Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Uniben

Spis treści

Reklama

Uniben - skład

1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i etanol.

Reklama

Uniben - działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny do stosowania miejscowego w jamie ustnej. Benzydamina charakteryzuje się powinowactwem do błon komórkowych i działa na nie stabilizująco oraz wykazuje miejscowe działanie znieczulające. Nie hamuje cyklooksygenazy i lipooksygenazy. Pobudza syntezę PGE2 w makrofagach i w niewielkim stopniu hamuje aktywność fosfolipazy A2 i lizofosfatydylo-acetylotransferazy. Po zastosowaniu miejscowym bardzo dobrze przenika przez skórę oraz powierzchnię błon śluzowych i gromadzi się w znajdujących się poniżej zmienionych zapalnie tkankach, osiągając stężenie większe niż po podaniu doustnym. W minimalnym stopniu wchłania się do krążenia (do 5% dawki) i praktycznie nie działa ogólnoustrojowo. Wydalana jest z głównie z moczem w postaci nieaktywnych metabolitów lub związków sprzężonych.

Uniben - wskazania

Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Reklama

Uniben - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek benzydaminy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Uniben - ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej lek należy odstawić i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera niewielkie ilości etanolu, mniej niż 100 mg na dawkę.

Reklama

Uniben - ciąża

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Reklama

Uniben - efekty uboczne

Bardzo rzadko lub częstość nieznana: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy, wysypka. Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia. Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Uniben - interakcje

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.

Uniben - dawkowanie

Preparat stosować miejscowo, spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła. Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg mc., stosowana 2-6 razy na dobę, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek. Dzieci 6-12 lat: jednorazowo 4 dawki leku, stosowane 2-6 razy na dobę. Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: jednorazowo 4-8 dawek leku, stosowane 2-6 razy na dobę. Leczenie ciągłe nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. Dawek leku nie można dzielić.

Uniben - uwagi

Nie stwierdzono wpływu substancji czynnej zawartej w preparacie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Hascosept
Nipas
Tantum Verde – działanie, dawkowanie. Jak stosować?
Parapasta

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!