Vitremer

Reklama

Działanie

Szkło-jonomerowy materiał do odbudowy i wypełnień. Wykazuje adhezję do tkanek twardych zęba i biozgodność tkankową oraz uwalnia jony fluoru. Materiał wiąże pod wpływem światła widzialnego. Dodatkowo posiada dwa mechanizmy samoutwardzania, umożliwiając względnie szybkie utwardzenie w przypadku utrudnionego dostępu światła, co umożliwia zakładanie grubymi warstwami. Materiał jest dostępny w odcieniach: A3, A4, B2, B3, C2, C4, Paedo, Blue.

Wskazania

Materiał jest przeznaczony do wypełnień ubytków klasy III i V; wypełnień ubytków przyszyjkowych (erozji/abrazji); wypełnień ubytków w obrębie korzenia; wypełnień ubytków klasy I i II w zębach mlecznych; tymczasowej naprawy złamanych zębów; wypełnień ubytków i podcieni w przypadku uzupełnień protetycznych; odbudowy utraconej powierzchni zęba, którego przynajmniej połowa struktury zapewnia warunki odpowiednie do osadzenia i utrzymania korony protetycznej; wypełnień warstwowych/w metodzie kanapki; wypełnień czasowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akrylany.

Reklama

Uwagi

Pharmindex