Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Acnatac

Spis treści

Reklama

Acnatac - skład

1 g żelu zawiera 10 mg (1%) klindamycyny (w postaci fosforanu) i 0,25 mg (0,025%) tretynoiny; żel zawiera p-hydroksybenzoesany metylu i propylu, butylohydroksytoluen.

Reklama

Acnatac - działanie

Lek przeciwtrądzikowy do stosowania zewnętrznego. Stanowi połączenie 2 substancji czynnych o odmiennych mechanizmach działania. Klindamycyna jest półsyntetyczną pochodną linkomycyny o działaniu przeciwbakteryjnym. Wykazano, że w warunkach in vitro działa na bakterie Propionibacterium acnes, które są jednym z czynników patofizjologicznych wpływających na rozwój trądziku pospolitego. Klindamycyna działa również przeciwzapalnie na zmiany występujące w trądziku pospolitym. Tretynoina stosowana miejscowo ma działanie komedolityczne i przeciwzapalne. Powoduje zmniejszenie zwartości komórek nabłonka mieszków włosowych, w wyniku czego hamuje powstawanie mikrozaskórników. Ponadto pobudza aktywność mitotyczną i przyspiesza wymianę komórek nabłonka mieszków włosowych, ułatwiając wydalanie zaskórników. Działanie komedolityczne wiąże się z normalizacją procesów złuszczania nabłonka mieszków włosowych. Działanie przeciwzapalne tretynoiny wynika z zahamowania aktywności receptorów toll-podobnych (TLR). Leczenie jednoczesne obiema substancjami ukierunkowane jest zatem na wiele czynników patogennych: nieprawidłową keratynizację mieszków włosowych, proliferację P. acnes, stan zapalny i zwiększone wytwarzanie łoju. Wchłanianie przez skórę tretynoiny zawartej w około 4 g żelu podawanego przez 14 kolejnych dni było minimalne; stężenie tretynoiny w osoczu utrzymywało się poniżej dolnej granicy kwantyfikacji w dowolnie wybranym punkcie czasowym po aplikacji żelu lub było bliskie dolnej granicy kwantyfikacji, przy czym stwierdzone wartości wahały się w zakresie od 1,0 do 1,6 ng/ml. Stężenie klindamycyny w osoczu na ogół nie było większe niż 3,5 ng/ml. Ani jednorazowa dawka, ani długotrwałe leczenie tretynoiną podawaną miejscowo nie zmienia ogólnoustrojowego stężenia retinoidów, który utrzymuje się w zakresie endogennych stężeń występujących w organizmie w warunkach naturalnych. Klindamycyna jest przekształcana w skórze przez fosfatazy, w wyniku czego powstaje postać klindamycyny o silniejszym działaniu. Proces przekształcania klindamycyny jest zatem głównym wyznacznikiem przeciwdrobnoustrojowego działania leku w warstwach skóry po miejscowym zastosowaniu fosforanu klindamycyny.

Acnatac - wskazania

Miejscowe leczenie trądziku pospolitego z obecnymi zaskórnikami, grudkami i krostkami u pacjentów w wieku 12 lat lub starszych. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wskazówki w sprawie właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych oraz leczenia trądziku.

Reklama

Acnatac - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klindamycynę, linkomycynę, tretynoinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Odcinkowe zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub przebyte w przeszłości poantybiotykowe zapalenie jelita grubego. Rak skóry w wywiadzie chorobowym lub rodzinnym. Występujące w przeszłości: ostry wyprysk, trądzik różowaty i okołowargowe zapalenie skóry. Ciężka postać trądziku guzkowo-torbielowatego (trądzik skupiony i trądzik piorunujący). Ciąża. Kobiety planujące zajście w ciążę.

Reklama

Acnatac - ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania leku w leczeniu łagodnej postaci trądziku pospolitego. Unikać kontaktu żelu z jamą ustną, oczami i błonami śluzowymi oraz skórą uszkodzoną bądź z wypryskiem. Należy zachować ostrożność w przypadku nakładania na skórę w miejscach wrażliwych. Ostrożnie stosować u pacjentów ze skłonnością do atopii. W trakcie leczenia nie zaleca się stosowania leków lub kosmetyków, które silnie wysuszają skórę lub działają silnie drażniąco (patrz interakcje). W trakcie leczenia należy ograniczyć narażenie na światło słoneczne i stosować odpowiednie produkty zawierające filtr przeciwsłoneczny, których SPF wynosi co najmniej 30, wraz z właściwą odzieżą ochronną (np. kapeluszem). Podczas leczenia nie należy korzystać z lamp i łóżek opalających. Pacjenci z oparzeniami słonecznymi nie powinni stosować tego leku do czasu wygojenia się oparzeń. Pacjenci, którzy ze względu na wykonywany zawód mogą być zmuszeni do znaczącej ekspozycji na światło słoneczne oraz pacjenci z natury wrażliwi na słońce powinni zachować szczególną ostrożność. Jeśli dojdzie do oparzeń słonecznych, należy przerwać leczenie do czasu ustąpienia silnego rumienia i złuszczania skóry. Stosowanie leku w ilościach większych lub częściej niż jest to zalecane może spowodować zaczerwienienie skóry, uczucie pieczenia i dyskomfortu. W przypadku silnego podrażnienia, zwłaszcza na początku leczenia, należy odstawić lek na pewien czas lub zmniejszyć częstości aplikacji. Zgłaszano sporadyczne przypadki rozwoju zapalenia mieszków włosowych wywołanego przez bakterie Gram-ujemne w trakcie leczenia preparatami do stosowania miejscowego zawierającymi klindamycynę o stężeniu 1% - w razie pojawienia się takich zmian należy odstawić żel i zastosować inne leki. Długotrwałe stosowanie klindamycyny może być przyczyną rozwoju oporności i (lub) nadmiernego wzrostu niewrażliwych bakterii lub grzybów na skórze, choć zdarza się to rzadko. Może pojawić się oporność krzyżowa na inne antybiotyki, takie jak linkomycyna lub erytromycyna. W przypadku wystąpienia długotrwałej lub ciężkiej biegunki lub skurczowych bólów brzucha należy natychmiast zakończyć leczenie, ponieważ wspomniane objawy mogą wskazywać na poantybiotykowe zapalenie jelita grubego; należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne, a następnie rozważyć możliwe metody leczenia zapalenia jelita grubego. Substancje pomocnicze: p-hydroksybenzoesan metylu i propylu mogą wywoływać reakcje alergiczne (prawdopodobnie typu opóźnionego); butylohydroksytoluen może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Reklama

Acnatac - ciąża

Narażenie ogólnoustrojowe na retynoidy po zastosowaniu miejscowym jest znikome, a niekorzystny wpływ na płód jest mało prawdopodobny. Jednakże w ramach środków ostrożności miejscowe stosowanie retynoidów u kobiet w ciąży oraz planujących ciążę jest przeciwwskazane. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Acnatac - efekty uboczne

Niezbyt często: trądzik, suchość skóry, rumień, łojotok, nadwrażliwość na światło, świąd, wysypka, wysypka złuszczająca, złuszczanie skóry, oparzenia słoneczne, reakcje w miejscu nałożenia (pieczenie, zapalenie skóry, suchość skóry, rumień). Rzadko: reakcje nadwrażliwości, niedoczynność tarczycy, ból głowy, podrażnienie oka, zapalenie żołądkowo-jelitowe, nudności, zapalenie skóry, opryszczka, wysypka plamista, krwawienie skóry, uczucie pieczenia skóry, utrata barwnika w skórze, reakcje w miejscu nałożenia (podrażnienie, obrzęk, nadżerki, przebarwienie skóry, świąd, złuszczanie skóry), uczucie gorąca, ból. U dzieci i młodzieży (12-17 lat) nieco częściej obserwowano suchość skóry.

Acnatac - interakcje

Należy unikać jednoczesnego stosowania antybiotyków podawanych doustnie lub miejscowo, zwłaszcza jeśli różnią się pod względem chemicznym. Żel nie powinien być aplikowany w tym samym czasie, co inne preparaty stosowane miejscowo (także kosmetyki), ze względu na możliwość niezgodności farmaceutycznej oraz interakcji z tretynoiną. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania substancji o działaniu keratolitycznym, takich jak preparaty siarkowe, kwas salicylowy, nadtlenek benzoilu lub rezorcynol i żrące substancje chemiczne. Jeśli pacjent był leczony takimi preparatami, przed rozpoczęciem leczenia żelem muszą ustąpić skutki działania środków złuszczających. Niektóre lecznicze preparaty do oczyszczania skóry i roztwory złuszczające mają silne działanie wysuszające. Pacjenci stosujący miejscowo tretynoinę nie powinni ich stosować. Należy zachować ostrożność, używając mydeł ścierających, mydła i kosmetyków, preparatów zawierających alkohol w wysokim stężeniu i środków ściągających, jak również przypraw lub soku z cytryny. Należy unikać jednoczesnego stosowania kortykosteroidów. W badaniach in vitro wykazano antagonizm między erytromycyną a klindamycyną, synergistyczne działanie z metronidazolem, obserwowano antagonistyczne i synergistyczne działanie z aminoglikozydami, opisano także antagonistyczne działanie ze środkami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Zgłaszano zwiększenie wartości parametrów (PT/INR) w badaniach układu krzepnięcia i (lub) przypadki krwawienia u pacjentów leczonych klindamycyną stosowaną w skojarzeniu z antagonistami witaminy K (np. warfaryną, acenokumarolem i fluindionem). Dlatego u pacjentów przyjmujących leki należące do grupy antagonistów witaminy K należy często wykonywać kontrolne badania krzepnięcia krwi. Tretynoina zwiększa przenikalność innych stosowanych miejscowo leków.

Acnatac - dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i młodzież (w wieku ≥12 lat): raz na dobę przed snem należy umyć całą twarz łagodnym mydłem i osuszyć; na opuszkę palca wycisnąć porcję żelu wielkości ziarna grochu, nałożyć go punktowo na brodę, policzki, nos i czoło, a następnie delikatnie rozsmarować na całej twarzy. Leku nie należy stosować nieprzerwanie dłużej niż 12 tyg. bez starannej oceny zmian. Należy zwrócić uwagę, że poprawa może być widoczna dopiero po kilku tyg. od rozpoczęcia leczenia. W przypadku pominięcia dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Szczególne grupy pacjentów. Biorąc pod uwagę mały stopień ekspozycji ustrojowej na klindamycynę i tretynoinę po podaniu miejscowym żelu, nie przewiduje się znaczącej klinicznie ekspozycji ustrojowej w przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby o nasileniu umiarkowanym; w przypadku ciężkich zaburzeń zaleca się podejmowanie decyzji indywidualnie. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u pacjentów w wieku >65 lat. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku <12 lat - nie zaleca się stosowania.

Acnatac - uwagi

Jest mało prawdopodobne, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Aknemycin
Dalacin T
Zineryt
Aknemycin Plus

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!