VentolinVentolin to lek wziewny, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Działa rozszerzająco na oskrzela, docierając do dróg oddechowych. Wskazaniem do stosowania preparatu jest przede wszystkim leczenie skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych. Można go również przyjmować ochronnie przed wysiłkiem u osób z astmą wysiłkową. Poznaj przeciwwskazania, skutki uboczne oraz dawkowanie leku. 

 

 

Reklama

Działanie

Selektywny agonista receptora β2-adrenergicznego. W dawkach leczniczych pobudza receptory β2-adrenergiczne w mięśniach gładkich oskrzeli. W przypadku odwracalnej obturacji dróg oddechowych działanie rozszerzające oskrzela występuje szybko (w ciągu 5 min. od podania) i utrzymuje się krótko (4-6 h). Po podaniu wziewnym 10-20% dawki leku dociera do dolnych dróg oddechowych. Pozostała część zostaje w jamie ustnej i gardle, jest połykana i wchłania się z przewodu pokarmowego. Lek, który dotarł do dróg oddechowych jest wchłaniany w miąższu płucnym i przedostaje się do krążenia, nie jest metabolizowany w płucach. Z krążeniem ogólnym lek dostaje się do wątroby, jest metabolizowany do siarczanu i wydalany głównie z moczem, częściowo również w postaci niezmienionej. Salbutamol wiąże się z białkami osocza w 10%. Po podaniu dożylnym T0,5 wynosi 4-6 h.

Wskazania

Leczenie objawów astmy, skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych. Lek może być stosowany zapobiegawczo przed wysiłkiem u pacjentów z astmą wysiłkową, a także przed przewidywanym kontaktem z alergenami powodującymi zwykle napad duszności. Lek jest szczególnie zalecany w leczeniu astmy o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegu pod warunkiem, że jego zastosowanie nie opóźnia rozpoczęcia podawania wziewnych glikokortykosteroidów. Lek w postaci aerozolu inhalacyjnego wskazany jest do stosowania u dorosłych, młodzieży oraz u dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Niemowlęta i małe dzieci mogą stosować lek za pomocą komory inhalacyjnej dla dzieci Babyhaler.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie wolno stosować w celu zapobiegania niepowikłanemu porodowi przedwczesnemu i w poronieniu zagrażającym. Preparat Ventolin Dysk jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką alergią na białka mleka.

Środki ostrożności

Leków rozszerzających oskrzela nie należy stosować jako jedynych lub podstawowych preparatów w leczeniu pacjentów z ciężkim lub niestabilnym przebiegiem astmy. Tacy pacjenci wymagają starannej opieki medycznej, wraz z oceną czynności układu oddechowego ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego napadu astmy, a nawet śmierci. W takim przypadku należy rozważyć zastosowanie maksymalnych zalecanych dawek kortykosteroidów podawanych wziewnie i (lub) dołączyć kortykosteroidy podawane doustnie. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, w szczególności krótko działających β2-agonistów stosowanych wziewnie w celu złagodzenia objawów wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. W takiej sytuacji należy ocenić stan pacjenta i rozważyć zwiększenie dawki stosowanych leków przeciwzapalnych (np. zwiększenie dawki kortykosteroidów wziewnych lub okresowe podawanie kortykosteroidów doustnych). U pacjentów z tyreotoksykozą salbutamol należy stosować z ostrożnością. Stosowanie β2-agonistów, zwłaszcza pozajelitowo lub w inhalacji z nebulizatora może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególna ostrożność zalecana jest w przypadkach ostrej, ciężkiej astmy, ponieważ niedotlenienie tkanek i narządów oraz jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i lekami moczopędnymi mogą nasilać hipokaliemię. W takich sytuacjach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi. Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach występowania niedokrwienia mięśnia sercowego związanego ze stosowaniem salbutamolu. Pacjenci ze współistniejącą ciężką chorobą serca w wywiadzie (np. choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, ciężka niewydolność serca), którzy otrzymują salbutamol, powinni być ostrzeżeni, żeby zgłaszali się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących zaostrzenie choroby serca. Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy, takie jak duszność i ból w klatce piersiowej, które mogą wynikać z zaburzeń dotyczących serca lub układu oddechowego. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy niezwłocznie przerwać podawanie leku i podać inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Preparatu Ventolin Dysk nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Dawka preparatu Ventolin Dysk zawiera ok. 12,5 mg laktozy - u pacjentów z nietolerancją laktozy taka ilość nie powoduje zwykle żadnych problemów. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy niezwłocznie podać inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Należy przerwać podawanie preparatu i jeśli to konieczne zalecić inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Salbutamol prawdopodobnie wydziela się z mlekiem matki - stosowanie u kobiet karmiących piersią wymaga szczególnej rozwagi; stosowanie powinno być ograniczone do przypadków, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka. Nie stwierdzono niepożądanego wpływu na płodność u zwierząt.

Działania niepożądane

Często: drżenie mięśni szkieletowych, bóle głowy, tachykardia. Niezbyt często: kołatanie serca, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, kurcze mięśni. Rzadko: rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe), nadmierna pobudliwość, paradoksalny skurcz oskrzeli, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, zmniejszenie ciśnienia krwi i zapaść. Częstość nieznana: niedokrwienie mięśnia sercowego.

Interakcje

Nie stosować preparatu z lekami nieselektywnie blokującymi receptory β-adrenergiczne (np. propranolol).

Dawkowanie

Wziewnie. Aerozol Ventolin. Dorośli i młodzież. W celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli - 100-200 µg (1-2 inhalacje). Zapobiegawczo przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem - 200 µg (2 inhalacje) 10-15 min przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem. Dzieci poniżej 12 lat. Przerwanie nagłego skurczu oskrzeli: 100 µg; w w razie potrzeby dawkę zwiększyć do 200 µg. Leku nie stosować częściej niż 4 razy na dobę. Konieczność zastosowania dodatkowej dawki czy też nagłe zwiększenie dawki wskazuje na nasilenie astmy. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek lub kontakt z alergenami: zazwyczaj 100 µg przed przewidywanym kontaktem z alergenami lub wysiłkiem; w razie potrzeby dawkę zwiększyć do 200 µg. Leczenie długotrwałe: do 200 µg 4 razy na dobę. Niemowlęta i małe dzieci mogą stosować aerozol za pomocą komory inhalacyjnej dla dzieci Babyhaler. Proszek do inhalacji Ventolin Dysk. Dorośli i młodzież. W celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli - 200 µg (1 inhalacja). Maksymalna dawka dobowa wynosi 800 µg (200 µg 4 razy na dobę). W celu zapobiegania astmie wysiłkowej lub przed spodziewanym kontaktem z alergenem - 200 µg 10-15 min przed wysiłkiem lub przewidywanym kontaktem z alergenem. Dzieci od 4 do 11 lat. Przerwanie nagłego skurczu oskrzeli: 200 µg w razie konieczności. Leku nie stosować częściej niż 4 razy na dobę. Konieczność zastosowania dodatkowej dawki czy też nagła potrzeba zwiększenia dawki wskazuje na pogorszenie astmy. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek lub kontakt z alergenami: 200 µg przed przewidywanym kontaktem z alergenami lub wysiłkiem. Leczenie długotrwałe: 200 µg 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 800 µg (200 µg 4 razy na dobę).

Reklama

Uwagi

Nie odnotowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Pharmindex