Znajdź lek

Źródło

Tetric Ceram

Działanie

Mikrohybrydowy materiał złożony, przeznaczony do wykonywania wypełnień, polimeryzujący pod wpływem światła widzialnego, zawierającego pasmo o długości fali 400-500 nm (niebieskie światło lampy halogenowej). Widoczny w promieniach rentgenowskich. Uwalnia jony fluoru, co sprzyja remineralizacji tkanek zęba.

Wskazania

Wypełnianie ubytków w zębach przednich (klasy III i IV), wypełnianie ubytków klasy V (przyszyjkowych ubytków pochodzenia próchnicowego, ubytków w obrębie korzeni, ubytków klinowych), wypełnianie ubytków klasy I i II w zębach przedtrzonowych i trzonowych. Odbudowa złamanych, licowanie przebarwionych zębów przednich. Unieruchamianie rozchwianych zębów przednich. Naprawa licówek z materiałów złożonych i ceramicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Uwagi

Strzykawki i jednorazowe pojemniki należy zamykać natychmiast po użyciu, gdyż kontakt ze światłem powoduje przedwczesną polimeryzację materiału.

Pharmindex