Afastural

Spis treści

Afastural - skład

1 saszetka zawiera 5,631 g fosfomycyny z trometamolem, co odpowiada 3 g fosfomycyny. Lek zawiera sacharozę.

Afastural - Działanie

Antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, pochodna kwasu fosfonowego. Fosfomycyna wykazuje przede wszystkim działanie bakteriobójcze. Mechanizm działania polega na zaburzaniu syntezy ściany komórkowej bakterii wskutek zahamowania aktywności transferazy fosfoenolopirogronowej. Drobnoustroje wrażliwe na fosfomycynę - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Staphylococcus saprophyticus; bakterie tlenowe Gram-ujemne: Escherichia coli. Gatunki, u których może wystąpić oporność nabyta: Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis. W preparacie fosfomycyna występuje w połączeniu z trometamolem, który zapewnia jej dobrą rozpuszczalność w wodzie i wpływa korzystnie na biodostępność. Fosfomycynę podaje się doustnie po rozpuszczeniu w wodzie. Lek bardzo szybko się wchłania z przewodu pokarmowego; Cmax występuje po 2 h. Pokarm opóźnia wchłanianie i nieznacznie zmniejsza stężenie antybiotyku we krwi i moczu. Fosfomycyna jest eliminowana głównie w postaci niezmienionej przez nerki, co powoduje osiąganie przez nią bardzo dużego stężenia w moczu (ok. 3000 mg/l) w ciągu 2-4 h. Stężenie terapeutyczne utrzymuje się zazwyczaj w moczu przez co najmniej 36 h.

Afastural - wskazania

Leczenie ostrych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych wywoływanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na fosfomycynę, u pacjentów dorosłych. Profilaktyka okołozabiegowa u pacjentów poddawanych diagnostycznym i chirurgicznym zabiegom przezcewkowym. Należy przestrzegać obowiązujących oficjalnych zaleceń dotyczących prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Afastural - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (CCr

Afastural - ostrzeżenia

Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka związana ze stosowaniem antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia poantybiotykowego zapalenia okrężnicy (w tym rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy) - w przypadku rozpoznania tej choroby należy przerwać leczenie fosfomycyną i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Ze względu na zawartość sacharozy (1,923 g/sasz.), leku nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Afastural - ciąża

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania fosfomycyny u kobiet w ciąży; w badaniach na zwierzętach nie wykazano zagrożeń dla płodu, jeżeli stosowano zalecane dawki leku. W ciąży stosować wyłącznie wtedy, gdy spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem. Fosfomycyna przenika do mleka kobiecego. Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub zaprzestaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

Afastural - efekty uboczne

Często: ból głowy, zawroty głowy, niestrawność, zapalenie sromu i pochwy. Niezbyt często: parestezje, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, wysypka, pokrzywka, świąd, zmęczenie. Rzadko: częstoskurcz, swędzenie. Częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny, reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, astma, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.

Afastural - interakcje

Metoklopramid zmniejsza stężenie fosfomycyny w surowicy i w moczu - unikać jednoczesnego stosowania obu leków.

Afastural - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: 1 saszetka (3 g). Profilaktyka okołozabiegowa zakażeń dróg moczowych: 1 saszetka (3 g) 3 h przed zabiegiem i 1 saszetka (3 g) 24 h po zabiegu. Fosfomycyna z trometamolem w dawce 3 g nie nadaje się do stosowania u dzieci w wieku Sposób podania. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i wypić bezpośrednio po przygotowaniu. Należy przyjmować na pusty żołądek (najpóźniej 1 h przed posiłkami lub co najmniej 2 h po posiłkach), wieczorem przed pójściem do łóżka, po opróżnieniu pęcherza moczowego.

Afastural - uwagi

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku, takie jak zawroty głowy i zmęczenie, mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex