Androtop

Spis treści

Androtop - skład

1 saszetka (5 g) zawiera 50 mg testosteronu.

Androtop - Działanie

Preparat testosteronu w żelu do podawania przezskórnego. Testosteron to endogenny androgen odpowiadający za rozwój zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych oraz za zachowanie drugorzędowych cech płciowych. Zwiększa anabolizm białek i rozwój mięśni szkieletowych, wpływa na rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w organizmie, zmniejsza wydalanie azotu, sodu, potasu, chlorków, fosforanów z moczem, zmniejsza wydzielanie gonadotropin przez przysadkę. Przez skórę wchłania się od 9 do 14% podanej dawki. Drogą dyfuzji testosteron przenika do krążenia ogólnego, gdzie utrzymuje się jego względnie stałe stężenie w ciągu 24 h cyklu (dobowe zmiany stężenia mają amplitudę podobną do zmian w ramach rytmu okołodobowego wydzielania endogennego testosteronu). Podawanie preparatu w dawce 5 g powoduje zwiększenie stężenia testosteronu w osoczu o ok. 2,5 ng/ml (8,7 nmol/l). Po zakończeniu leczenia stężenie testosteronu zaczyna zmniejszać się po 24 h, do normy wraca po 72-96 h od podania ostatniej dawki. Najważniejszymi czynnymi metabolitami są dihydrotestosteron i estradiol. Testosteron wydalany jest z głównie z moczem i z kałem w postaci sprzężonych metabolitów.

Androtop - wskazania

Terapia zastępcza testosteronem u pacjentów z męskim hipogonadyzmem, po potwierdzeniu niedoboru testosteronu na podstawie cech klinicznych i badań biochemicznych.

Androtop - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Rozpoznanie lub podejrzenie raka gruczołu krokowego lub raka sutka. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat.

Androtop - ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć raka gruczołu krokowego. W trakcie leczenia konieczne jest regularne kontrolowanie stanu gruczołu krokowego i sutków (co najmniej raz w roku, a u pacjentów w podeszłym wieku i z grupy podwyższonego ryzyka - 2 razy w roku). Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą nowotworową, u których występuje podwyższone ryzyko hiperkalcemii. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek preparat może powodować obrzęki z zastoinową niewydolnością krążenia lub bez. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, z padaczką i migreną. Preparat nie powinien być stosowany przez kobiety ze względu na możliwe działania wirylizujące. Istnieją doniesienia o zwiększonym ryzyku pojawienia się bezdechu sennego u osób leczonych estrami testosteronu (szczególnie u osób z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych i otyłych). Należy zachować szczególną ostrożność, aby preparat nie został przekazany innym osobom w trakcie bezpośredniego kontaktu przez skórę.

Androtop - ciąża

Preparat przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z miejscami nałożenia preparatu.

Androtop - efekty uboczne

Bardzo często: odczyny skórne (rumień, trądzik, suchość skóry, odczyn w miejscu aplikacji); często: zaburzenia ze strony gruczołu krokowego, ginekomastia, mastodynia, ból i zawroty głowy, parestezje, amnezja, przeczulica, zaburzenia nastroju, nadciśnienie tętnicze, biegunka, łysienie, pokrzywka, policytemia, zmiany stężenia lipidów we krwi, zwiększenie hematokrytu, zwiększenie liczby czerwonych krwinek, zwiększenie stężenia hemoglobiny. Inne działania niepożądane obserwowane w trakcie leczenia preparatami zawierającymi testosteron (podawanymi doustnie lub w iniekcjach): zmiany libido, zwiększona częstotliwość erekcji, zaburzenia lub zmniejszenie spermatogenezy w wyniku czego następuje zmniejszenie jąder (duże dawki), priapizm, zaburzenia prostaty, rak prostaty (dane niejednoznaczne), utrudnione oddawanie moczu, zwiększenie masy ciała, zmiany stężenia elektrolitów - retencja sodu, chloru, potasu, wapnia, fosforanów nieorganicznych i wody, obrzęki (duże dawki i (lub) długotrwałe leczenie), kurcze mięśni, nerwowość, depresja, wrogość, bezdech nocny, żółtaczka i nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (bardzo rzadko), trądzik łojotok, łysienie, reakcje nadwrażliwości.

Androtop - interakcje

Testosteron nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Równoczesne podawanie z kortykosteroidami lub kortykotropiną (ACTH) zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęków, zwłaszcza u pacjentów z chorobami serca, nerek lub wątroby.

Androtop - dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli mężczyźni: zalecana dawka to 5 g żelu raz na dobę, codziennie o tej samej porze (najlepiej rano). Dawka dobowa powinna być skorygowana w zależności od odpowiedzi klinicznej lub wyników badań laboratoryjnych. Oznaczenia testosteronu w surowicy w celu korekty dawki należy wykonać nie wcześniej niż 3-go dnia terapii, najlepiej po tygodniu. Wielkość dawki koryguje się stopniowo o 2,5 g żelu jednorazowo. Nie należy przekraczać dawki 10 g żelu na dobę. Żel rozsmarować cienką warstwą na czystej, suchej, zdrowej skórze obu barków lub ramion lub brzucha. Żelu nie trzeba wcierać w skórę. Pozostawić do wyschnięcia na 3-5 min przed ubraniem się. Po nałożeniu preparatu umyć ręce wodą z mydłem. Zaleca się zachowanie 6 h przerwy między aplikacją preparatu i kąpielą. Nie stosować na okolice narządów płciowych.

Androtop - uwagi

U pacjentów długotrwale leczonych androgenami należy okresowo kontrolować stężenie hemoglobiny, hematokryt (pod kątem policytemii), czynność wątroby oraz oznaczać profil lipidowy. Substancja czynna preparatu może dawać pozytywny wynik testów antydopingowych.

Pharmindex