Armanor

Spis treści

Armanor - Skład

1 tabl. powl. zawiera 50 mg dimezylanu almitryny. Preparat zawiera laktozę.

Armanor - Działanie

Preparat poprawiający parametry gazometryczne krwi u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Poprzez stymulację obwodowych chemoreceptorów aorty i tętnicy szyjnej prowadzi do zwiększenia wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (Sa0<sub>2</sub>) i zwiększenia ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (Pa0<sub>2</sub>) oraz obniżenia ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi tętniczej (PaCO<sub>2</sub>). Działanie to jest niezależne od znaczących zmian wentylacji, co objawia się brakiem występowania zmian w parametrach czynności płuc (pojemność oddechowa, współczynnik oddechowy, zapotrzebowanie na tlen) oraz poprawą stanu pacjenta z hipoksemią, obserwowaną po doustnym przyjęciu almitryny przez pacjenta z ostrą niewyrównaną niewydolnością oddechową lub sztuczną wentylacją. Obserwowana poprawa parametrów gazometrycznych krwi jest związana z odpowiednią poprawą współczynnika wentylacja/perfuzja. Efekt ten jest związany z poprawą wentylacji pęcherzykowej przyczyniającej się do ogólnej poprawy utlenowania krwi, co obserwowano w długotrwałym leczeniu. Po podaniu doustnym almitryna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne jest osiągane po 3 h od doustnego podania leku. Metabolizowana jest w znacznym stopniu w wątrobie; lek i metabolity wydalane są głównie z żółcią. W dużym stopniu (ok. 99%) wiąże się z białkami osocza. Almitryna wydalana jest z kałem (w małym stopniu z moczem) w postaci nieaktywnych metabolitów. Po pojedynczej dawce doustnej, biologiczny T<sub>0,5</sub> w fazie eliminacji wynosi 40-80 h, a 30 dni po wielokrotnym dawkowaniu.

Reklama

Armanor - Wskazania

Leczenie niewydolności oddechowej połączonej z hipoksemią w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Armanor - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na almitrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka choroba wątroby - jeżeli pomimo ciężkiej choroby wątroby leczenie jest wskazane, należy bardzo dokładnie obserwować pacjenta pod względem klinicznym oraz kontrolować parametry laboratoryjne. Neuropatia obwodowa lub neuropatia obwodowa w wywiadzie. Ciąża i okres karmienia piersią.

Armanor - Ostrzeżenia

Ze względu na ryzyko wystąpienia neuropatii terapię należy przerwać w przypadku zmniejszenia masy ciała lub w razie pojawienia się mrowienia, uczucia kłucia lub drętwienia kończyn dolnych (parestezji). Nie należy stosować almitryny w leczeniu astmy. Jeżeli w obrazie klinicznym dominuje skurcz oskrzeli, przed podaniem almitryny, należy zastosować lek rozszerzający oskrzela w celu zwiększenia drożności dróg oddechowych. Preparatu nie stosować u dzieci. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Armanor - Ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Armanor - Efekty uboczne

Rzadko: zmniejszenie masy ciała, neuropatia obwodowa (objawy ze strony kończyn dolnych lub parastezje - uczucie kłucia, mrowienia, drętwienie) - objawy te są zwykle obserwowane podczas długotrwałego leczenia, trwającego rok lub dłużej; nudności, uczucie pieczenia i ciężkości w żołądku, niestrawność, zaparcie, zaburzenia snu (bezsenność, senność), pobudzenie, lęk, kołatanie serca, zawroty głowy, świadome odczuwanie ruchów oddechowych.

Armanor - Interakcje

Nie należy kojarzyć preparatu z innymi lekami zawierającymi almitrynę.

Armanor - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. na dobę w 2 dawkach podzielonych rano i wieczorem, w trakcie posiłków. Po wstępnej 3-miesięcznej terapii zaleca się leczenie typu sekwencyjnego: 1 miesiąc przerwy i 2 miesiące leczenia. W razie konieczności należy modyfikować dawkowanie w zależności od masy ciała oraz obecności objawów niepożądanych. Zaleca się, aby pacjenci o mc. poniżej 50 kg stosowali 1 tabl. na dobę. U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest wymagana zmiana dawki. Leczenie almitryną można kojarzyć z tlenoterapią.

Armanor - Uwagi

Pharmindex