string(8) "szukanie" Woda do wstrzykiwań - ulotka, skład, dawkowanie i działanie

Woda do wstrzykiwań

Spis treści

Woda do wstrzykiwań - skład

Woda do wstrzyknięć.

Woda do wstrzykiwań - Działanie

Woda do wstrzyknięć jest jałowym, wolnym od pirogenów płynem, przeznaczonym do sporządzania roztworów do podawania dożylnego lub stosowana jest jako rozcieńczalnik do gotowych koncentratów elektrolitowych.

Woda do wstrzykiwań - wskazania

Rozpuszczalnik do sporządzania roztworów do podawania parenteralnego, względnie jako rozcieńczalnik do gotowych koncentratów elektrolitowych.

Woda do wstrzykiwań - Przeciwwskazania

Należy brać pod uwagę przeciwwskazania dotyczące substancji rozpuszczanej lub rozcieńczanej jak również ogólne przeciwwskazania do podawania płynów: niewyrównana niewydolność układu krążenia, obrzęk płuc i obrzęk mózgu, zaburzenia czynności nerek (oliguria, anuria), przewodnienie.

Woda do wstrzykiwań - ostrzeżenia

Ze względu na niebezpieczeństwo hemolizy wewnątrznaczyniowej woda do zastosowania parenteralnego nie może być podawana dożylnie (w ilości przekraczającej 50 ml) sama lub bez dodatku zwiększającego osmolarność roztworu co najmniej do połowy normalnej osmolarności osocza. Można podawać dożylnie łącznie z co najmniej równą objętością izotonicznego roztworu NaCl (0,9%) lub glukozy 5%. Podczas mieszania wody do wstrzykiwań z lekami należy zachować zasady aseptyki.

Woda do wstrzykiwań - ciąża

Nie dotyczy, bezpieczeństwo stosowania zależy od rozpuszczanej substancji.

Woda do wstrzykiwań - efekty uboczne

Ze względu na drogę podania może wystąpić hiperwolemia, podrażnienie w miejscu wkłucia, stan zapalny lub zapalenie żyły w miejscu podania.

Woda do wstrzykiwań - dawkowanie

Zależy od rodzaju, stężenia, objętości i drogi podania rozpuszczanego lub rozcieńczanego leku. Objętość płynów podawanych dorosłym, może być jedynie w szczegónych przypadkach większa od 2500-3000 ml na dobę. Preparat może być podany dożylnie jedynie po dodaniu czynnych substancji. Sposób podania zależny jest od rodzaju i stężenia podawanego leku.

Woda do wstrzykiwań - uwagi

Należy kontrolować parametry surowicy krwi, równowagi kwasowo-zasadowej oraz bilansu płynów. Po otwarciu pojemnik z płynem nadaje się do jednorazowego użycia; nie zużytą pozostałość należy zniszczyć.

Pharmindex