Alendronate Arrow

Spis treści

Alendronate Arrow - skład

1 tabl. zawiera 70 mg kwasu alendronowego w postaci trójwodnej soli sodowej. Lek zawiera laktozę.

Alendronate Arrow - Działanie

Lek z grupy bisfosfonianów. Hamuje osteoklastyczną resorpcję kości, nie wpływając bezpośrednio na proces jej tworzenia. Wiąże się preferencyjnie w miejscach aktywnej resorpcji tkanki kostnej. Aktywność osteoklastów zostaje zahamowana, natomiast tworzenie i wiązanie się osteoklastów z tkanką kostną pozostaje niezmienione. Tkanka kostna wytworzona podczas leczenia alendronianem ma prawidłową budowę. Dostępność biologiczna alendronianu podanego doustnie (po nocnej przerwie w posiłkach, na 2 h przed śniadaniem) wynosi 0,64%. Pokarm i płyny inne niż woda znacznie zmniejszają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu ulega dystrybucji do tkanek miękkich, następnie szybko przemieszcza się do kośćca lub zostaje wydalony w moczu. W około 78% wiąże się z białkami osocza. Nie jest metabolizowany w organizmie ludzkim. T0,5 wynosi ok. 10 lat, co wskazuje na długi czas uwalniania alendronianu z tkanki kostnej.

Alendronate Arrow - wskazania

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Lek zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

Alendronate Arrow - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alendronian, inne bisfosfoniany lub pozostałe składniki leku. Choroby przełyku i inne patologie opóźniające proces opróżnienia przełyku, takie jak zwężenie, achalazja. Niemożność utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 min. Hipokalcemia.

Alendronate Arrow - ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR

Alendronate Arrow - ciąża

Leku nie stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.

Alendronate Arrow - efekty uboczne

Często: ból głowy, ból brzucha, niestrawność, zaparcia, biegunka, oddawanie gazów, owrzodzenie przełyku, dysfagia, wzdęcie, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni, stawów). Niezbyt często: nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku, nadżerki błony śluzowej przełyku, smoliste stolce, wysypka, świąd, rumień. Rzadko: zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, zwężenie przełyku, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła, perforacje w górnym odcinku przewodu pokarmowego (owrzodzenia, pęknięcia, krwawienia), reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy), przemijające objawy jak w reakcji ostrej fazy (bóle mięśniowe, złe samopoczucie, gorączka; zazwyczaj w związku z rozpoczęciem Ieczenia), wysypka z nadwrażliwością na światło, objawowa hipokalcemia (zazwyczaj w związku z istniejącymi czynnikami ryzyka jak niedoczynność przytarczyc, niedobór wit. D, zaburzenia wchłaniania wapnia), martwica kości żuchwy (czynnikami ryzyka są: choroba nowotworowa, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami a także niewystarczająca higiena jamy ustnej i palenie tytoniu), nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej. Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona i toksyczno-rozpływna martwica naskórka. Częstość nieznana: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), zaburzenia smaku, łysienie, obrzęki stawów, astenia, obrzęki obwodowe.

Alendronate Arrow - interakcje

Pokarm, napoje (w tym woda mineralna) oraz preparaty wapnia, leki zobojętniające oraz inne leki doustne mogą zaburzać wchłanianie alendronianu - należy zachować co najmniej 30-minutowy odstęp między podaniem leku oraz innych leków, pokarmu lub napoju. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania alendronianu i NLPZ ze względu na ryzyko podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Nie obserwowano działań niepożądanych ani interakcji podczas jednoczesnego stosowania z estrogenami.

Alendronate Arrow - dawkowanie

Doustnie: 70 mg (1 tabl.) raz w tygodniu. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jeśli GFR >35 ml/min oraz u osób w podeszłym wieku. Lek przyjmuje się na czczo, popijając pełną szklanką (200 ml) przegotowanej wody, na co najmniej 30 min przed jedzeniem, piciem lub przyjęciem innych leków. Inne napoje (w tym woda mineralna), pokarm oraz inne leki mogą zmniejszać wchłanianie alendronianu. Lek należy połykać na stojąco, po wstaniu z łóżka oraz po połknięciu leku nie należy się kłaść do czasu przyjęcia pierwszego posiłku. Należy okresowo ocenić konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem leku, zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii. Sposób podania. Tabl. nie należy żuć, ssać lub przetrzymywać w jamie ustnej.

Alendronate Arrow - uwagi

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń.

Pharmindex