string(8) "szukanie" Addiphos - ulotka, skład, dawkowanie i działanie

Addiphos

Spis treści

Addiphos - skład

1 ml preparatu zawiera 2 mmol fosforanów, 1,5 mmol sodu, 1,5 mmol potasu. Osmolalność: 3200 mOsm/kg H2O, pH 6,2-6,5.

Addiphos - Działanie

Preparat do żywienia pozajelitowego zawierający fosforany, potas i sód.

Addiphos - wskazania

Źródło fosforanów w żywieniu pozajelitowym dorosłych pacjentów.

Addiphos - Przeciwwskazania

Hiperkaliemia w niedoczynności nadnerczy, niewydolności nerek, wstrząsie lub odwodnieniu.

Addiphos - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ryzykiem hiperkaliemii (m.in. niedoczynność nadnerczy, odwodnienie, wstrząs), a także w tych stanach, gdy retencja sodu może być szkodliwa. Preparat jest hiperosmolarny i powoduje wzrost osmolarności roztworu, co zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył - nie podawać w postaci nierozcieńczonej.

Addiphos - ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią (brak badań klinicznych). Jednakże, zapotrzebowanie na fosforany u kobiet w okresie ciąży jest nieco zwiększone w porównaniu do kobiet niebędących w okresie ciąży.

Addiphos - interakcje

Jednoczesne stosowanie witaminy D (dojelitowe), aminoglikozydów, leków anabolicznych lub diuretycznych zwiększa ryzyko hipofosfatemii. Emulsja tłuszczowa, która jest często stosowana w żywieniu pozajelitowym, zawiera około 7,5 mmol fosforanów w 500 ml.

Addiphos - dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dawkowanie indywidualne, ustalone na podstawie badania oznaczenia stężenia fosforanów we krwi i zapotrzebowania pacjenta na suplementację. Dorośli: w krótkotrwałej niepowikłanej hipofosfatemii - 0,08 mmol/kg mc./6 h, w długotrwałej hipofosfatemii o złożonej etiologii - 0,16 mmol/kg mc. (dawka maksymalna: 0,24 mmol/kg mc.); w bardzo ciężkiej hipofosfatemii do 1,2 mmol/kg mc./dobę. Zapotrzebowanie na fosforany zależy również od ilości podawanych kalorii i azotu. Dawka dobowa wynosząca od 10 do 30 mmol zwykle pokrywa zapotrzebowanie pacjenta ważącego 70 kg podczas żywienia pozajelitowego. Taką podaż można zapewnić stosując od 5 do 15 ml leku na 500 - 1000 ml płynu infuzyjnego. Sposób podania. Maksymalna szybkość wlewu: 20 mmol potasu/h. Nie podawać w postaci nierozcieńczonej.

Addiphos - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Pharmindex