Wartec

Spis treści

Wartec - skład

1 g kremu zawiera 1,5 mg podofilotoksyny. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, alkohol cetylowy i butylohydroksyanizol.

Wartec - Działanie

Podofilotoksyna jest inhibitorem metafazy w dzielących się komórkach, łączącym się z tubulinami conajmniej w jednym miejscu wiążącym. Zapobiega to polimeryzacji tubulin, a w wyniku tego powstawaniu mikrotubuli. Podofilotoksyna zastosowana w dużym stężeniu hamuje ponadto transport nukleozydów przez błony komórkowe. Działanie podofilotoksyny polega na zahamowaniu rozwoju wirusa powodującego powstawianie brodawek i powodowaniu martwicy komórek zakażonych wirusem.

Wartec - wskazania

Leczenie kłykcin kończystych umiejscowionych na penisie u mężczyzn i zewnętrznych narządach płciowych u kobiet.

Wartec - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na podofilotoksynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Otwarte rany, np. po zabiegu chirurgicznym. Dzieci poniżej 12 rż. Jednoczesne stosowanie z innymi środkami zawierającymi podofilotoksynę. Ciąża i okres karmienia piersią.

Wartec - ostrzeżenia

Unikać kontaktu preparatu z oczami oraz dłuższego kontaktu ze zdrową skórą. Należy unikać stosowania kremu na błony śluzowe w okolicy genitaliów (włącznie z cewką moczową, odbytem oraz pochwą). W trakcie stosowania preparatu nie należy używać opatrunku okluzyjnego. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wzmożone reakcje skórne (krwawienie, puchnięcie, silny ból, palenie, swędzenie), należy natychmiast zmyć krem z leczonego obszaru skóry łagodnym mydłem i wodą oraz przerwać leczenie. Wskazane jest, aby pacjent powstrzymał się od współżycia w trakcie stosowania kremu do czasu wyleczenia skóry; jeśli pacjent kontynuuje współżycie, powinien stosować prezerwatywy. Jeśli brodawki zajmują powierzchnię większą niż 4 cm2, zaleca się,aby leczenie przebiegało pod bezpośrednim nadzorem lekarza. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, alkohol cetostearylowy i butylohydroksyanizol, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego), miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) oraz podrażnienie błon śluzowych.

Wartec - ciąża

Nie zaleca się stosowania podofilotoksyny u kobiet w okresie ciąży oraz u kobiet w okresie rozrodczym nie stosujących antykoncepcji. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Wartec - efekty uboczne

Dane z badań klinicznych. Bardzo często: nadżerka skóry, podrażnienie w miejscu zastosowania (w tym rumień, świąd, pieczenie skóry). Dane po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Rzadko: nadwrażliwość w miejscu podania, owrzodzenie skóry, strup, przebarwienie skóry, pęcherz, przesuszenie skóry, ból w miejscu stosowania, puchnięcie, krwawienie w miejscu zastosowania, uszkodzenie chemiczne, zdarcie naskórka, pojawienie się wydzieliny w ranie. Podczas 2 lub 3 dnia leczenia może wystąpić miejscowe podrażnienie, spowodowane obumieraniem brodawek. W większości przypadków nasilenie objawów niepożądanych jest umiarkowane. Obserwowano podrażnienie, swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie, owrzodzenie powierzchni nabłonka oraz zapalenie żołędzi i napletka. Miejscowe podrażnienie mija po zakończeniu terapii.

Wartec - dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: krem nanosić (w ilości wystarczającej do dokładnego pokrycia każdej brodawki) na zmienione chorobowo miejsca, po ich uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu. Stosować 2 razy na dobę (co 12 h) przez 3 kolejne dni w tygodniu; przez następne 4 dni nie należy stosować preparatu. Jeżeli w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia nie zostaną usunięte wszystkie brodawki, cykl leczenia należy powtórzyć (stosowanie kremu: 2 razy na dobę przez 3 kolejne dni w tygodniu i 4 dni przerwy). W razie potrzeby leczenie można powtarzać w cyklach tygodniowych (maksymalnie przez 4 tygodnie). Należy unikać nakładania kremu na otaczającą brodawkę skórę. Nie należy stosować kremu na zdrową skórę w okolicach brodawki. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 rż.

Wartec - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex