Nowy sklep

już ON-LINE

Vamin

Działanie

Preparat do żywienia pozajelitowego, zawiera 18 egzogennych i endogennych aminokwasów.

Wskazania

Źródło aminokwasów w żywieniu pozajelitowym dorosłych, szczególnie pacjentów z umiarkowanie zwiększonym zapotrzebowaniem na aminokwasy (Vamin 14 EF) lub ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na aminokwasy i/lub ograniczeniu przyjmowania płynów (Vamin 18 EF).

Przeciwwskazania

Wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężka mocznica bez możliwości wykonania dializy.

Środki ostrożności

Dożylne podawanie aminokwasów może zwiększać wydalanie z moczem pierwiastków śladowych: miedzi a zwłaszcza cynku. Należy to brać pod uwagę podczas ustalania dawki pierwiastków śladowych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego żywienia pozajelitowego.

Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w ciąży (brak badań klinicznych). Istnieją jednak opublikowane dane dotyczące bezpiecznego podawania roztworów aminokwasów w okresie ciąży.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, przejściowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zakrzepowe zapalenie żył (w przypadku podawania preparatu do żyły obwodowej); rzadko - nudności. Zbyt szybki wlew dożylny może spowodować nudności, wymioty i pocenie (należy zmniejszyć szybkość infuzji lub ją przerwać).

Interakcje

Do preparatu można dodawać wyłącznie produkty lecznicze konieczne do żywienia pozajelitowego tj.: nośniki energii, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy, których zgodność farmaceutyczna została udokumentowana.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dawkowanie indywidualne, zależnie od stanu odżywienia, nasilenia stresu metabolicznego i masy ciała pacjenta. Dorośli: brak lub niewielki stres metaboliczny i prawidłowy stan odżywienia - 0,1-0,15 g azotu/kg mc./dobę, umiarkowany stres metaboliczny z niedożywieniem lub bez niedożywienia - 0,15-0,2 g azotu/kg mc./dobę, ciężki katabolizm (m.in. oparzenie, posocznica, uraz) - 0,2-0,25 g azotu/kg mc./dobę. Zakres dawek 0,1-0,25 g azotu/kg mc./dobę odpowiada 7-18 ml/kg mc./dobę preparatu Vamin 14 EF lub 5-14 ml/kg mc./dobę preparatu Vamin 18 EF. U pacjentów otyłych, dawkę należy obliczać w oparciu o szacowaną, prawidłową masę ciała. Maksymalna szybkość wlewu: 1000 ml/8 h (około 2 ml/min).

Uwagi

Pharmindex