Znajdź lek

Źródło

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose

Spis treści

Działanie

Uniwersalny, trzyetapowy system łączący. Składa się z wytrawiacza (zawiera 35% kwas ortofosforowy), primera (zawiera 2-hydroksyetylometakrylan (HEMA) i kopolimer kwasu polialkenowego), materiału łączącego (zawiera 2-hydroksyetylometakrylan (HEMA), żywicę bis-GMA i fotoinicjator). Zastosowanie dodatkowo aktywatora (zawiera sole kwasu sulfinowego w roztworze alkoholu etylowego) i katalizatora (zawiera nadtlenki, 2-hydroksyetylometakrylan (HEMA) i żywicę bis-GMA) rozszerza wskazania. Wytrawiacz wytrawia szkliwo oraz usuwa warstwę mazistą. Aktywator jest niezbędny w przypadku zastosowania podwójnie lub chemicznie utwardzanych materiałów (w tym przy łączeniu amalgamatu lub uzupełnień protetycznych); reagując z primerem ułatwia wiązanie. Primer ułatwia wnikanie materiału łączącego w strukturę zęba; stosowanie jest konieczne w przypadku zębiny. Materiał łączący jest światłoutwardzalnym składnikiem systemu, który łączy się z wytrawionym szkliwem oraz z zębiną wstępnie przygotowaną przy pomocy wytrawiacza oraz primera. Materiał nie utwardza się chemicznie bez zastosowania katalizatora. Połączenie katalizatora z materiałem łączącym umożliwia podwójne wiązanie. Mieszaninę materiału łączącego i katalizatora można stosować w przypadku amalgamatu i kompozytów podwójnie utwardzalnych. W przypadku uzupełnień pośrednich katalizator stosuje się samodzielnie.

Wskazania

Łączenie materiałów kompozytowych zakładanych metodą bezpośrednią we wszystkich klasach ubytków. Łączenie metalowych, porcelanowych i kompozytowych koron, mostów, mostów adhezyjnych, wkładów i nakładów. Łączenie amalgamatu i kompozytów utwardzalnych chemicznie. Naprawa porcelany i materiałów kompozytowych. Łączenie zamków ortodontycznych z koronami protetycznymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akrylany.