Aero-OM

Spis treści

Aero-OM - skład

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 42 mg symetykonu. Preparat zawiera sacharozę.

Aero-OM - Działanie

Symetykon zmienia napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu zbierających się w żołądku i jelitach, zapobiegając w ten sposób pienieniu się. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego i nie jest metabolizowany. Jest wydalany z kałem.

Aero-OM - wskazania

Leczenie czynnościowych zaburzeń związanych z nadmiernym gromadzeniem gazów (rozstrzeń żołądka, wzdęcia z oddawaniem gazów, bębnica) u dzieci w wieku 12 lat i więcej oraz u dorosłych.

Aero-OM - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na symetykon lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Aero-OM - ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku podejrzenia perforacji lub niedrożności jelita. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat (niewystarczająca ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania). Ze względu na zawartość sacharozy nie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Aero-OM - ciąża

Symetykon nie ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego, potencjalne ryzyko dla ludzi jest bardzo małe. Jednak ze względu na brak doświadczeń, nie należy stosować leku w ciąży, jeśli nie jest to uzasadnione klinicznie. Lek może być stosowany w okresie laktacji tylko wtedy, jeśli stosunek korzyści do ryzyka jest korzystny.

Aero-OM - efekty uboczne

Niezbyt często: biegunka, ból brzucha, niedrożność jelit, nudności, wymioty. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (wykwity skórne, świąd, obrzęk twarzy i języka oraz trudności w oddychaniu).

Aero-OM - interakcje

Preparat może zmieniać biodostępność innych, przyjmowanych jednocześnie leków. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z lekami przeczyszczającymi na bazie olejów mineralnych (parafiny); jednoczesne podanie tych leków zmniejszy ich skuteczność.

Aero-OM - dawkowanie

Doustnie. Dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 1-2 tabl. 3-4 razy na dobę, po jedzeniu. Dorośli: 2 tabl. 4 razy na dobę, po jedzeniu. Czas leczenia nie powinien przekraczać 10 dni. Nie jest konieczne zachowanie szczególnych środków ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku lub w przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby. Tabletki należy żuć, nie należy połykać ich w całości.

Aero-OM - uwagi

Pharmindex