Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Venoruton

Spis treści

Reklama

Venoruton - skład

1 tabl. zawiera 500 mg o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów.

Reklama

Venoruton - działanie

Lek wpływa na elastyczność naczyń krwionośnych. O-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy zmniejszają przepuszczalność kapilar, zmniejszają refleks żylno-tętniczy, przyspieszają czas wypełnienia żylnego i zwiększają przezskórne tlenowe ciśnienie. Na poziomie komórkowym lek chroni ściany żylne przed oksydacyjnym atakiem aktywnych komórek krwi oraz ma powinowactwo do śródbłonka kapilar i żył. Maksymalne stężenie we krwi jest wykrywane po 2-9 h od podania. Wiązanie z białkami osocza wynosi 27-29%. T0,5 wynosi 18,3 h w granicach od 13,5 do 25,7 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie głównie w procesie o-glukuronizacji, zaś wydalanie przez nerki i z żółcią.

Reklama

Venoruton - wskazania

Leczenie objawowe przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi). Lek zmniejsza obrzęki oraz łagodzi objawy podmiotowe takie jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg. Lek może być stosowany jako środek wspomagający kompresoterapię (np. rajstopy uciskowe) w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej. Leczenie objawowe hemoroidów oraz pomocniczo w mikroangiopatiach w przebiegu cukrzycy.

Reklama

Venoruton - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Venoruton - ostrzeżenia

Nie stosować u pacjentów, u których występują obrzęki w okolicach kostek spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek, ponieważ może nie wystąpić spodziewane działanie terapeutyczne. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Reklama

Venoruton - ciąża

O-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy nie powinny być stosowane w I trymestrze ciąży. Dane z badań z udziałem ograniczonej liczby kobiet w ciąży nie wykazują negatywnego wpływu o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów na zdrowie płodu/noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, poród lub rozwój noworodka. W badaniach na zwierzętach śladowe ilości o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów zostały znalezione w płodach i mleku karmiących samic. Te nieznaczne ilości o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów nie mają znaczenia klinicznego. Badania na zwierzętach nie wskazują wpływu o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów na płodność.

Reklama

Venoruton - efekty uboczne

Rzadko: zaburzenia przewodu pokarmowego, wzdęcia, biegunka, bóle brzucha, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku, niestrawność, wysypka, wyprysk, pokrzywka. Bardzo rzadko: reakcja rzekomoanafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, bóle głowy, uderzenia gorąca, zmęczenie, znużenie.

Venoruton - interakcje

Nie odnotowano interakcji z innymi lekami. O-(β-hydroksyetylo)-rutozydy nie wykazują interakcji z lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna. Składniki o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów są pochodnymi rutyny i kwercetyny. Kwercetyna wykazuje in vitro (ale nie in vivo) właściwości hamujące komponenty cytochromu P450 - CYP3A oraz sulfotransferazę. Rutyna nie wykazuje żadnych właściwości hamujących w stosunku do enzymów wątrobowych. W związku z tym przyjęto, że stosowane doustnie o-(β-hydroksyetylo)-rutozydy nie wywołują działania hamującego ani nie będą wpływały na metabolizm innych czynnych farmakologicznie substancji.

Venoruton - dawkowanie

Doustnie. Przewlekła niewydolność żylna i jej objawy. Początkowo: 1 tabl. 2 razy na dobę do całkowitego ustąpienia objawów i obrzęku (które na ogół następuje po 2 tygodniach). Leczenie może być kontynuowane jako terapia podtrzymująca i należy stosować takie samo dawkowanie lub dawkowanie podtrzymujące: 1 tabl. 1 raz na dobę. Leczenie może zostać przerwane po całkowitym ustąpieniu objawów i obrzęku. W przypadku ponownego pojawienia się objawów, leczenie może zostać powtórzone przy zastosowaniu takiego samego dawkowania (1 tabl. 2 razy na dobę) lub dawkowania podtrzymującego (1 tabl. 1 raz na dobę). Leczenie dolegliwości hemoroidalnych: czas leczenia wynosi 1-4 tyg.; dawkowanie jest zgodne z dawkowaniem rekomendowanym powyżej w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej i powikłaniach z tym związanych. Szczególne grupy pacjentów: Nie można ustalić szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania leku w przewlekłej niewydolności żylnej u osób w tej grupie wiekowej, ponieważ nie prowadzono badań klinicznych z udziałem wyłącznie osób w podeszłym wieku. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Venoruton - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących lek obserwowano zmęczenie i zawroty głowy, w razie wystąpienia takich objawów nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Venescin
Venolan
Venotrex
Troxeratio Teva

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!