Wilate

Spis treści

Wilate - wskazania

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z chorobą von Willebranda z ilościowym i/lub jakościowym niedoborem czynnika von Willebranda, gdy leczenie z zastosowaniem DDAVP (1-deamino-8-D-arginino wazopresyny/desmopresyny) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane. Głównymi wskazaniami są: leczenie i profilaktyka krwawień, zapobieganie i leczenie krwawień podczas mniejszych i większych zabiegów operacyjnych. Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII) oraz zapobieganie i leczenie krwawień podczas mniejszych i większych zabiegów operacyjnych.

Wilate - uwagi

Pharmindex