string(8) "szukanie" Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose - ulotka, skład, dawkowanie i działanie

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose

Spis treści

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose - skład

Zestaw: żywica (8 ml), primer (8 ml), 2 strzykawki wytrawiacza Scotchbond (3 ml), tacka do mieszania, pędzelki, uchwyt do pędzelków, końcówki do nakładania wytrawiacza
Primer (8 ml)
Żywica (8 ml)

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose - Działanie

Uniwersalny, trzyetapowy system łączący. Składa się z wytrawiacza (zawiera 35% kwas ortofosforowy), primera (zawiera 2-hydroksyetylometakrylan (HEMA) i kopolimer kwasu polialkenowego), materiału łączącego (zawiera 2-hydroksyetylometakrylan (HEMA), żywicę bis-GMA i fotoinicjator). Zastosowanie dodatkowo aktywatora (zawiera sole kwasu sulfinowego w roztworze alkoholu etylowego) i katalizatora (zawiera nadtlenki, 2-hydroksyetylometakrylan (HEMA) i żywicę bis-GMA) rozszerza wskazania. Wytrawiacz wytrawia szkliwo oraz usuwa warstwę mazistą. Aktywator jest niezbędny w przypadku zastosowania podwójnie lub chemicznie utwardzanych materiałów (w tym przy łączeniu amalgamatu lub uzupełnień protetycznych); reagując z primerem ułatwia wiązanie. Primer ułatwia wnikanie materiału łączącego w strukturę zęba; stosowanie jest konieczne w przypadku zębiny. Materiał łączący jest światłoutwardzalnym składnikiem systemu, który łączy się z wytrawionym szkliwem oraz z zębiną wstępnie przygotowaną przy pomocy wytrawiacza oraz primera. Materiał nie utwardza się chemicznie bez zastosowania katalizatora. Połączenie katalizatora z materiałem łączącym umożliwia podwójne wiązanie. Mieszaninę materiału łączącego i katalizatora można stosować w przypadku amalgamatu i kompozytów podwójnie utwardzalnych. W przypadku uzupełnień pośrednich katalizator stosuje się samodzielnie.

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose - wskazania

Łączenie materiałów kompozytowych zakładanych metodą bezpośrednią we wszystkich klasach ubytków. Łączenie metalowych, porcelanowych i kompozytowych koron, mostów, mostów adhezyjnych, wkładów i nakładów. Łączenie amalgamatu i kompozytów utwardzalnych chemicznie. Naprawa porcelany i materiałów kompozytowych. Łączenie zamków ortodontycznych z koronami protetycznymi.

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akrylany.

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose - efekty uboczne

U niektórych pacjentów może wystąpić czasowa nadwrażliwość pozabiegowa.

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose - uwagi

Szczególnie należy unikać kontaktu z nieutwardzoną żywicą (stosowanie rękawiczek i technik zapobiegających bezpośredniemu dotykaniu materiału). W przypadku osadzania prac protetycznych, założone na powierzchnię tkanek składniki systemu nie wiążą do momentu kontaktu z wymieszanym cementem. W momencie kontaktu cementu z przygotowaną powierzchnią zęba czas pracy jest ograniczony podwyższoną temperaturą w jamie ustnej i wzajemną reakcją składników systemu. W głębokich ubytkach klasy I lub II zastosować podkład Vitrebond. W przypadku obnażenia miazgi nałożyć preparat na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner, a następnie pokryć cienką warstwą podkładu Vitrebond.

Pharmindex