Aethylum chloratum Filofarm

Reklama

Działanie

Preparat do znieczulenia miejscowego, poprzez oziębienie lub nawet zamrożenie tkanki. Chlorek etylu jest cieczą wrzącą w temperaturze 12st.C. Rozpryskiwany na skórę, po zetknięciu z ciałem chlorek etylu wrze i gwałtownie paruje, pochłaniając dużo ciepła, wskutek czego dochodzi do znacznego oziębienia, a nawet miejscowego zamrożenia spryskanego fragmentu skóry. Powoduje to znieczulenie zakończeń nerwów czuciowych i zniesienie odczuwania bólu. Wchłania się przez nieuszkodzoną skórę, drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Jako związek o właściwościach lipofilnych łatwo przenika do tkanek układu nerwowego. Metabolizm wchłoniętego związku polega głównie na utlenianiu przy udziale cytochromu P-450 i sprzęganiu z glutationem przy udziale S-transferazy glutationu. Eliminowany jest z organizmu przez drogi oddechowe oraz na drodze metabolizmu.

Wskazania

Krótkotrwałe miejscowe znieczulenie skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorek etylu. Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz do anestezji wziewnej. Nie stosować u dzieci. Ze względu na toksyczne działanie chlorku etylu na serce i płuca, lek nie jest przeznaczony do znieczulenia ogólnego.

Środki ostrożności

Podczas stosowania preparatu na skórę twarzy należy chronić oczy, nos i wargi; nie należy spożywać pokarmu; Należy unikać wdychania par gazu. Wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności o.u.n. Może wywołać zatrzymanie akcji serca i oddechu; w przypadku zatrzymania akcji serca należy przywrócić czynność serca przez zastosowanie zewnętrznego masażu serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem. Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentowi całkowitego spokoju, nawet w przypadku pozornie lekkich zatruć. Konieczne jest także zapewnienie wystarczającego ogrzewania ciała.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka.

Działania niepożądane

Niska temperatura skroplonego gazu może spowodować miejscowe odmrożenie skóry. Preparat może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia.

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę: aerozol rozpylać z odległości 8-23 cm przez 3-7 sekund.

Reklama

Uwagi

Pojemnik aerozolowy narażony na działanie ognia lub wysokiej temperatury może eksplodować.

Pharmindex