VOCO Ionofil Molar

Reklama

Działanie

O.Ionofil Molar: Ręcznie mieszany cement szkło-jonomerowy widoczny na zdjęciach RTG, o chemicznym typie wiązania z zębiną i szkliwem oraz długotrwałym uwalnianiem jonów fluorkowych.
Ionofil Molar AC/Ionofil Molar AC Quick: Szkło-jonomerowy, chemoutwardzalny cement w kapsułkach do bezpośredniej aplikacji. Czas wiązania dla Voco Ionofil Molar AC - 4 min., dla wersji Quick - 2,5 min. Widoczny w promieniach rentgenowskich. Uwalnia jony fluoru, co sprzyja remineralizacji tkanek zęba. Posiada dobrą, nieklejącą konsystencję; wysoką odporność na ścieranie, zgniatanie, uciskanie; znakomitą adhezję do zębiny i szkliwa; 40 % więcej materiału niż w porównywalnych kapsułkach. Umożliwia estetyczne wypełnienia dzięki zębopodobnej translucencji. Nie wymaga wytrawiania i bondu.

Wskazania

Z. Wypełnianie ubytków klinowych, ubytków szkliwa, obnażonych korzeni w przypadku odsłonięcia szyjek zębowych, ubytków klasy V. Odbudowa zębów mlecznych (szczeg. klasy I). Wypełnienia ubytków klasy II (powierzchnie nie biorące udziału w okluzji) przy zastosowaniu tunelowej metody preparowania ubytków. Odbudowa jako podkład, obudowa kikutów zębowych. Wsteczne wypełnianie kanałów korzeniowych przy resekcjach wierzchołków korzeni. Prowizoryczne, długoczasowe zaopatrzenia ubytków klasy I i II.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Reklama

Uwagi

Od momentu zakończenia czasu pracy do zakończenia czasu wiązania nie należy opracowywać - ryzyko pęknięć. Zbyt krótka aktywacja lub mieszanie kapsułki prowadzi do niepełnego wymieszania. Zbyt długi czas mieszania lub przerwy między mieszaniem a aplikacją skracają czas pracy.

Pharmindex