Aesculan

Spis treści

Aesculan - skład

1 g maści zawiera 62,5 mg suchego wyciągu z kory kasztanowca i 5 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera bronopol i lanolinę.

Aesculan - Działanie

Skuteczność preparatu oparta jest wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Przyjmuje się, że preparat wykazywać będzie działanie miejscowo znieczulające oraz łagodne przeciwzapalne i ściągające. Maść stosowana jest w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzującej się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu.

Aesculan - wskazania

Preparat stosowany tradycyjnie w chorobie hemoroidalnej u dorosłych.

Aesculan - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, amidowe środki miejscowo znieczulające i (lub) na rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae), np. rumianek.

Aesculan - ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia silnych dolegliwości bólowych, nasilonego krwawienia z odbytu lub krwi w stolcu należy skonsultować się z lekarzem. Bronopol i lanolina mogą wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

Aesculan - ciąża

Bezpieczeństwo stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią nie zostało ustalone; stosować po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Aesculan - efekty uboczne

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych preparatu. Lidokaina może powodować sporadyczne wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny. Olejek rumiankowy może wywołać reakcje alergiczne (mogą być opóźnione).

Aesculan - interakcje

Nie zaleca się równoczesnego stosowania doodbytniczo innych preparatów miejscowo znieczulających. Istnieje teoretyczne ryzyko nasilenia działania preparatów przeciwzakrzepowych przy równoczesnym stosowaniu wyciągu z kasztanowca. Zaleca się, aby pacjenci stosujący wyciąg z kasztanowca równocześnie z preparatami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną, dokładnie obserwowali występujące objawy w celu wykrycia ewentualnych oznak nasilonego krwawienia. Brak doniesień o przypadkach klinicznych.

Aesculan - dawkowanie

Doodbytniczo. Dorośli: przy pomocy załączonej kaniuli należy nałożyć maść na zmienione chorobowo miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5-1 g (pasek maści o długości około 2 cm) 2-3 razy na dobę, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując maść raz na dobę, aż do ustąpienia objawów. Jeżeli po 7 dniach stosowania nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem. Nie określono bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.

Aesculan - uwagi

Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex