Znajdź lek

Altargo

Spis treści

Działanie

Antybiotyk do stosowania miejscowego, pochodna pleuromutyliny. Ze względu na odmienny mechanizm działania (wielokierunkowe hamowanie syntezy białek bakteryjnych) retapamulina nie wykazuje krzyżowej oporności z innymi antybiotykami. Działa bakteriostatycznie głównie na Staphylococcus aureus (aktywność in vivo wobec szczepów MRSA jest niezadowalająca) i Streptococcus pyogenes, także na Str. agalactiae. Nie działa na Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, Enterococcus faecalis. U dorosłych pacjentów ekspozycja układowa po miejscowym zastosowaniu retapamuliny na nieuszkodzoną skórę jest bardzo mała. U dzieci w wieku od 9 mies. do 2 lat po miejscowym zastosowaniu retapamuliny możliwe jest wystąpienie większych stężeń leku we krwi, w porównaniu do dzieci starszych i pacjentów dorosłych.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie powierzchniowych zakażeń skórnych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt powyżej 9 miesiąca życia: liszajec, zakażone niewielkie rany szarpane, otarcia lub rany szyte. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.