Apo-Pentox

Spis treści

Apo-Pentox - skład

1 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg pentoksyfiliny.

Apo-Pentox - Działanie

Lek z grupy syntetycznych pochodnych metyloksantyny. Działanie pentoksyfiliny polega na zwiększeniu elastyczności krwinek czerwonych, dzięki czemu łatwiej krążą w naczyniach włosowatych o średnicy bliskiej średnicy krwinki. W wyniku hamowania syntezy tromboksanu, a także nasilenia syntezy prostacykliny, lek zmniejsza agregację płytek krwi. Nasila fibrynolizę, zmniejsza stężenie fibrynogenu. Stabilizuje błony leukocytów wielojądrowych, zmniejsza odczyn zapalny, hamując ich aktywację oraz zmniejsza ich zdolność zamykania drobnych naczyń w warunkach zmniejszonego przepływu krwi. Lek zmniejsza lepkość krwi, rozszerza naczynia krwionośne, działa przeciwzakrzepowo. Skutkiem tego działania jest poprawa przepływu krwi w naczyniach kończyn dolnych, naczyniach mózgowych i zmniejszenie zaburzeń ukrwienia siatkówki oka. Polepszenie przepływu krwi w naczyniach wiąże się ze zwiększeniem dopływu tlenu do tkanek. Pentoksyfilina wydłuża dystans chromania przestankowego, łagodzi bóle nocne w przypadkach długotrwałego niedokrwienia kończyn dolnych, przyspiesza gojenie owrzodzeń niedokrwiennych. Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko i prawie całkowicie. Maksymalne stężenie we krwi osiąga w czasie 2-4 h, które utrzymuje się przez wiele godzin. Nie wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie do wielu czynnych metabolitów, których stężenie we krwi jest 5-8 razy większe niż stężenie pentoksyfiliny. W przypadku niewydolności nerek lub wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku istnieje możliwość kumulacji metabolitów. T0,5 pentoksyfiliny wynosi 0,4-0,8 h, T0,5 metabolitów - 1-1,6 h. Większość podanej dawki jest wydalany z moczem w postaci metabolitów, tylko 4% jest wydalane z kałem. Lek przenika do mleka matki karmiącej.

Apo-Pentox - wskazania

Łagodzenie dolegliwości powodowanych przez długotrwałe zaburzenia krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego kończyn o etiologii miażdżycowej i cukrzycowej (u pacjentów z miażdżycą tętnic, chromaniem przestankowym, zmianami naczyniowymi w przebiegu cukrzycy, zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń, owrzodzeniem podudzi, odmrożeniami).

Apo-Pentox - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na metyloksantyny: kofeinę, teofilinę, teobrominę oraz nadwrażliwość na pentoksyfilinę lub pozostałe składniki preparatu. Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Krwawienia o znacznym nasileniu. Choroby z dużym ryzykiem krwotoków. Wylew krwi do siatkówki oka.

Apo-Pentox - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z niedociśnieniem lub niewyrównanym ciśnieniem krwi, niewydolnością nerek lub wątroby oraz u osób w podeszłym wieku. Pacjenci stosujący jednocześnie pentoksyfilinę i leki zawierające teofilinę powinni pozostawać pod opieką lekarza; należy często kontrolować, czy nie występują objawy przedawkowania teofiliny; może być konieczne zmniejszenie dawki. U pacjentów stosujących jednocześnie warfarynę należy częściej badać czas protrombinowy. Pentoksyfilinę można bezpiecznie stosować jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, blokującymi receptory β-adrenergiczne, glikozydami naparstnicy, lekami moczopędnymi, przeciwcukrzycowymi i przeciwarytmicznymi. U niektórych pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwnadciśnieniowymi może okazać się konieczne zmniejszenie dawki leku przeciwnadciśnieniowego. Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leczenia pentoksyfiliną. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci nie zostały potwierdzone.

Apo-Pentox - ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Pentoksyfilina przenika do mleka kobiecego; należy przerwać karmienie piersią w okresie stosowania preparatu lub zdecydować o zastosowaniu innego leku.

Apo-Pentox - efekty uboczne

Lek jest z reguły dobrze tolerowany. Działania niepożądane są zazwyczaj przemijające. Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia ze strony: układu sercowo-naczyniowego (dławica piersiowa, arytmia, zaczerwienienie twarzy, duszność, obrzęk, niedociśnienie); przewodu pokarmowego (uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, odbijanie, wzdęcia, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, osłabienie łaknienia, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zaparcie, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaburzenia smaku, ślinotok); układu nerwowego (pobudzenie, nerwowość, ból i zawroty głowy, bezsenność, drżenia, zaburzenia widzenia, niepokój, splątanie, depresja, napady drgawkowe); układu oddechowego (krwawienie z nosa, objawy grypopodobne, zapalenie krtani, ból gardła, przekrwienie błony śluzowej nosa) oraz kruchość paznokci, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie spojówek, ból ucha, ubytki pola widzenia, leukopenia, złe samopoczucie, powiększenie węzłów chłonnych, zmiana masy ciała.

Apo-Pentox - interakcje

U pacjentów stosujących jednocześnie pentoksyfilinę i warfarynę, inne leki przeciwzakrzepowe lub inhibitory agregacji płytek krwi, stwierdzono nieliczne przypadki krwawienia i (lub) wydłużenia czasu protrombinowego. Jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny i leków zawierających teofilinę zwiększa stężenie teofiliny we krwi i nasila jej toksyczność.

Apo-Pentox - dawkowanie

Doustnie, dorośli zazwyczaj 400 mg 3 razy dziennie. U niektórych pacjentów wystarczającą dawką, szczególnie w terapii podtrzymującej, jest 400mg 2 razy dziennie. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg (3 tabl.). Pełna skuteczność leku może wystąpić dopiero po 2-4 tyg. podawania; zaleca się stosowanie leku co najmniej przez 8 tyg. W przypadku nasilenia działań niepożądanych ze strony o.u.n. lub przewodu pokarmowego należy zmniejszyć dawkę do 400 mg 2 razy dziennie; jeśli działania niepożądane nie ustąpią, należy zdecydować o przerwaniu stosowania pentoksyfiliny. Preparat należy przyjmować z posiłkiem lub niezwłocznie po posiłku; tabletki należy połknąć w całości, popijając dużą ilością płynu.
U pacjentów z zaburzeniami czynnośći nerek (CCr

Apo-Pentox - uwagi

U pacjentów po zabiegach chirurgicznych , przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub jelit, po wylewie krwi do mózgu lub siatkówki oka może być konieczne okresowe badanie krwi (hematokryt, hemoglobina). Zaleca się okresowe badanie ciśnienia krwi u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwnadciśnieniowe. Szczególnie w początkowym okresie przyjmowania leku, w okresie zmiany dawki lub preparatu mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia; może być konieczne okresowe wstrzymanie się od prowadzenia samochodów, obsługi maszyn oraz innych czynności wymagających sprawności psychofizycznej.

Pharmindex