Znajdź lek

Armanor

Spis treści

Działanie

Preparat poprawiający parametry gazometryczne krwi u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Poprzez stymulację obwodowych chemoreceptorów aorty i tętnicy szyjnej prowadzi do zwiększenia wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (Sa02) i zwiększenia ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (Pa02) oraz obniżenia ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi tętniczej (PaCO2). Działanie to jest niezależne od znaczących zmian wentylacji, co objawia się brakiem występowania zmian w parametrach czynności płuc (pojemność oddechowa, współczynnik oddechowy, zapotrzebowanie na tlen) oraz poprawą stanu pacjenta z hipoksemią, obserwowaną po doustnym przyjęciu almitryny przez pacjenta z ostrą niewyrównaną niewydolnością oddechową lub sztuczną wentylacją. Obserwowana poprawa parametrów gazometrycznych krwi jest związana z odpowiednią poprawą współczynnika wentylacja/perfuzja. Efekt ten jest związany z poprawą wentylacji pęcherzykowej przyczyniającej się do ogólnej poprawy utlenowania krwi, co obserwowano w długotrwałym leczeniu. Po podaniu doustnym almitryna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne jest osiągane po 3 h od doustnego podania leku. Metabolizowana jest w znacznym stopniu w wątrobie; lek i metabolity wydalane są głównie z żółcią. W dużym stopniu (ok. 99%) wiąże się z białkami osocza. Almitryna wydalana jest z kałem (w małym stopniu z moczem) w postaci nieaktywnych metabolitów. Po pojedynczej dawce doustnej, biologiczny T0,5 w fazie eliminacji wynosi 40-80 h, a 30 dni po wielokrotnym dawkowaniu.

Wskazania

Leczenie niewydolności oddechowej połączonej z hipoksemią w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na almitrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka choroba wątroby - jeżeli pomimo ciężkiej choroby wątroby leczenie jest wskazane, należy bardzo dokładnie obserwować pacjenta pod względem klinicznym oraz kontrolować parametry laboratoryjne. Neuropatia obwodowa lub neuropatia obwodowa w wywiadzie. Ciąża i okres karmienia piersią.