Accusol 35

Spis treści

accusol-35---dzialanie

-

roztwor-do-hemofiltracji,-hemodializy-i-hemodiafiltracji,-nieaktywny-farmakologicznie.-zawiera-jony,-ktore-wystepuja-w-stezeniach-podobnych-do-ilosci-fizjologicznej-w-osoczu.-jako-plyn-substytucyjny,-accusol-35-dostarcza-w-sposob-ciagly-elektrolity-i-wode-celem-nawodnienia,-oraz-dziala-jako-czynnik-alkalizujacy.-jako-roztwor-dializacyjny,-accusol-35-usuwa-z-krwi-zbedne-produkty-metabolizmu-i-ulatwia-wyrownanie-zaburzen-rownowagi-elektrolitowej-i-(lub)-plynowej-w-surowicy.-

accusol-35---wskazania

-

leczenie-ostrej-i-przewleklej-niewydolnosci-nerek-jako-plyn-substytucyjny-w-hemofiltracji-i-hemodiafiltracji-oraz-jako-roztwor-dializacyjny-w-hemodializie-i-hemodiafiltracji.-lek-jest-glownie-przeznaczony-do-stosowania-u-pacjentow-z-hiperkaliemia.-

accusol-35---przeciwwskazania

-

przeciwwskazania-zalezne-od-skladu-roztworu:-hipokaliemia,-bez-jednoczesnego-wdrozenia-odpowiedniej-suplementacji-potasu;-zasadowica-metaboliczna.-przeciwwskazania-zalezne-od-hemofiltracji,-hemodializy-lub-hemodiafiltracji-zwiazane-z-sama-procedura-techniczna:-niewydolnosc-nerek-towarzyszaca-nasilonemu-katabolizmowi-u-pacjentow-z-objawami-mocznicy,-nieustepujacymi-po-zastosowaniu-hemofiltracji;-niedostateczny-przeplyw-krwi-w-miejscu-dostepu-naczyniowego;-w-przypadku-duzego-ryzyka-krwotoku-z-powodu-dzialania-lekow-przeciwzakrzepowych.-

-

accusol-35---ostrzezenia

-

lek-powinien-byc-stosowany-wylacznie-przez-lub-pod-kierunkiem-lekarza-majacego-doswiadczenie-w-technikach-hemofiltracji,-hemodializy-czy-hemodiafiltracji.-nalezy-starannie-kontrolowac:-bilans-plynow,- parametry-rownowagi-kwasowo-zasadowej-i-elektrolitowej-(chloremie,-fosfatemie,-kalcemie,-magnezemie-oraz-natremie),-w-celu-wykrycia-wszelkich-mozliwych-zaburzen.-accusol-35-nie-zawiera-potasu.-przed-rozpoczeciem-oraz-w-trakcie-leczenia-nalezy-regularnie-kontrolowac-stezenie-potasu-w-surowicy.-w-przypadku-wystapienia-hipokaliemii-lub-stopniowego-obnizania-sie-stezenia-potasu-w-surowicy,-nalezy-wdrozyc-suplementacje-potasu-i-(lub)-zastosowac-plyn-substytucyjny-zawierajacy-wyzsze-stezenie-potasu.-w-przypadku-poglebiania-sie-hiperkaliemii-nalezy-rozwazyc-zwiekszenie-wspolczynnika-filtracji-oraz-wdrozenie-odpowiedniego-postepowania-w-warunkach-oddzialu-intensywnej-opieki-medycznej.-lek-nie-zawiera-glukozy.-nalezy-prowadzic-scisla-kontrole-stezenia-glukozy-w-surowicy,-szczegolnie-u-pacjentow-z-cukrzyca.-obserwowano-wytracanie-bialego-osadu-weglanu-wapnia-w-trakcie-ciaglej-terapii-nerkozastepczej-(crrt-)-z-zastosowaniem-preparatu-accusol-35-w-przewodach-przed-i-po-rozcienczeniu-plynu.-dlatego-w-trakcie-terapii-crrt-z-zastosowaniem-leku-nalezy-co-30-minut-uwaznie-sprawdzac-czy-plyn-w-przewodach-przed-i-po-rozcienczeniu-jest-przezroczysty-i-nie-zawiera-czastek.-w-niektorych-przypadkach-wytracanie-osadu-moze-wystapic-dopiero-po-kilku-godzinach-od-rozpoczecia-terapii.-w-przypadku-zaobserwowania-osadu,-nalezy-niezwlocznie-wymienic-roztwor-preparatu-i-przewody-crrt-oraz-uwaznie-obserwowac-pacjenta.-w-przypadku,-gdy-dlugi-spaw-(spaw-miedzy-komorami)-nie-zostanie-otwarty-(a-tylko-krotki-spaw-w-poblizu-portu-dostepu)-i-podany-zostanie-roztwor-z-malej-komory-„b”,-moze-wystapic-zasadowica-(-nudnosci,-spiaczka,-bol-glowy,-zaburzenia-rytmu-serca,-niewydolnosc-oddechowa).-

accusol-35---ciaza

-

brak-danych-dotyczacych-stosowania-preparatu-w-okresie-ciazy-i-laktacji---stosowac-tylko-w-przypadku-wyraznej-potrzeby.-

accusol-35---efekty-uboczne

-

rzadko:-hipoglikemia-(niespecyficzna).-dane-literaturowe:-mozliwe-dzialania-niepozadane-zwiazane-z-leczeniem-to:-nudnosci,-wymioty,-skurcze-miesni,-niedocisnienie,-krwawienia,-powstawanie-skrzepow,-zakazenie-oraz-zator-powietrzny.-mozliwe-dzialania-niepozadane-zwiazane-z-preparatem:-to-zasadowica-metaboliczna,-zaburzenia-elektrolitowe-i-(lub)-zaburzenia-gospodarki-wodnej:-hipofosfatemia,-hipoglikemia,-hipo--i-hiperwolemia,-niedocisnienie-lub-nadcisnienie.-

accusol-35---interakcje

-

stosujac-preparat,-nalezy-wziac-pod-uwage-mozliwe-interakcje-miedzy-tym-sposobem-leczenia-a-rownoczesnie-stosowanym-leczeniem-zwiazanym-z-innymi,-obecnymi-wczesniej-schorzeniami.-stezenie-we-krwi-innych-lekow-moze-ulec-zmianie-podczas-hemodializy,-hemofiltracji-i-hemodiafiltracji.-u-pacjentow-przyjmujacych-glikozydy-nasercowe-nalezy-scisle-kontrolowac-osoczowe-stezenie-potasu-(ryzyko-wystapienia-dzialan-niepozadanych-u-chorych-z-hipokaliemia-jest-wieksze).-stosowanie-witaminy-d-oraz-lekow-zawierajacych-wapn-moze-zwiekszyc-ryzyko-wystapienia-hiperkalcemii.-dodatkowa-substytucja-wodoroweglanu-sodu-moze-zwiekszyc-ryzyko-wystapienia-zasadowicy-metabolicznej.-

accusol-35---dawkowanie

-

do-hemofiltracji,-hemodializy-i-hemodiafiltracji.-jako-plyn-substytucyjny.-objetosc-plynu-substytucyjnego-podawanego-pacjentom-doroslym-jest-okreslona-przez-wspolczynnik-ultrafiitracji-i-jest-ustalana-indywidualnie-celem-zapewnienia-odpowiedniego-bilansu-plynow-i-elektrolitow.-dorosli:-przewlekla-niewydolnosc-nerek:-od-7-do-35-ml/kg/h,-ostra-niewydolnosc-nerek:-od-20-do-35-ml/kg/h.-u-pacjentow-w-podeszlym-wieku---dawkowanie-jak-u-doroslych.-powyzsze-zalecenia-odnosnie-objetosci-moga-byc-dostosowywane-przez-lekarza-prowadzacego-zgodnie-ze-stanem-klinicznym-pacjenta.-preparat-mozna-podawac-do-krazenia-pozaustrojowego-w-trybie-przed-i-po-rozcienczeniu-plynu,-zgodnie-z-zaleceniem-lekarza.-jako-roztwor-dializacyjny.-rodzaj-i-objetosc-przepisanego-roztworu-dializacyjnego-zaleza-od-trybu-terapii,-jej-czestotliwosci-oraz-czasu-trwania;-wyboru-dokonuje-lekarz-zgodnie-ze-stanem-klinicznym-pacjenta.-sposob-podania.-hemodializa:-poprzez-przedzial-dializacyjny-dializatora.-hemofiltracja:-poprzez-linie-krwi-tetnicza-lub-zylna.-gotowy-do-uzycia-roztwor-uzyskuje-sie-przez-zmieszanie-roztworu-zawartego-w-komorze-duzej-„a”-z-roztworem-zawartym-w-komorze-malej-„b”-po-rozerwaniu-spawu.-

accusol-35---uwagi">

Accusol 35 - skład

Skład (na 1000 ml): komora duża A: 0,343 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,136 g sześciowodnego chlorku magnezu, 7,52 g chlorku sodu; komora mała B: 13,4 g wodorowęglanu sodu. Końcowy roztwór po zmieszaniu (na 1000 ml): 0,257 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,102 g sześciowodnego chlorku magnezu, 6,12 g chlorku sodu, 2,94 g wodorowęglanu sodu. Skład jonowy końcowego roztworu (na 1000 ml): 1,75 mmol wapnia, 0,5 mmol magnezu, 140 mmol sodu, 109,3 mmol chlorków, 35 mmol wodorowęglanów. Osmolarność teoretyczna 287 mOsm/l. pH: 7,0-7,5.

Accusol 35 - Działanie

Roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji, nieaktywny farmakologicznie. Zawiera jony, które występują w stężeniach podobnych do ilości fizjologicznej w osoczu. Jako płyn substytucyjny, Accusol 35 dostarcza w sposób ciągły elektrolity i wodę celem nawodnienia, oraz działa jako czynnik alkalizujący. Jako roztwór dializacyjny, Accusol 35 usuwa z krwi zbędne produkty metabolizmu i ułatwia wyrównanie zaburzeń równowagi elektrolitowej i (lub) płynowej w surowicy.

Accusol 35 - wskazania

Leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztwór dializacyjny w hemodializie i hemodiafiltracji. Lek jest głównie przeznaczony do stosowania u pacjentów z hiperkaliemią.

Accusol 35 - Przeciwwskazania

Przeciwwskazania zależne od składu roztworu: hipokaliemia, bez jednoczesnego wdrożenia odpowiedniej suplementacji potasu; zasadowica metaboliczna. Przeciwwskazania zależne od hemofiltracji, hemodializy lub hemodiafiltracji związane z samą procedurą techniczną: niewydolność nerek towarzysząca nasilonemu katabolizmowi u pacjentów z objawami mocznicy, nieustępującymi po zastosowaniu hemofiltracji; niedostateczny przepływ krwi w miejscu dostępu naczyniowego; w przypadku dużego ryzyka krwotoku z powodu działania leków przeciwzakrzepowych.

Accusol 35 - ostrzeżenia

Lek powinien być stosowany wyłącznie przez lub pod kierunkiem lekarza mającego doświadczenie w technikach hemofiltracji, hemodializy czy hemodiafiltracji. Należy starannie kontrolować: bilans płynów,  parametry równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (chloremię, fosfatemię, kalcemię, magnezemię oraz natremię), w celu wykrycia wszelkich możliwych zaburzeń. Accusol 35 nie zawiera potasu. Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy. W przypadku wystąpienia hipokaliemii lub stopniowego obniżania się stężenia potasu w surowicy, należy wdrożyć suplementację potasu i (lub) zastosować płyn substytucyjny zawierający wyższe stężenie potasu. W przypadku pogłębiania się hiperkaliemii należy rozważyć zwiększenie współczynnika filtracji oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej. Lek nie zawiera glukozy. Należy prowadzić ścisłą kontrolę stężenia glukozy w surowicy, szczególnie u pacjentów z cukrzycą. Obserwowano wytrącanie białego osadu węglanu wapnia w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT ) z zastosowaniem preparatu Accusol 35 w przewodach przed i po rozcieńczeniu płynu. Dlatego w trakcie terapii CRRT z zastosowaniem leku należy co 30 minut uważnie sprawdzać czy płyn w przewodach przed i po rozcieńczeniu jest przezroczysty i nie zawiera cząstek. W niektórych przypadkach wytrącanie osadu może wystąpić dopiero po kilku godzinach od rozpoczęcia terapii. W przypadku zaobserwowania osadu, należy niezwłocznie wymienić roztwór preparatu i przewody CRRT oraz uważnie obserwować pacjenta. W przypadku, gdy długi spaw (spaw między komorami) nie zostanie otwarty (a tylko krótki spaw w pobliżu portu dostępu) i podany zostanie roztwór z małej komory „B”, może wystąpić zasadowica ( nudności, śpiączka, ból głowy, zaburzenia rytmu serca, niewydolność oddechowa).

Accusol 35 - ciąża

Brak danych dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży i laktacji - stosować tylko w przypadku wyraźnej potrzeby.

Accusol 35 - efekty uboczne

Rzadko: hipoglikemia (niespecyficzna). Dane literaturowe: możliwe działania niepożądane związane z leczeniem to: nudności, wymioty, skurcze mięśni, niedociśnienie, krwawienia, powstawanie skrzepów, zakażenie oraz zator powietrzny. Możliwe działania niepożądane związane z preparatem: to zasadowica metaboliczna, zaburzenia elektrolitowe i (lub) zaburzenia gospodarki wodnej: hipofosfatemia, hipoglikemia, hipo- i hiperwolemia, niedociśnienie lub nadciśnienie.

Accusol 35 - interakcje

Stosując preparat, należy wziąć pod uwagę możliwe interakcje między tym sposobem leczenia a równocześnie stosowanym leczeniem związanym z innymi, obecnymi wcześniej schorzeniami. Stężenie we krwi innych leków może ulec zmianie podczas hemodializy, hemofiltracji i hemodiafiltracji. U pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe należy ściśle kontrolować osoczowe stężenie potasu (ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u chorych z hipokaliemią jest większe). Stosowanie witaminy D oraz leków zawierających wapń może zwiększyć ryzyko wystąpienia hiperkalcemii. Dodatkowa substytucja wodorowęglanu sodu może zwiększyć ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej.

Accusol 35 - dawkowanie

Do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji. Jako płyn substytucyjny. Objętość płynu substytucyjnego podawanego pacjentom dorosłym jest określona przez współczynnik ultrafiItracji i jest ustalana indywidualnie celem zapewnienia odpowiedniego bilansu płynów i elektrolitów. Dorośli: przewlekła niewydolność nerek: od 7 do 35 ml/kg/h, ostra niewydolność nerek: od 20 do 35 ml/kg/h. U pacjentów w podeszłym wieku - dawkowanie jak u dorosłych. Powyższe zalecenia odnośnie objętości mogą być dostosowywane przez lekarza prowadzącego zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta. Preparat można podawać do krążenia pozaustrojowego w trybie przed i po rozcieńczeniu płynu, zgodnie z zaleceniem lekarza. Jako roztwór dializacyjny. Rodzaj i objętość przepisanego roztworu dializacyjnego zależą od trybu terapii, jej częstotliwości oraz czasu trwania; wyboru dokonuje lekarz zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta. Sposób podania. Hemodializa: poprzez przedział dializacyjny dializatora. Hemofiltracja: poprzez linię krwi tętniczą lub żylną. Gotowy do użycia roztwór uzyskuje się przez zmieszanie roztworu zawartego w komorze dużej „A” z roztworem zawartym w komorze małej „B” po rozerwaniu spawu.

Accusol 35 - uwagi

Pharmindex