Znajdź lek

Accusol 35 Potassium

Spis treści

Działanie

Roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji, nieaktywny farmakologicznie. Zawiera jony, które występują w stężeniach podobnych do ilości fizjologicznej w osoczu. Jako płyn substytucyjny, preparaty dostarczają w sposób ciągły elektrolity i wodę celem nawodnienia, oraz działają jako czynnik alkalizujący. Jako roztwór dializacyjny, preparaty usuwają z krwi zbędne produkty metabolizmu i ułatwiają wyrównanie zaburzeń równowagi elektrolitowej i (lub) płynowej w surowicy.

Wskazania

Leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztwór dializacyjny w hemodializie i hemodiafiltracji. Roztwór w stężeniu 4 mmol/l jest głównie przeznaczony do stosowania u pacjentów z hipokaliemią i normokaliemią.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania zależne od składu roztworu: hipokaliemia (roztwór o stęż. 2 mmol/l - hipokaliemia bez jednoczesnego wdrożenia odpowiedniej suplementacji potasu), hiperkaliemia (roztwór o stęż. 4 mmol/l), zasadowica metaboliczna. Przeciwwskazania zależne od hemofiltracji, hemodializy lub hemodiafiltracji związane z samą procedurą techniczną: niewydolność nerek towarzysząca nasilonemu katabolizmowi u pacjentów z objawami mocznicy, nieustępującymi po zastosowaniu hemofiltracji; niedostateczny przepływ krwi w miejscu dostępu naczyniowego; w przypadku dużego ryzyka krwotoku z powodu działania leków przeciwzakrzepowych.