Xylorin

Spis treści

Xylorin - Skład

1 ml roztworu zawiera 0,55 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka aerozolu zawiera 50 µg chlorowodorku ksylometazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Xylorin - Działanie

Sympatykomimetyk do stosowania miejscowego, działający na receptory α-adrenergiczne. Powoduje skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Prowadzi to do udrożnienia nosa, ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny. Po podaniu roztworu do nosa miejscowe obkurczenie naczyń krwionośnych występuje po 5-10 min i utrzymuje się przez 5-6 h.

Reklama

Xylorin - Wskazania

Leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Preparat jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych.

Xylorin - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadwrażliwość na preparaty adrenergiczne. Przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Przyjmowanie inhibitorów MAO. Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Xylorin - Ostrzeżenia

Nie stosować długotrwale. Dłuższe lub częstsze niż zalecane stosowanie może spowodować polekowy obrzęk błony śluzowej nosa. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia (m.in. chorobą niedokrwienną serca), nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, jaskrą lub nadczynnością tarczycy. Obserwowano rzadkie przypadki zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii ( PRES) i (lub) odwracalnego kurczu naczyń mózgowych (RCVS) podczas przyjmowania preparatów sympatykomimetycznych, w tym ksylometazoliny. Zgłoszone objawy to: nagłe wystąpienie silnego bólu głowy, nudności, wymiotów i zaburzeń widzenia. W większości przypadków nastąpiła poprawa lub zanik objawów w ciągu kilku dni leczenia. Należy niezwłocznie przerwać leczenie ksylometazoliną i zasięgnąć porady medycznej jeśli pojawią się objawy PRES i (lub) RCVS. Chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Należy zwracać uwagę, aby nie zanieczyścić preparatu drobnoustrojami. W celu zminimalizowania ryzyka rozszerzania się zakażenia preparat powinien być używany tylko przez jedną osobę.

Xylorin - Ciąża

Nie należy stosować preparatu w ciąży. Należy zachować ostrożność w przypadku zalecania preparatu kobietom w okresie karmienia piersią.

Xylorin - Efekty uboczne

Rzadko może wystąpić podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie pieczenia w nosie, suchość błony śluzowej nosa, kichanie, ból głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, uogólniona reakcja alergiczna, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca. Dłuższe niż zalecane stosowanie leku może doprowadzić do nawrotu przekrwienia błony śluzowej nosa, charakteryzującego się przewlekłym zaczerwienieniem, obrzękiem i katarem. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego, tzw. polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, opornego na leczenie.

Xylorin - Interakcje

Nie stosować w skojarzeniu z inhibitorami MAO, w połączeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptylina, imipramina), które mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z innymi lekami sympatykomimetycznymi (np. efedryna, pseudoefedryna) ze względu na sumowanie się działania.

Xylorin - Dawkowanie

Donosowo. <u>Dorośli i dzieci >6 lat:</u> 1-2 dawki aerozolu do każdego przewodu nosowego co 8 h. Preparat stosuje się przez 3-5 dni.

Xylorin - Uwagi

W przypadku stosowania leku w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i (lub) OUN, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->