Venoruton

Reklama

Działanie

Lek wpływa na elastyczność naczyń krwionośnych. O-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy zmniejszają przepuszczalność kapilar, zmniejszają refleks żylno-tętniczy, przyspieszają czas wypełnienia żylnego i zwiększają przezskórne tlenowe ciśnienie. Na poziomie komórkowym lek chroni ściany żylne przed oksydacyjnym atakiem aktywnych komórek krwi oraz ma powinowactwo do śródbłonka kapilar i żył. Maksymalne stężenie we krwi jest wykrywane po 2-9 h od podania. Wiązanie z białkami osocza wynosi 27-29%. T0,5 wynosi ok. 18,3 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie głównie w procesie o-glukuronizacji, zaś wydalanie przez nerki i z żółcią.

Wskazania

Leczenie objawowe przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi). Lek zmniejsza obrzęki oraz łagodzi objawy podmiotowe takie jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg. Leczenie objawowe hemoroidów oraz pomocniczo w mikroangiopatiach w przebiegu cukrzycy. Lek Venoruton forte może być stosowany jako środek wspomagający kompresoterapię (np. rajstopy uciskowe) w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci. Nie stosować u pacjentów, u których występują obrzęki w okolicach kostek spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek, ponieważ może nie wystąpić spodziewane działanie terapeutyczne.

Ciąża i laktacja

Preparat nie powinien być stosowany w I trymestrze ciąży. W badaniach nie odnotowano żadnych nieprawidłowości związanych z rozwojem płodu u kobiet przyjmujących o-(β-hydroksyetylo)-rutozydy. Lek przenika do płodu i mleka karmiących matek w śladowych ilościach.

Działania niepożądane

Rzadko: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (wzdęcia, biegunka, ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku, niestrawność), wysypka, wyprysk, pokrzywka. Bardzo rzadko: reakcja rzekomoanafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości, ból i zawroty głowy, uderzenia gorąca, zmęczenie, znużenie.

Interakcje

Nie odnotowano interakcji z innymi lekami. Lek nie wykazują interakcji z lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna. Składniki substancji czynnej są pochodnymi rutyny i kwercetyny. Kwercetyna wykazuje właściwości hamujące komponenty cytochromu P450 - CYP3A oraz sulfotransferazę. Rutyna nie wykazuje żadnych właściwości hamujących w stosunku do enzymów wątrobowych. W związku z tym przyjęto, że stosowane doustnie leku nie wywołuje działania hamującego ani nie wpływa na metabolizm innych czynnych farmakologicznie substancji.

Dawkowanie

Doustnie. Przewlekła niewydolność żylna i jej objawy. Venoruton 300. Początkowo: 1 kaps. 3 razy na dobę do całkowitego ustąpienia objawów i obrzęku (które na ogół następuje po 2 tygodniach). Leczenie może być kontynuowane jako terapia podtrzymująca i należy stosować takie samo dawkowanie lub dawkowanie podtrzymujące: 1 kaps. 2 razy na dobę. Leczenie może zostać przerwane po całkowitym ustąpieniu objawów i obrzęku. W przypadku ponownego pojawienia się objawów, leczenie może zostać powtórzone przy zastosowaniu takiego samego dawkowania lub dawkowania podtrzymującego. Venoruton forte. Początkowo: 1 tabl. 2 razy na dobę do całkowitego ustąpienia objawów i obrzęku (które na ogół następuje po 2 tygodniach). Leczenie może być kontynuowane jako terapia podtrzymująca i należy stosować takie samo dawkowanie lub dawkowanie podtrzymujące: 1 tabl. 1 raz na dobę. Leczenie może zostać przerwane po całkowitym ustąpieniu objawów i obrzęku. W przypadku ponownego pojawienia się objawów, leczenie może zostać powtórzone przy zastosowaniu takiego samego dawkowania lub dawkowania podtrzymującego. Leczenie dolegliwości hemoroidalnych: czas leczenia wynosi 1-4 tyg.; dawkowanie jest zgodne z dawkowaniem rekomendowanym powyżej w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej. Szczególne grupy pacjentów: Nie można ustalić szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania leku w przewlekłej niewydolności żylnej u osób w tej grupie wiekowej, ponieważ nie prowadzono badań klinicznych z udziałem wyłącznie osób w podeszłym wieku. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Reklama

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących lek obserwowano zmęczenie i zawroty głowy, w razie wystąpienia takich objawów nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex