Aethylum chloratum Filofarm

Spis treści

Aethylum chloratum Filofarm - skład

1 pojemnik zawiera 70 g chlorku etylu.

Aethylum chloratum Filofarm - Działanie

Preparat do znieczulenia miejscowego, poprzez oziębienie lub nawet zamrożenie tkanki. Chlorek etylu jest cieczą wrzącą w temperaturze 12st.C. Rozpryskiwany na skórę, po zetknięciu z ciałem chlorek etylu wrze i gwałtownie paruje, pochłaniając dużo ciepła, wskutek czego dochodzi do znacznego oziębienia, a nawet miejscowego zamrożenia spryskanego fragmentu skóry. Powoduje to znieczulenie zakończeń nerwów czuciowych i zniesienie odczuwania bólu. Wchłania się przez nieuszkodzoną skórę, drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Jako związek o właściwościach lipofilnych łatwo przenika do tkanek układu nerwowego. Metabolizm wchłoniętego związku polega głównie na utlenianiu przy udziale cytochromu P-450 i sprzęganiu z glutationem przy udziale S-transferazy glutationu. Eliminowany jest z organizmu przez drogi oddechowe oraz na drodze metabolizmu.

Aethylum chloratum Filofarm - wskazania

Krótkotrwałe miejscowe znieczulenie skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

Aethylum chloratum Filofarm - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorek etylu. Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz do anestezji wziewnej. Nie stosować u dzieci. Ze względu na toksyczne działanie chlorku etylu na serce i płuca, lek nie jest przeznaczony do znieczulenia ogólnego.

Aethylum chloratum Filofarm - ostrzeżenia

Podczas stosowania preparatu na skórę twarzy należy chronić oczy, nos i wargi; nie należy spożywać pokarmu; Należy unikać wdychania par gazu. Wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności o.u.n. Może wywołać zatrzymanie akcji serca i oddechu; w przypadku zatrzymania akcji serca należy przywrócić czynność serca przez zastosowanie zewnętrznego masażu serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem. Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentowi całkowitego spokoju, nawet w przypadku pozornie lekkich zatruć. Konieczne jest także zapewnienie wystarczającego ogrzewania ciała.

Aethylum chloratum Filofarm - ciąża

Nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka.

Aethylum chloratum Filofarm - efekty uboczne

Niska temperatura skroplonego gazu może spowodować miejscowe odmrożenie skóry. Preparat może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia.

Aethylum chloratum Filofarm - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę: aerozol rozpylać z odległości 8-23 cm przez 3-7 sekund.

Aethylum chloratum Filofarm - uwagi

Pojemnik aerozolowy narażony na działanie ognia lub wysokiej temperatury może eksplodować.

Pharmindex