Nowy sklep

już ON-LINE

Uniben

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny do stosowania miejscowego w jamie ustnej. Benzydamina charakteryzuje się powinowactwem do błon komórkowych i działa na nie stabilizująco oraz wykazuje miejscowe działanie znieczulające. Nie hamuje cyklooksygenazy i lipooksygenazy. Pobudza syntezę PGE2 w makrofagach i w niewielkim stopniu hamuje aktywność fosfolipazy A2 i lizofosfatydylo-acetylotransferazy. Po zastosowaniu miejscowym bardzo dobrze przenika przez skórę oraz powierzchnię błon śluzowych i gromadzi się w znajdujących się poniżej zmienionych zapalnie tkankach, osiągając stężenie większe niż po podaniu doustnym. W minimalnym stopniu wchłania się do krążenia (do 5% dawki) i praktycznie nie działa ogólnoustrojowo. Wydalana jest z głównie z moczem w postaci nieaktywnych metabolitów lub związków sprzężonych.

Wskazania

Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek benzydaminy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej lek należy odstawić i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera niewielkie ilości etanolu, mniej niż 100 mg na dawkę.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko lub częstość nieznana: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy, wysypka. Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia. Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Interakcje

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.

Dawkowanie

Preparat stosować miejscowo, spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła. Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg mc., stosowana 2-6 razy na dobę, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek. Dzieci 6-12 lat: jednorazowo 4 dawki leku, stosowane 2-6 razy na dobę. Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: jednorazowo 4-8 dawek leku, stosowane 2-6 razy na dobę. Leczenie ciągłe nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. Dawek leku nie można dzielić.

Uwagi

Nie stwierdzono wpływu substancji czynnej zawartej w preparacie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex