują działanie przeciwbólowe. Hialuronian sodowy jest eliminowany z mazi stawowej poprzez rozkład, zarówno miejscowo w stawie, jak i węzłach chłonnych i wątrobie.

Wskazania

Leczenie objawowe choroby zwyrodnieniowej umiejscowionej w obrębie stawu kolanowego, skokowego, barkowego i biodrowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na hialuronian sodowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Zastój żylny lub limfatyczny w leczonej kończynie. Ciężkie zapalenie stawów lub obecne zakażenie stawu.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z alergią na białko ptasie, pióra i jaja ptasie. Lek jest preparatem pochodzenia biologicznego, stąd nie można wykluczyć ryzyka reakcji immunologicznej (ryzyko to jest bardzo małe ze względu na duży stopień oczyszczenia preparatu). Nie należy jednocześnie stosować środków dezynfekujących zawierających czwartorzędowe sole amonowe w lekach stosowanych na skórę (hialuronian może się strącać w ich obecności).

Ciąża i laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu w ciąży. Hialuronian sodowy i produkty jego depolimeryzacji przenikają do mleka kobiet karmiących - ryzyko wpływu na dziecko jest mało prawdopodobne po zastosowaniu dawek terapeutycznych.

Działania niepożądane

Często: przemijający miejscowy ból i (lub) tkliwość i wysięk. Niezbyt często: miejscowe uczucie ciepła i obrzęki. Jeżeli działania niepożądane pojawiają się po pierwszej lub drugiej iniekcji, w zależności od nasilenia reakcji - nie należy podawać kolejnej iniekcji lub należy ją podać po ustąpieniu objawów. W przypadku dużej ilości płynu wysiękowego należy usunąć go za pomocą punkcji, a przed zabiegiem upewnić się czy nie ma zakażenia.

Dawkowanie

Staw kolanowy: leczenie wskazane jest gdy nie można zastosować innej terapii przeciwbólowej; należy podać 3 dostawowe iniekcje po 2 ml do stawu kolanowego w odstępie 1 tyg.; wcześniej należy usunąć wysięk. Staw skokowy, staw barkowy, staw biodrowy: jednorazowa iniekcja 2 ml, w przypadku braku poprawy zaleca się drugą iniekcję między 1 a 3 miesiącem po podaniu pierwszej dawki.
Preparat podawać jedynie do przestrzeni maziówkowej. Należy unikać iniekcji okołostawowej lub iniekcji do błony maziowej lub do torebki stawowej. Jeżeli jest taka potrzeba, należy wykonać fluoroskopię, w takich stawach jak biodrowy i barkowy. Można zastosować jonowe lub niejonowe kontrasty - nie stosować więcej niż 1 ml środka kontrastowego na 2 ml preparatu.

Reklama

Uwagi

Pharmindex