Take 1

Reklama

Działanie

Rodzina mas poliwinylosiloksanowych, które zawierają w swym składzie mieszaninę pięciu polimerów winylowych o pięciu różnych lepkościach od 200 cSt do 60.000 cSt, (centristoke - jednostka lepkości), które poprawiają własności fizyczne masy, dając bardzo dużą wytrzymałość na rozerwanie, wysoki procent rozciągania, elastyczność wokół podcieni oraz wysoki wskaźnik powrotu do kształtu pierwotnego po odkształceniu. Dzięki temu wycisk jest nie tylko łatwy do usunięcia z jamy ustnej, ale także wierny i odporny na zmianę kształtu. Masy Take1 zawierają także standardowy i dodatkowy, opatentowany element hydrofilny. Dzięki temu są masami o bardzo małym kącie kontaktu (26 stopni) i dużej zwilżalności. Masy wyciskowe Take 1 zawierają bimodalny system wypełniacza, czyli cząsteczki wypełniacza o dwóch różnych rozmiarach: duże (~10 µm) i małe (<1 µm), które gwarantują wytrzymałość masy i łatwą jej aplikację. Odprężenie elastyczne (powrót do kształtu po deformacji): masa Wash Fast Set 99,8%, Wash Regular Set 99,7%; wytrzymałość na ściskanie Wash Fast Set 5,4%, Wash Regular Set 4,8%; zmiana wymiarów liniowych po 24 h dla obu mas wynosi 0,07%.

Wskazania

Wyciski precyzyjne pod korony i mosty, wkłady, nakłady, wkłady koronowo-korzeniowe.

Przeciwwskazania

Uczulenie na składniki materiału.

Reklama

Uwagi

Proces wiązania A-silikonów może być zakłócony przez niektóre substancje jak np. lateks (stosować rękawiczki winylowe), C-silikony (nie stosować A-silikonów łącznie z C-silikonami), preparaty do retrakcji dziąsła (przeprowadzić test wiązania masy w obecności stosowanych aktualnie preparatów do retrakcji). Warstwa inhibicji tlenowej powstająca podczas polimeryzacji kompozytów może zaburzać wiązanie A-silikonów. Należy dokładnie usunąć ją z powierzchni wypełnienia lub odbudowanego zrębu korony. Nie używać tego samego wycisku do wykonania prowizorium i jako pierwszej warstwy pod wycisk precyzyjny.

Pharmindex