Antytoksyna botulinowa A B E

Spis treści

Antytoksyna botulinowa A B E - skład

1 fiolka zawiera 5000 j.m. antytoksyny jadu kiełbasianego typu A, 5000 j.m. antytoksyny jadu kiełbasianego typu B, 1000 j.m. antytoksyny jadu kiełbasianego typu E.

Antytoksyna botulinowa A B E - Działanie

Zobojętnia toksyny jadu kiełbasianego typów A, B i E. Otrzymywana z surowicy zdrowych koni uodpornionych anatoksyną i stymulowanych do produkcji przeciwciał toksyną jadu kiełbasianego odpowiedniego typu.

Antytoksyna botulinowa A B E - wskazania

Zatrucie jadem kiełbasianym, w celu zneutralizowania toksyny lub toksyn botulinowych typu A, B i E – zapobiegawczo i leczniczo.

Antytoksyna botulinowa A B E - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko końskie lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednakże w sytuacjach ciężkiego zatrucia i konieczności zastosowania antytoksyny botulinowej można podawać ją metodą odczulającą lub pod osłoną (tj. po podaniu) środków przeciwwstrząsowych. Ostrożnie w przypadku pacjentów z alergią (astma oskrzelowa, katar sienny) - obowiązuje wykonanie próby biologicznej.

Antytoksyna botulinowa A B E - ciąża

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku w okresie ciąży i laktacji.

Antytoksyna botulinowa A B E - efekty uboczne

Niezbyt często: wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza. Choroba posurowicza rozpoczyna się między 7 a 20 dniem po podaniu preparatu i objawia się obrzękiem w miejscu iniekcji, powiększeniem węzłów chłonnych, podwyższeniem ciepłoty ciała, obrzękiem stawów, pokrzywką, w ostrych przypadkach uszkodzeniem nerek. Bardzo rzadko mogą wystąpić powikłania neurologiczne w postaci zapalenia nerwów splotu barkowego, nerwów czaszkowych i obwodowych lub zespołu Guillana-Barre'a. Objawy te ustępują po usunięciu antygenu z organizmu.

Antytoksyna botulinowa A B E - dawkowanie

Domięśniowo.Profilaktycznie u osób bez objawów chorobowych, które spożywały pokarm zawierający toksynę jadu kiełbasianego, która u innych wywołała zatrucie - domięśniowo 10-20 ml (jedna do dwóch ampułek). Leczniczo: domięśniowo, w razie konieczności ratowania życia dożylnie 50-100 ml (od pięciu do dziesięciu ampułek). Przed podaniem antytoksyny botulinowej należy wykonać próbę uczuleniową, aby upewnić się czy chory nie jest wrażliwy na surowicę końską. Należy przeprowadzić jedną z następujących prób uczuleniowych (uwzględniając wywiad):wstrzyknąć śródskórnie 0,2 ml produktu rozcieńczonego 1:1 000 jałowym 0,9% roztworem chlorku sodu lub wstrzyknąć śródskórnie 0,2 ml produktu rozcieńczonego 1:100 jałowym 0,9% roztworem chlorku sodu lub wstrzyknąć śródskórnie 0,1 ml produktu rozcieńczonego 1:10 jałowym 0,9% roztworem chlorku sodu. Jeżeli po 30 minutach po podaniu śródskórnym nie stwierdzi się odczynu miejscowego ani ogólnego, to należy wstrzyknąć podskórnie 0,2 ml antytoksyny nierozcieńczonej. Jeżeli 30 minut po wstrzyknięciu podskórnym antytoksyny nierozcieńczonej nie wystąpi odczyn miejscowy ani ogólny, to można podać antytoksynę domięśniowo lub dożylnie.Wystąpienie po próbie uczuleniowej w ciągu 30 minut zaczerwienienia i bąbla w miejscu wstrzyknięcia wskazuje na uczulenie na białko końskie. W przypadku dodatnich lub wątpliwych wyników prób uczuleniowych przy jednoczesnych wskazaniach do zastosowania preparatu można podać antytoksynę metodą odczulającą. Po identyfikacji toksyn jadu kiełbasianego kontynuować leczenie odpowiednią antytoksyną jednoważną. Uwaga: Przed podaniem preparatu dożylnie należy ogrzać go do temp. 37st.C.

Antytoksyna botulinowa A B E - uwagi

Pharmindex