Viru-Merz

Reklama

Działanie

Lek przeciwwirusowy do stosowania miejscowego. Tromantadyna jest syntetyczną pochodną amantadyny. Działa wirusostatycznie na wirusy DNA, głównie na wirusa opryszczki zwykłej - Herpes simplex typu 1 i 2. Dokładny mechanizm działania wirusostatycznego nie jest znany. Uważa się, że tromantadyna działa przynajmniej na dwa sposoby: hamuje wnikanie wirusa do komórki gospodarza poprzez osłabienie przylegania wirusa do powierzchni komórki oraz poprzez uniemożliwienie przedostawania się wirusa przez błonę komórkową; hamuje syntezę glikoprotein, które ułatwiają rozprzestrzenianie się wirusów w wyniku fuzji komórek.

Wskazania

Początkowy okres zakażenia skóry wirusem opryszczki zwykłej (z objawami kłucia, mrowienia, swędzenia, napięcia, bólu, obrzęku), przed powstaniem pęcherzyków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek tromantadyny, parahydroksybenzoesan metylu, kwas sorbinowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z zakażeniem wirusem opryszczki zwykłej, jeżeli pęcherzyki są już w pełni uformowane, a zwłaszcza gdy pękną.

Środki ostrożności

Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. W miejscu stosowania preparatu może wystąpić kontaktowe zapalenie skóry, które jest trudno odróżnić od objawów zapalenia spowodowanego zakażeniem wirusem opryszczki zwykłej. Może to wprowadzić pacjenta w błąd i doprowadzić do zastosowania przez niego dodatkowego leczenia miejscowego pozornie zaostrzonego zakażenia wirusem opryszczki. Dlatego w przypadku nasilenia zmian skórnych pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. W przypadku podejrzenia kontaktowego zapalenia skóry, lekarz alergolog powinien wykonać test skórny z tromantadyną, najwcześniej po upływie 4 tyg. po zakończeniu terapii. W pojedynczych przypadkach podczas leczenia preparatem obserwowano nadkażenia i powstawanie ropni. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania preparatu. Nie określono bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (łącznie z reakcjami typu późnego) oraz kwas sorbinowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania chlorowodorku tromantadyny w okresie ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli produkt jest stosowany w czasie ciąży, nie należy nakładać go na duże powierzchnie skóry. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo czy chlorowodorek tromantadyny przenika do mleka kobiecego. Jeżeli zastosowanie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Działania niepożądane

Niezbyt często: kontaktowe zapalenie skóry. Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić reakcje skórne z powodu nadwrażliwości (kontaktowe zapalenie skóry), nawet jeżeli poprzednio preparat był dobrze tolerowany. Reakcje skórne charakteryzują się pozornym zaostrzeniem objawów zakażenia wirusowego, takich jak swędzenie, nasilone odczucie napięcia i bólu, zwiększone zaczerwienienie skóry oraz tworzenie się guzków. Preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). W pojedynczych przypadkach obserwowano nadkażenia i powstawanie ropni.

Dawkowanie

Cienką warstwę żelu nakładać na chorobowo zmienioną skórę 3 razy na dobę i delikatnie wcierać. Jeżeli po 2 dniach stosowania nie nastąpi poprawa lub wytworzą się pęcherzyki, leczenie należy przerwać. Stosowanie preparatu należy natychmiast przerwać, jeżeli podczas leczenia istniejące objawy nasilą się lub pojawią się pęcherzyki.

Reklama

Uwagi

Pharmindex