Ultra Blend plus

Reklama

Działanie

Podkład światłoutwardzalny. Podkład (w kolorze zębiny lub nieprzeziernym białym) zawiera wodorotlenek wapnia i hydroksyapatyty wapnia rozpuszczone w dimetakrylanie uretanu. Charakteryzuje sie małym skurczem polimeryzacyjnym i małą absorpcją wody. Podkład pod wpływem światła widzialnego polimeryzuje na głębokość 3 mm (po 20 sekundach naświetlania).

Wskazania

Materiał stosuje się jako liner, tradycyjny podkład pod kompozyty, amalgamaty i złoto (tylko w odcieniu nieprzeziernym białym, szczególnie w zębach tylnych), opaker oraz jako materiał do pośredniego lub bezpośredniego pokrycia miazgi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

Dawkowanie

Liner, tradycyjny podkład: oczyszczoną, suchą zębinę pokryć 0,5 mm warstwą podkładu (w przypadku użycia jako tradycyjny podkład - nakładać warstwami), następnie utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sekund, wytrawiać ubytek przez 15 sekund, następnie wypłukać, nałożyć system wiążący i wypełnić ubytek. Pokrycie pośrednie i bezpośrednie: wetrzeć preparat zawierający 2% glukonian chlorheksydyny, wysuszyć za pomocą dmuchawki i nałożyć podkład blisko miazgi lub na miazgę, utwardzać za pomocą lampy polimeryzacyjnej przez 20 sekund.

Reklama

Uwagi

W przypadku zastosowania podkładu do bezpośredniego pokrycia miazgi, miazga nie może być przekrwiona.

Pharmindex