Viru-Merz

Spis treści

Viru-Merz - skład

1 g żelu zawiera 10 mg chlorowodorku tromantadyny. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, kwas sorbinowy.

Viru-Merz - Działanie

Lek przeciwwirusowy do stosowania miejscowego. Tromantadyna jest syntetyczną pochodną amantadyny. Działa wirusostatycznie na wirusy DNA, głównie na wirusa opryszczki zwykłej - Herpes simplex typu 1 i 2. Dokładny mechanizm działania wirusostatycznego nie jest znany. Uważa się, że tromantadyna działa przynajmniej na dwa sposoby: hamuje wnikanie wirusa do komórki gospodarza poprzez osłabienie przylegania wirusa do powierzchni komórki oraz poprzez uniemożliwienie przedostawania się wirusa przez błonę komórkową; hamuje syntezę glikoprotein, które ułatwiają rozprzestrzenianie się wirusów w wyniku fuzji komórek.

Reklama

Viru-Merz - wskazania

Początkowy okres zakażenia skóry wirusem opryszczki zwykłej (z objawami kłucia, mrowienia, swędzenia, napięcia, bólu, obrzęku), przed powstaniem pęcherzyków.

Viru-Merz - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek tromantadyny, parahydroksybenzoesan metylu, kwas sorbinowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z zakażeniem wirusem opryszczki zwykłej, jeżeli pęcherzyki są już w pełni uformowane, a zwłaszcza gdy pękną.

Viru-Merz - ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. W miejscu stosowania preparatu może wystąpić kontaktowe zapalenie skóry, które jest trudno odróżnić od objawów zapalenia spowodowanego zakażeniem wirusem opryszczki zwykłej. Może to wprowadzić pacjenta w błąd i doprowadzić do zastosowania przez niego dodatkowego leczenia miejscowego pozornie zaostrzonego zakażenia wirusem opryszczki. Dlatego w przypadku nasilenia zmian skórnych pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. W przypadku podejrzenia kontaktowego zapalenia skóry, lekarz alergolog powinien wykonać test skórny z tromantadyną, najwcześniej po upływie 4 tyg. po zakończeniu terapii. W pojedynczych przypadkach podczas leczenia preparatem obserwowano nadkażenia i powstawanie ropni. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania preparatu. Nie określono bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (łącznie z reakcjami typu późnego) oraz kwas sorbinowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Viru-Merz - ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania chlorowodorku tromantadyny w okresie ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli produkt jest stosowany w czasie ciąży, nie należy nakładać go na duże powierzchnie skóry. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo czy chlorowodorek tromantadyny przenika do mleka kobiecego. Jeżeli zastosowanie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Viru-Merz - efekty uboczne

Niezbyt często: kontaktowe zapalenie skóry. Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić reakcje skórne z powodu nadwrażliwości (kontaktowe zapalenie skóry), nawet jeżeli poprzednio preparat był dobrze tolerowany. Reakcje skórne charakteryzują się pozornym zaostrzeniem objawów zakażenia wirusowego, takich jak swędzenie, nasilone odczucie napięcia i bólu, zwiększone zaczerwienienie skóry oraz tworzenie się guzków. Preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). W pojedynczych przypadkach obserwowano nadkażenia i powstawanie ropni.

Viru-Merz - dawkowanie

Cienką warstwę żelu nakładać na chorobowo zmienioną skórę 3 razy na dobę i delikatnie wcierać. Jeżeli po 2 dniach stosowania nie nastąpi poprawa lub wytworzą się pęcherzyki, leczenie należy przerwać. Stosowanie preparatu należy natychmiast przerwać, jeżeli podczas leczenia istniejące objawy nasilą się lub pojawią się pęcherzyki.

Viru-Merz - uwagi

Pharmindex
<-- popup -->