Aldehyd glutarowy

Spis treści

Aldehyd glutarowy - skład

1 g preparatu zawiera 40 mg aldehydu glutarowego.

Aldehyd glutarowy - Działanie

Opatrunek antyseptyczny/wypełnienie stomatologiczne wykazuje działanie mumifikujące, powoduje szybkie utrwalenie tkanki miazgowej.

Aldehyd glutarowy - wskazania

Materiał stosowany jest przy odwracalnych i nieodwracalnych zapaleniach miazgi, przy obnażeniach i zranieniach miazgi w zębach mlecznych jeśli: korzenie zębów są zresorbowane nie więcej niż do 1/3 ich długości; brak przetok i ropni; w obrazie rtg brak oznak resopcji kości wyrostka zębodołowego w rozwidleniu i w okolicy szczytów korzeni; brak oznak resopcji wewnętrznej zarówno w komorze jak i w kanale; przy wskazaniach ogólnych np. hemofilii, gdy przeciwwskazana jest ekstrakcja zębów. Materiał stosuje się również w zębach trzonowych stałych z niecałkowicie uformowanymi korzeniami, w przypadku pulpopatii nieodwracalnych, jako metoda czasowa (po całkowitym uformowaniu korzeni należy przeprowadzić pełne leczenie endodontyczne).

Aldehyd glutarowy - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na aldehyd glutarowy.

Aldehyd glutarowy - dawkowanie

Przy amputacji 1-seansowej: tampon z waty opatrunkowej nasączony preparatem położyć na kikuty amputowanej przyżyciowo miazgi na 4-5 min. Po usunięciu opatrunku na dno komory położyć pastę sporządzoną z tlenku cynku i eugenolu lub olejku goździkowego zmieszanego z wyrobem w stosunku 1:1. Na pastę założyć cement podkładowy oraz wypełnienie stałe. Przy amputacji 2-seansowej: tampon z waty opatrunkowej nasączony rozcieńczonym preparatem (z wodą oczyszczoną w stosunku 1:1) założyć do komory na okres 5-7 dni, zamykając szczelnie ubytek cementem. Na drugim posiedzeniu usunąć opatrunek, komorę przemyć wodą utlenioną, dalej postępować jak w przypadku amputacji 1-seansowej.

Aldehyd glutarowy - uwagi

Aldehyd glutarowy może przyspieszać resorpcję korzeni zębów mlecznych.

Pharmindex