Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Vermox

Vermox to lek przeciwpasożytniczy przepisywany na receptę. Jego głównym składnikiem jest mebendazol. Stosuje się go w przypadku wystąpienia zakażeń takimi pasożytami, jak: owsiki, glista ludzka, włosogłówka, tęgoryjec dwunastniczy oraz amerykański. Można go używać zarówno w przypadku wystąpienia pojedynczego kolonizatora, jak i wielu gatunków.
Spis treści

Reklama

Vermox - wskazania

Produkt leczniczy Vermox jest wskazany do stosowania w leczeniu infestacji pojedynczych lub mieszanych przewodu pokarmowego pasożytami z gatunków:

  • Enterobius vermicularis (owsik ludzki);
  • Ascaris lumbricoides (glista ludzka);
  • Trichuris trichiura (włosogłówka);
  • Ancylostoma duodenale (tęgoryjec dwunastniczy);
  • Necator americanus (tęgoryjec amerykański).

Reklama

Vermox - skład

Każda tabletka zawiera 100 mg mebendazolu ( Mebendazolum ).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 110 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu.

Reklama

Vermox - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Vermox - dawkowanie

Owsica

100 mg (1 tabletka) jednorazowo. Ze względu na to, że ponowne infestacje owsikiem ludzkim występują bardzo często, zaleca się powtórzenie leczenia po upływie 2 i 4 tygodni, szczególnie w czasie programów eradykacyjnych.

Glistnica, infestacje włosogłówką, tęgoryjcem i infestacje mieszane

200 mg na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem) przez 3 kolejne dni.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku powyżej 2 lat mogą otrzymywać takie same dawki, jakie zalecane są dla pacjentów dorosłych, niezależnie od ich masy ciała i wieku.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Przed podaniem tabletki małemu dziecku, tabletkę należy pokruszyć.

Podczas leczenia nie jest konieczne przestrzeganie specjalnej diety ani stosowanie środków przeczyszczających.

Reklama

Vermox - środki ostrożności

Metronidazol

Wyniki badania porównawczego, dotyczącego przypadków rozwoju zespołu Stevensa-Johnsona i (lub) martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka, sugerują możliwy związek między wystąpieniem zespołu Stevensa-Johnsona i (lub) martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka i jednoczesnym stosowaniem mebendazolu i metronidazolu. Nie są dostępne inne dane sugerujące występowanie tego typu interakcji. Dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania mebendazolu i metronidazolu.

Reakcje niepożądane

Zgłaszano rzadkie przypadki odwracalnych zaburzeń czynności wątroby, zapalenia wątroby oraz neutropenii, które występowały u pacjentów leczonych mebendazolem w zalecanych dawkach i wskazaniach. Tego typu reakcje oraz kłębuszkowe zapalenie nerek i agranulocytozę zgłaszano również po zastosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecany zakres, a także podczas leczenia długotrwałego.

Dzieci i młodzież (dzieci w wieku poniżej 2 lat)

Doświadczenie z zastosowaniem produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 2 lat nie jest dobrze udokumentowane. Znane są bardzo rzadkie doniesienia o występowaniu drgawek w tej grupie wiekowej. Dlatego produkt leczniczy Vermox można podawać małym dzieciom (w wieku poniżej 2 lat) wyłącznie w przypadkach, gdy infestacja zaburza w sposób istotny stan odżywienia dziecka i jego rozwój fizyczny.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Reklama

Vermox a ciąża

Mebendazol wykazuje działanie embriotoksyczne i teratogenne u szczurów i myszy po podaniu pojedynczych dawek doustnych. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Vermox podczas ciąży, szczególnie w czasie pierwszego trymestru.

Reklama

Vermox a karmienie piersią

Ograniczone dane pochodzące ze opisów przypadków wykazały, że po podaniu doustnym stwierdza się niewielkie ilości mebendazolu w mleku kobiecym. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Vermox u kobiet karmiących piersią.


Podobne leki
Zentel - ulotka, tabletki, zawiesina. Jak szybko działa?

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!