Znajdź lek

Afastural

Spis treści

Działanie

Antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, pochodna kwasu fosfonowego. Fosfomycyna wykazuje przede wszystkim działanie bakteriobójcze. Mechanizm działania polega na zaburzaniu syntezy ściany komórkowej bakterii wskutek zahamowania aktywności transferazy fosfoenolopirogronowej. Drobnoustroje wrażliwe na fosfomycynę - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Staphylococcus saprophyticus; bakterie tlenowe Gram-ujemne: Escherichia coli. Gatunki, u których może wystąpić oporność nabyta: Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis. W preparacie fosfomycyna występuje w połączeniu z trometamolem, który zapewnia jej dobrą rozpuszczalność w wodzie i wpływa korzystnie na biodostępność. Fosfomycynę podaje się doustnie po rozpuszczeniu w wodzie. Lek bardzo szybko się wchłania z przewodu pokarmowego; Cmax występuje po 2 h. Pokarm opóźnia wchłanianie i nieznacznie zmniejsza stężenie antybiotyku we krwi i moczu. Fosfomycyna jest eliminowana głównie w postaci niezmienionej przez nerki, co powoduje osiąganie przez nią bardzo dużego stężenia w moczu (ok. 3000 mg/l) w ciągu 2-4 h. Stężenie terapeutyczne utrzymuje się zazwyczaj w moczu przez co najmniej 36 h.

Wskazania

Leczenie ostrych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych wywoływanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na fosfomycynę, u pacjentów dorosłych. Profilaktyka okołozabiegowa u pacjentów poddawanych diagnostycznym i chirurgicznym zabiegom przezcewkowym. Należy przestrzegać obowiązujących oficjalnych zaleceń dotyczących prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (CCr <10 ml/min). Hemodializa.