Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Apo-Pentox

Spis treści

Reklama

Apo-Pentox - skład

1 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg pentoksyfiliny.

Reklama

Apo-Pentox - działanie

Pentoksyfilina jest syntetyczną pochodną metyloksantyny. Jej działanie polega na zwiększeniu elastyczności krwinek czerwonych, które dzięki temu łatwiej krążą w naczyniach włosowatych o średnicy bliskiej średnicy krwinki. W wyniku hamowania syntezy tromboksanu, a także nasilenia syntezy prostacykliny, pentoksyfilina zmniejsza agregację płytek krwi. Nasila fibrynolizę, zmniejsza stężenie fibrynogenu. Stabilizuje błony leukocytów wielojądrowych, zmniejsza odczyn zapalny hamując ich aktywację oraz zmniejsza ich zdolność zamykania drobnych naczyń w warunkach zmniejszonego przepływu krwi (wstrząs septyczny, zapalenie opon mózgowych). Pentoksyfilina zmniejsza lepkość krwi, rozszerza naczynia krwionośne, działa przeciwzakrzepowo. Skutkiem tego działania jest poprawa przepływu krwi w naczyniach kończyn dolnych, naczyniach mózgowych i zmniejszenie zaburzeń ukrwienia siatkówki oka. Polepszenie przepływu krwi w naczyniach wiąże się ze zwiększeniem dopływu tlenu do tkanek. Pentoksyfilina wydłuża dystans chromania przestankowego, łagodzi bóle nocne w przypadkach długotrwałego niedokrwienia kończyn dolnych, przyspiesza gojenie owrzodzeń niedokrwiennych. Pentoksyfilina podana doustnie wchłania się szybko i prawie całkowicie. Cmax we krwi występuje po 1 h. Pentoksyfilina nie wiąże się z białkami osocza. Metabolizowana jest w wątrobie. W przypadku niewydolności nerek lub wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku jest możliwa kumulacja metabolitów. T0,5 wynosi 0,4-0,8 h, T0,5 metabolitów: 1-1,6 h. Większość podanej dawki wydala się w postaci metabolitów w moczu, ok.  4% wydala się z kałem.

Reklama

Apo-Pentox - wskazania

Łagodzenie dolegliwości powodowanych przez długotrwałe zaburzenia krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego kończyn o etiologii miażdżycowej i cukrzycowej (u pacjentów z miażdżycą tętnic, chromaniem przestankowym, zmianami naczyniowymi w przebiegu cukrzycy, zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń, owrzodzeniem podudzi, odmrożeniami). Preparat nie leczy przyczyn choroby.

Reklama

Apo-Pentox - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Preparatu nie należy stosować u pacjentów po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub udarze mózgu, z krwawieniami o znacznym nasileniu i chorobami z dużym ryzykiem krwotoków, z wylewem krwi do siatkówki oka, z nadwrażliwością na metyloksantyny: kofeinę, teofilinę lub teobrominę.

Reklama

Apo-Pentox - ostrzeżenia

Do dolegliwości spowodowanych długotrwałym zmniejszeniem przepływu obwodowego w kończynach często dołączają się inne, wynikające ze zmian miażdżycowych w naczyniach serca lub mózgu. Pentoksyfilina może być bezpiecznie stosowana u pacjentów z niedokrwieniem mózgu lub mięśnia sercowego. Niekiedy, w czasie stosowania preparatu zdarzają się nagłe obniżenia ciśnienia krwi. Mogą wtedy wystąpić zawroty głowy, złe samopoczucie, dławica piersiowa, arytmia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niedociśnieniem lub niewyrównanym ciśnieniem krwi. U pacjentów leczonych jednocześnie pentoksyfiliną i warfaryną należy częściej badać czas protrombinowy. Pacjenci stosujący jednocześnie pentoksyfilinę i preparaty zawierające teofilinę powinni pozostawać pod opieką lekarza. Należy często kontrolować czy nie występują objawy przedawkowania teofiliny. Może być konieczne zmniejszenie dawki. U pacjentów po zabiegu chirurgicznym, przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub jelit, po wylewie krwi do mózgu lub siatkówki oka, może być konieczne okresowe badanie krwi (hematokryt, hemoglobina). Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu u dzieci nie zostały potwierdzone. Pentoksyfilina może być bezpiecznie stosowana jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, blokującymi receptory ß-adrenergiczne, glikozydami naparstnicy, lekami moczopędnymi, przeciwcukrzycowymi i przeciwarytmicznymi. U niektórych pacjentów, obserwowano nieznaczne obniżenie ciśnienia krwi. Zaleca się okresowe badanie ciśnienia krwi u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwnadciśnieniowe. Jeśli jest to konieczne, lekarz może zmniejszyć dawkę leku obniżającego ciśnienie krwi. W przypadku niewydolności nerek lub wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku możliwa jest kumulacja metabolitów. Dawkę pentoksyfiliny należy określić ze szczególną ostrożnością. Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leczenia pentoksyfiliną.

Reklama

Apo-Pentox - ciąża

Ponieważ nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet w ciąży, preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Pentoksyfilina przenika do mleka kobiecego i może powodować działania niepożądane u niemowlęcia. Należy zalecić przerwanie karmienia piersią w okresie stosowania preparatu lub zdecydować o zastosowaniu innego leku.

Reklama

Apo-Pentox - efekty uboczne

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności aminotransferaz, arytmia, tachykardia, dławica piersiowa, trombocytopenia (pojedyncze przypadki), zawroty głowy, ból głowy, aseptyczne zapalenie opon mózgowych (zwykle u pacjentów z zaburzeniami tkanki łącznej), zaburzenia żołądka i jelit, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, rozdęcie brzucha, nudności, wymioty, biegunka, świąd, rumień, pokrzywka, uderzenia gorąca, krwawienie (zgłaszano bardzo rzadko np. ze skóry, błon śluzowych u pacjentów leczonych pentoksyfiliną w monoterapii lub z antykoagulantami albo inhibitorami agregacji płytek krwi; w ciężkich przypadkach dochodzi zwykle do krwawienia z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, z obszarów ciała z licznymi ranami, w tym chirurgicznymi, w związku z wystąpieniem czynników ryzyka krwawień), niedociśnienie, reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy, cholestaza, pobudzenie, zaburzenia snu, skurcz oskrzeli.

Apo-Pentox - interakcje

U pacjentów stosujących jednocześnie pentoksyfilinę i warfarynę, inne leki przeciwzakrzepowe lub inhibitory agregacji płytek krwi, stwierdzono nieliczne przypadki krwawienia i (lub) wydłużenia czasu protrombinowego. Jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny i leków zawierających teofilinę zwiększa stężenie teofiliny we krwi i nasila jej toksyczność.

Apo-Pentox - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 400 mg (1 tabl.) 3 razy na dobę. U niektórych pacjentów, szczególnie w terapii podtrzymującej dawka wystarczająca to 1 tabl., 400 mg 2 razy na dobę . Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 1200 mg (3 tabl.). Pełna skuteczność preparatu może wystąpić dopiero po okresie podawania wynoszącym 2-4 tyg. Zaleca się stosowanie preparatu co najmniej przez 8 tyg. Nasilenie działań niepożądanych ze strony OUN lub przewodu pokarmowego jest zależne od przyjętej dawki. Jeśli takie działania wystąpią, należy stosować 400 mg (1 tabl.) 2 razy na dobę. Jeśli działania niepożądane nie ustąpią, należy zdecydować o przerwaniu stosowania pentoksyfiliny. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (CCr < 30 ml/min) może być konieczne zmniejszenie dawki do 30-50% dawki standardowej w zależności od indywidualnej tolerancji leku. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Preparatu nie należy podawać dzieciom. Sposób podania. Preparat przyjmuje się z posiłkiem lub niezwłocznie po posiłku. Tabl. należy połknąć w całości i popić dużą ilością wody.

Apo-Pentox - uwagi

Szczególnie w początkowym okresie przyjmowania pentoksyfiliny, w okresie zmiany dawki lub leku mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia. Należy poinstruować pacjenta, że może być konieczne okresowe wstrzymanie się od prowadzenia samochodów, obsługi maszyn oraz innych czynności wymagających sprawności psychofizycznej.


Podobne leki
Agapurin
PentoHEXAL
Polfilin
Trental

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!