Znajdź lek

Amotaks DIS

Spis treści

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, wrażliwy na działanie β-laktamaz. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej. Działa bakteriobójczo na: Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp. (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp. (szczepy α- i β-hemolizujące), Escherichia coli (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Haemophilus influenzae (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Neisseria gonorrhoeae (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Proteus mirabilis (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Helicobacter pylori. Szczepy gronkowców wrażliwe na amoksycylinę ale oporne na metycylinę lub oksacylinę należy uważać jako szczepy oporne na amoksycylinę. Amoksycylina może być stosowana w skojarzeniu z aminoglikozydami, z którymi działa synergicznie lub addycyjnie. Skojarzenie z aminoglikozydami jest szczególnie przydatne w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez Enterococcus faecalis lub Enterococcus faecium. Amoksycylina w postaci amoksycyliny trójwodnej jest trwała w środowisku kwaśnym. Po podaniu doustnym łatwo i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Posiłki, środki alkalizujące i mleko nie wywierają wpływu na wchłanianie amoksycyliny. Cmax osiąga w czasie 1-2 h. W ok. 20% wiąże się z białkami osocza. Dobrze przenika do narządów i tkanek. Stężenie terapeutyczne osiąga w ślinie, plwocinie, wydzielinie oskrzelowej, w wysięku ucha środkowego, błonach śluzowych nosa oraz zatokach szczękowych. Przenika do cieczy wodnistej oka, płynu osierdziowego, opłucnowego, otrzewnowego oraz żółci. Do płynu mózgowo-rdzeniowego przenika w niewielkim stopniu tylko w stanie zapalnym opon mózgowo-rdzeniowych. Przenika przez łożysko i w niewielkich ilościach do mleka matki. 50–70% dawki podanej doustnie wydalane jest w postaci niezmienionej przez nerki, w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. T0,5 amoksycyliny wynosi 1–1,5 h. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek T0,5 wzrasta do 12–16 h. Amoksycylina może być usunięta z organizmu przez hemodializę.

Wskazania

Zakażenia spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, tj.: zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych; zakażenia układu moczowego; zakażenia skóry i tkanek miękkich; zakażenia stomatologiczne; ostra, niepowikłana rzeżączka; zapobieganie zapaleniu wsierdzia; wczesna postać boreliozy; eradykacja Helicobacter pylori jako element złożonej terapii wielolekowej. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amoksycylinę lub jakikolwiek antybiotyk β-laktamowy (penicyliny, cefalosporyny) lub którąkolwiek substancję pomocniczą.