Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Zyrtec - D

Spis treści

Reklama

Zyrtec - D - skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg dichlorowodorku cetirizyny i 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Reklama

Zyrtec - D - działanie

Połączenie leku przeciwhistaminowego i sympatykomimetycznego. Cetirizyna jest selektywnym antagonistą receptora H1. Szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Z białkami osocza wiąże się w 93%. Nie jest w znaczącym stopniu metabolizowana podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Jest wydalana z moczem, głównie w postaci niezmienionej (65%). T0,5 wynosi 9 h. Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym, wykazującym głównie aktywność α-mimetyczną. Zwęża naczynia krwionośne, co prowadzi do zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa. Jest szybko i całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Podana w postaci o przedłużonym uwalnianiu osiąga stężenie maksymalne w osoczu w ciągu 8 h. Jest metabolizowana w wątrobie w około 25-50% i wydalana z moczem w postaci niezmienionej oraz jako metabolit.

Zyrtec - D - wskazania

Leczenie objawów związanych z sezonowym lub całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, świąd nosa i spojówek).

Reklama

Zyrtec - D - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku, efedrynę lub pochodne piperazyny. Nie stosować u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, ciężką niewydolnością nerek, nieleczoną nadczynnością gruczołu tarczowego, ciężką arytmią, zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym lub zatrzymaniem moczu. Nie podawać w trakcie leczenia inhibitorami MAO i w ciągu 14 dni po jego zakończeniu ani podczas stosowania leków hipotensyjnych (m.in. β-adrenolityki), sympatykomimetyków, dihydroergotaminy lub pochodnych amfetaminy. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Reklama

Zyrtec - D - ostrzeżenia

Nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ostrożnie stosować u pacjentów powyżej 50 lat, z cukrzycą, nadczynnością gruczołu tarczowego, tachykardią, arytmią, dławicą piersiową, umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby, rozrostem gruczołu krokowego, zaburzeniami czynności moczowodów, przebytym udarem lub zwiększonym ryzykiem jego wystąpienia, a także po spożyciu alkoholu. Zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, linezolid, guanetydynę, rezerpinę, pochodne fenotiazyny, leki uspokajające.

Reklama

Zyrtec - D - ciąża

Nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Reklama

Zyrtec - D - efekty uboczne

Często obserwowano tachykardię, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, osłabienie, ból i zawroty głowy, senność lub bezsenność, nerwowość; niezbyt często - pobudzenie i niepokój. Rzadko występują wymioty, arytmia, reakcje nadwrażliwości, drgawki, drżenie, omamy, zaburzenia oddawania moczu, suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka, bladość, nadciśnienie tętnicze, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny we krwi. Bardzo rzadko mogą wystąpić zaburzenia smaku, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, zapaść krążeniowa.

Zyrtec - D - interakcje

Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny z inhibitorami MAO, β-adrenolitykami, dihydroergotaminą, linezolidem, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może prowadzić do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Sympatykomimetyki mogą osłabiać hipotensyjne działanie metyldopy oraz α- i β-adrenolityków. W skojarzeniu z glikozydami naparstnicy może zwiększyć się ektopowa aktywność stymulatora (nie stosować łącznie). Stosowanie wziewnych halogenowych środków znieczulenia ogólnego (chloroform, enfluran, izofluran, cyklopropan, halotan) w skojarzeniu z preparatem może wywołać lub nasilić arytmię komorową. Leki zobojętniające HCl oraz inhibitory pompy protonowej zwiększają wchłanianie pseudoefedryny, natomiast kaolin je zmniejsza.

Zyrtec - D - dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat doustnie 1 tabl. 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Pacjentom z umiarkowana niewydolnością nerek lub wątroby podaje się 1 tabl. na dobę.
Uwaga. Tabletek nie należy dzielić, rozgryzać ani żuć. Nie stosować dłużej niż 2-3 tygodnie; po ustąpieniu ostrych objawów można leczenie kontynuować, stosując lek przeciwhistaminowy bez dodatku pseudoefedryny.

Zyrtec - D - uwagi

Nie przekraczać zalecanych dawek. Lek należy odstawić na kilka dni przed wykonaniem testów skórnych.


Podobne leki
Cirrus Duo
Claritine Active
NeoAfrin
Actifed

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!