Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Aethylum chloratum Filofarm

Spis treści

Reklama

Aethylum chloratum Filofarm - skład

1 pojemnik zawiera 70 g chlorku etylu.

Reklama

Aethylum chloratum Filofarm - działanie

Preparat do znieczulenia miejscowego, poprzez oziębienie lub nawet zamrożenie tkanki. Chlorek etylu jest cieczą wrzącą w temperaturze 12st.C. Rozpryskiwany na skórę, po zetknięciu z ciałem chlorek etylu wrze i gwałtownie paruje, pochłaniając dużo ciepła, wskutek czego dochodzi do znacznego oziębienia, a nawet miejscowego zamrożenia spryskanego fragmentu skóry. Powoduje to znieczulenie zakończeń nerwów czuciowych i zniesienie odczuwania bólu. Wchłania się przez nieuszkodzoną skórę, drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Jako związek o właściwościach lipofilnych łatwo przenika do tkanek układu nerwowego. Metabolizm wchłoniętego związku polega głównie na utlenianiu przy udziale cytochromu P-450 i sprzęganiu z glutationem przy udziale S-transferazy glutationu. Eliminowany jest z organizmu przez drogi oddechowe oraz na drodze metabolizmu.

Reklama

Aethylum chloratum Filofarm - wskazania

Krótkotrwałe miejscowe znieczulenie skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

Reklama

Aethylum chloratum Filofarm - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorek etylu. Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz do anestezji wziewnej. Nie stosować u dzieci. Ze względu na toksyczne działanie chlorku etylu na serce i płuca, lek nie jest przeznaczony do znieczulenia ogólnego.

Reklama

Aethylum chloratum Filofarm - ostrzeżenia

Podczas stosowania preparatu na skórę twarzy należy chronić oczy, nos i wargi; nie należy spożywać pokarmu. Podejrzewa się, że powoduje raka. Należy unikać wdychania par gazu. Wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności OUN. Może wywołać zatrzymanie akcji serca i oddechu; w przypadku zatrzymania akcji serca należy przywrócić czynność serca przez zastosowanie zewnętrznego masażu serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem. Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentowi całkowitego spokoju, nawet w przypadku pozornie lekkich zatruć. Konieczne jest także zapewnienie wystarczającego ogrzewania ciała. Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania chlorku etylu u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Reklama

Aethylum chloratum Filofarm - ciąża

Nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka.

Reklama

Aethylum chloratum Filofarm - efekty uboczne

Niska temperatura skroplonego gazu może spowodować miejscowe podrażnienie lub odmrożenie skóry. Preparat może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia.

Aethylum chloratum Filofarm - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: aerozol rozpylać z odległości 8-23 cm przez 3-7 sekund. Jeśli efekt jest niewystarczający, aplikację można powtórzyć. W razie potrzeby aplikację można powtórzyć po 10 –15 min. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci poniżej 12 lat, dlatego nie zaleca się stosowania chlorku etylu udzieci w tej grupie wiekowej.

Aethylum chloratum Filofarm - uwagi

Pojemnik aerozolowy narażony na działanie ognia lub wysokiej temperatury może eksplodować. Preparat stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.


Podobne leki
Qutenza

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!