Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Adavin

Spis treści

Reklama

Adavin - skład

1 fiolka zawiera 4 mg nicergoliny.

Reklama

Adavin - działanie

Nicergolina jest półsyntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu. Działa α-adrenolitycznie, przeciwhistaminowo, przeciwserotoninergicznie i przeciwcholinergicznie. Zmniejsza opór naczyniowy, hamuje agregację płytek krwi oraz poprawia metabolizm komórek mózgu. Po podaniu doustnym lek szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje w ciągu 1 h, głównego metabolitu (MDL) - w ciągu 4 h. 90 % leku wiąże się z białkami osocza. Nicergolina jest szybko metabolizowana. Główne metabolity to: 1-metylo-10-metoksydihydrolizergol (MMDL) oraz 10-metoksydihydrolizergol (MDL), obie substancje są farmakologicznie czynne. 80% leku wydalane jest przez nerki, 10-20% - z kałem. T0,5 nicergoliny wynosi 2,5 h, MDL - 12-17 h, a MMDL - 2-4 h.

Adavin - wskazania

Objawy związane z zaburzeniami krążenia mózgowego oraz zaburzeniami metabolizmu mózgu: napady przemijającego niedokrwienia mózgu, zaburzenia pamięci i koncentracji, zawroty głowy, szumy uszne. Zaburzenia krążenia obwodowego: miażdżyca tętnic kończyn dolnych, zespół Raynauda, inne choroby będące skutkiem zaburzeń przepływu krwi w naczyniach.

Reklama

Adavin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Świeży zawał serca. Ostry krwotok. Ciężka bradykardia.

Reklama

Adavin - ostrzeżenia

Leku nie należy stosować u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi i (lub) przyjmujących leki wpływające na metabolizm kwasu moczowego. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z niedociśnieniem lub u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zapaści. Lek stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Należy unikać jednoczesnego stosowanie nicergoliny z lekami α i β- adrenomimetycznymi. Szczególną ostrożność zachować przy jednoczesnym stosowaniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi, ze względu na ryzyko zwiększenia działania przeciwnadciśnieniowego. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci nie zostały potwierdzone.

Reklama

Adavin - ciąża

Nie zaleca się stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią.

Reklama

Adavin - efekty uboczne

Preparat bardzo rzadko powoduje działania niepożądane. Mogą wystąpić: zawroty głowy, niedociśnienie, łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nadmierna potliwość, bradykardia z omdleniami, zaburzenia snu, nudności, niepokój, rumień twarzy, zwiększony apetyt, wysypka skórna. Mogą wystąpić reakcje w miejscu podania (ból, rumień, zapalenie żyły).

Adavin - interakcje

Należy unikać jednoczesnego stosowanie nicergoliny z lekami α i β- adrenomimetycznymi. Nicergolina może zwiększać działania niepożądane leków przeciwnadciśnieniowych - należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu. Jednoczesne stosowanie leków zwalniających metabolizm kwasu moczowego lub ich wydalanie może spowodować atak dny moczanowej - należy unikać jednoczesnego stosowania. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z lekami wpływającymi na krzepliwość krwi - zalecana jest częstsza kontrola parametrów krzepnięcia.

Adavin - dawkowanie

Dorośli. Dawkę, sposób podania i czas trwania leczenia należy ustalić indywidualnie w zależności od rodzaju choroby oraz reakcji pacjenta na leczenie. Domięśniowo: 2-10 mg 1-2 razy na dobę. Dożylnie: 4-8 mg na dobę, w powolnym wlewie dożylnym przez co najmniej 60 min (zawartość 1 lub 2 fiolek rozpuścić w 250 ml roztworu chlorku sodu lub dekstrozy). Okres trwałości roztworu przygotowanego do wlewu wynosi 48 h. Nicergolinę we wlewie dożylnym można podawać przez 2 tyg. W połowie drugiego tyg. można dodatkowo rozpocząć doustne stosowanie nicergoliny w dawce 30 mg. Rano podaje się preparat we wlewie, natomiast po 6-8 h od zakończenia wlewu - postać doustną. U pacjentów z niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >2 mg/ml) dawkę dobową należy zmniejszyć o 25-50%.

Adavin - uwagi

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub niedociśnienia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.


Podobne leki
Nicergolin
Nicerin
Nilogrin
Sermion

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!