Znajdź lek

Accuzide

Spis treści

Działanie

Preparat złożony zawierający inhibitor konwertazy angiotensyny i tiazydowy lek moczopędny. Chinapryl ulega deestryfikacji do chinaprylatu (kwas dikarboksylowy pochodny chinaprylu, główny metabolit), który jest silnym inhibitorem konwertazy angiotensyny. Działanie chinaprylu polega na hamowaniu aktywności ACE w krwiobiegu oraz w tkankach, i w ten sposób na osłabieniu działania kurczącego naczynia oraz zmniejszeniu wydzielania aldosteronu. Zniesienie ujemnego sprzężenia zwrotnego między angiotensyną II a sekrecją reniny zwiększa aktywność reninową osocza. Podanie chinaprylu w dawce 10 do 80 mg pacjentom z nadciśnieniem umiarkowanym do ciężkiego powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej, przy minimalnym wpływie na częstość akcji serca. Działanie przeciwnadciśnieniowe występuje w ciągu 1 h, ze szczytem po około 2-4 h od podania. Osiągnięcie maksymalnego efektu obniżającego ciśnienie krwi wymaga u niektórych pacjentów 2 tyg. leczenia. Maksymalne stężenie chinaprylu we krwi po podaniu doustnym obserwuje się w ciągu pierwszej godziny. Biodostępność wynosi ok. 60%. Około 38% chinaprylu podanego doustnie jest dostępne w organizmie jako chinaprylat. T0,5 wynosi ok. 1 h. Maksymalne stężenie chinaprylatu w osoczu występuje po ok. 2 h od doustnego podania chinaprylu. Chinaprylat jest usuwany głównie przez nerki, T0,5 wynosi ok. 3 h. U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania chinaprylatu się wydłuża. Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym, działającym głównie w dystalnych kanalikach nerkowych, hamując wchłanianie zwrotne NaCl i ułatwiając wchłanianie zwrotne wapnia; zwiększa wydzielanie i wydalanie potasu oraz wodorowęglanu. Zwiększa aktywność reninową osocza, zwiększa wydzielanie aldosteronu. Po doustnym podaniu hydrochlorotiazydu diureza rozpoczyna się po ok. 2 h, osiąga maksymalne natężenie po 2-4 h i trwa ok. 6-12 h. Hydrochlorotiazyd jest wydalany przez nerki w niezmienionej postaci. T0,5 wynosi 4-15 h. Hydrochlorotiazyd przenika barierę łożyskową.

Wskazania

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego u pacjentów, u których właściwe jest skojarzone stosowanie chinaprylu i leku moczopędnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chinapryl, tiazydy, sulfonamidy lub pozostałe składniki preparatu. Wywiad wskazujący na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego wskutek wcześniej stosowanych inhibitorów ACE. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Zwężenie drogi odpływu z komory serca. Poważne zaburzenia czynności nerek (kreatynina w surowicy >1,8 mg/dl lub klirens kreatyniny <30 ml/min). Bezmocz. Ciąża. Pacjenci z cukrzycą lub niewydolnością nerek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) jednocześnie stosujących aliskiren.